Університет сьогодні

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини, променевої діагностики та променевої терапії

Кафедра розташована на базі КУ «6-та міська клінічна лікарня» м. Запоріжжі в терапевтичному корпусі (5-ти поверхова будівля) за адресою м. Запоріжжя, вул. Сталеварів 34 (поблизу студентського містечка ЗДМУ).

Клінічними базами курсів «Радіології» та «Радіологічної медицини» є:

-  Многопрофільна лікарня «Віта-Центр» (м. Запоріжжя, вул. Седова, 3)

- Клініка АТ «Мотор –Січ» (м. Запоріжжя, вул. Брюлова, 6)

- КУ «Запорізька обласна клінічна лікарня» (м. Запоріжжя, Оріхівське шосе, 10)

- КУ «Запорізька міська клінічна багатопрофільна лікарня № 9» (м. Запоріжжя, вул. Щаслива/Дудикіна 1/6)

- Діагностичний центр "Юнімед" (м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 11)

- МЦ «Юліс» (м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 80)

- КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги м. Запоріжжя»  (м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 80)

 

 

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини, променевої діагностики та променевої терапії та пропедевтики створена 1 січня 2019 року на базі кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб з доглядом за хворими ЗДМУ, що була заснована в липні 1966 р. академіком НАН і АМН України, д.м.н., професором Візіром А.Д. (1929–2002 рр.). До неї приєднались співробітники курсів променевої діагностики та терапії ЗДМУ. Кафедру очолив д. мед. н., професор В.В. Сиволап.

 

КАДРОВИЙ СКЛАД КАФЕДРИ:

 

Верхній ряд: Новіков Є.В., Лисенко В.А., доц. Олійник О.І., ас. Курілец Л.О., проф. Лукашенко Л.В., проф. Сиволап В.В., ас. Познанська К.О., ас.Жеманюк С.П.

Нижний ряд: ас. Візір-Тронова О.В., ас. Полівода С.В., ас. Лихасенко І. В., ас. Кравченко Т.В., ас. Герасько М.П., лаб. Чудновська В.В., лаб. Білюк Г.А., ас. Авраменко Н.Ф.
 

На фото зліва-направо асистент Курпаяніді Т.В., асистент Курпаяніді В.І., асистент Шершньова О.П., доцент Мягков С.О., асистент Нордіо  О.Г., доцент Туманська Н.В., лаборант Литвиненко І.М., асистент Ревякіна М.О. 

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Згідно з навчальним планом створено робочі програми з усіх навчальних дисциплін:

 1. «Пропедевтика внутрішньої медицини» - для студентів 3 курсу медичних факультетів № 1,2,3 та міжнародного факультету №1 (державною мовою);
 2. «Пропедевтика внутрішньої медицини» - для студентів 3 курсу міжнародного факультету № 2 (англійською мовою);
 3. «Догляд за хворими» – для студентів 2 курсу медичних факультетів № 1, 2,3 та міжнародного факультету №1 (державною мовою);
 4. «Догляд за хворими» – для студентів 2 курсу міжнародного факультету № 2 (англійською мовою);
 5. «Сестринська практика»  –  для студентів 3 курсу медичних факультетів № 1, 2, 3 та міжнародного факультету №1 (державною мовою);
 6. «Сестринська практика»  –  для студентів 3 курсу міжнародного факультету № 2 (англійською мовою).
 7. «Радіологія» – підготовки магістра медицини і магістра педіатрії, галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина» і 228 «Педіатрія», кваліфікації професійної «Лікар» і «Лікар-педіатр»;
 8. «Радіологія» – підготовки магістра медицини  СТН, галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина» і 228 «Педіатрія», кваліфікації професійної «Лікар» і «Лікар-педіатр»;
 9. «Радіологія» – підготовки магістра стоматології, галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 221 «Стоматологія», кваліфікації професійної «Лікар-стоматолог»;
 10. «Радіологія» – підготовки магістра стоматології СТН, галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 221 «Стоматологія», кваліфікації професійної «Лікар-стоматолог»;
 11. «Радиология» – подготовки магистра медицины, области знаний 22 «Здравоохранение», специальность  «Медицина», 228 «Педиатрия», квалификации профессиональной «Врач»;
 12. «Радиология» – подготовки магистра стоматологии, области знаний 22 «Здравоохранение», специальность 221 «Стоматология», квалификации профессиональной «Врач-стоматолог»;
 13. «Радіаційна медицина» – підготовки   магістра  медицини  і магістра педіатрії, галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина» і 228 «Педіатрія», кваліфікації професійної «Лікар» і «Лікар-педіатр»;
 14. «Радиационная медицина» – подготовки  магистра медицины, области знаний  22 «Здравоохранение», специальность «Медицина», 228 «Педиатрия», квалификации профессиональной «Врач»;
 15. «Radiology» – on training Master, Field of study  22 "Health, Specialty 228 «Pediatrics»
 16. «Radio Medicine» – on training Master, Field of study  22 "Health, Specialty 228 «Pediatrics»
 17. «Радіологія» – підготовки  лікаря-інтерна – первинна післядипломна спеціалізація , галузі знань 22 «Охорона  здоров’я», спеціальність 222 «Медицина» , спеціалізація «Радіологія»
 18. «Медична радіологія» – підготовки  лікаря-інтерна – первинна післядипломна спеціалізація , галузі знань 22   «Охорона  здоров’я», спеціальність  222 «Медицина» , спеціалізація «Дитяча хірургія»      
 19. «Променева діагностика» Підготовки  лікаря-інтерна – первинна післядипломна спеціалізація , галузі знань 22   «Охорона  здоров’я»  , спеціальність  222 «Медицина» , спеціалізація «Внутрішні хвороби»      
 20. «Променева діагностика» Підготовки  лікаря-інтерна – первинна післядипломна спеціалізація , галузі знань 22   «Охорона  здоров’я»  , спеціальність  222 «Медицина» , спеціалізація «Неврологія»  
 21. «Радіаційна медицина» Підготовки  лікаря-інтерна – первинна післядипломна спеціалізація , галузі знань 22   «Охорона  здоров’я»  , спеціальність  222 «Медицина» , спеціалізація «Оториноларингологія» , «Акушерство та гінекологія», «Інфекційні хвороби»,  «Офтальмологія»,   «Урологія», «Клінічна онкологія», «Радіологія», «Анестезіологія та інтенсивна терапія», «Неонатологія», «Педіатрія», «Дитяча хірургія», «Дитяча    отоларингологія», «ЗПСМ», «Лабораторна діагностика», «Психіатрія», «Дерматовенерологія», «Дитяча анестезіологія».
 22. «Радіаційна медицина» Підготовки  лікаря-інтерна – первинна післядипломна спеціалізація , галузі знань 22   «Охорона  здоров’я»  , спеціальність  222 «Медицина» , спеціалізація «Внутрішні хвороби»
 23. «Медична радіологія» Підготовки  лікаря-інтерна – первинна післядипломна спеціалізація , галузі знань 22 «Охорона  здоров’я», спеціальність  222 «Медицина» , спеціалізація «Урологія»
 24. «Рентгенологічне обстеження ЛОР-органів» Підготовки  лікаря-інтерна – первинна післядипломна спеціалізація , галузі знань 22 «Охорона  здоров’я», спеціальність  222 «Медицина» , спеціалізація «Дитяча оториноларингологія» 
 25. «Ультразвукова діагностика» Курсу спеціалізації лікарів , галузі знань 22   «Охорона  здоров’я», спеціальність 222 «Медицина», спеціалізація «Ультразвукова діагностика»

Оригінальні лекції читаються виключно з використанням мультимедійних технологій.

Видано методичні рекомендації для практичних занять з усіх навчальних дисциплін для студентів медичних факультетів, а також історії хвороби та навчальні посібники для практичних занять.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Співробітниками кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, променевої діагностики та променевої терапії розвивається напрямок наукових досліджень, заснований першим керівником кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб з доглядом за хворими академіком НАН і АМН України, професором, доктором медичних наук А.Д. Візіром. У фокусі наукових інтересів знаходяться проблеми кардіології, пульмонології, гастроентерології, алергології, неврології, радіології, радіаційної медицини та променевої діагностики.

На кафедрі активно вивчаються питання судинного та кардіального ремоделювання у хворих на гіпертонічну хворобу, ішемічну хворобу серця, стану тромбоцитарного гомеостазу при патології внутрішніх органів (запаленні легень, гіпертонічній хворобі, ішемічних ураженнях головного мозку).

Під керівництвом професора В.В. Сиволапа захищено дві дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук (Михалюк Є.Л., Самура Б.Б.) та шість дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (Назаренко О.В., Колесник М.Ю.,Туманська Н.В., Познанська К.О., Курілець Л.О., Візір-Тронова О.В). На поточний момент на кафедрі виконуються одна докторська (Малахова С.М.) та 4 кандидатські дисертації (Жеманюк С.П., Барська К.С., Новіков Є.В., Лисенко В.А.), двома співробітниками ведуться пошукові роботи за темами майбутніх наукових досліджень (Богун А.А. та Матсалаєва В.А.).

Викладачами кафедри видані монографії, отримано 18 патентів на корисну модель, 6 нововведень, опубліковано понад 590 статей.

На кафедрі проходять навчання:  магістри, клінічні ординатори, інтерни, курсанти первинної спеціалізації, тематичного удосконалення та PhD - аспіранти.

 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з науково-дослідними інститутами Києва, Харкова, Вінниці, Львова, Івано-Франківська, Чернівців, Запоріжжя та Дніпра, а саме Державна установа «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України» (м. Київ); Національний інститут серцево-судинної хірургіі імeні М. М. Амосова (м. Київ); Інститут Серця МОЗ України (м. Київ); Державна установа "Інститут геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України" (м. Київ); Національний медичний університет імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ (м. Київ); Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (м. Київ); Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України (м. Київ); Державна установа «Нацiональний iнститут терапії ім. Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України» (м. Харків); Харківського національного медичний університет (м. Харків); Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова; Львівський національний медичний університет (м. Львів); Івано-Франківський національний медичний університет (м. Івано-Франківськ); ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет»; Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України; ДЗ «ЗМАПО МОЗ України»; ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» (м. Дніпро).

 

ДІАГНОСТИЧНА ТА КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Діагностична і консультативна робота проводиться у відділеннях КУ «6 міська клінічна лікарня», Многопрофільної лікарні «Віта-Центр»; Клініки АТ «Мотор – Січ»; КУ «Запорізька обласна клінічна лікарня»; КУ «Запорізька міська клінічна багатопрофільна лікарня № 9»; ДЦ «Медікум»; МЦ «Юліс»; КУ «Запорізької міської клінічної лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги».

 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar