Наука

Розширене засідання Вченої ради університету від  16 лютого 2016 р.

16 лютого 2016 р. о 14.00 год. в аудиторії № 4 відбудеть-ся розширене засідання Вченої ради медуніверситету.
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
 
Вручення атестатів професорів:
        доцентів:
 
1. Про стан фундаментальної підготовки студентів, які навчаються за спеціа-льністю «Фармація», та заходи щодо її удосконалення.
Доп.: декан І-го фармацевтичного факультету доцент Кремзер О.А.
Комісія: проф. Дарій В.О., доц. Пряхін О.Р.
 
2. Інформація про хід виконання рішення Вченої ради від 17.02.2015 р. з пи-тання «Комплексний аналіз стану лікувально-діагностичної роботи на клінічних кафедрах ЗДМУ за 2014 рік та заходи щодо її удосконалення».
Доп.: проректор з лікувальної роботи проф. Круть Ю.Я.
 
3. Підтвердження права та затвердження кандидатур студентів на одержання іменних стипендій на весняний семестр 2015-2016 н.р.
Доп.: перший проректор доц. Авраменко М.О.
 
4. Звіт про виконання докторської дисертації доцента кафедри внутрішніх хвороб 1 Бідзілі П.П.
Доп.: доц. Бідзіля П.П.
Комісія: проф. Сиволап В.В. (голова), проф. Візір В.А., проф. Доценко С.Я.
 
5. Звіт про виконання докторської дисертації доцента кафедри органічної і біоорганічної хімії Воскобойніка О.Ю.
Доп.: доц. Воскобойнік О.Ю.
Комісія: доц. Каплаушенко А.Г. (голова), проф. Васюк, проф. Кніш Є.Г.
 
6. Затвердження тем дисертаційних робіт. 
Доп.: голова науково-планової комісії проф. Рябоконь О.В.
 
7. Обрання на вакантну посаду:
- декана 3-го медичного факультету – Шишкін М.А.;
- зав.кафедри управління і економіки фармації, медичного та фармацевтичного правознавства – Книш Є.Г.;
- зав.кафедри внутрішніх хвороб 3 – Доценко С.Я.;
- зав.кафедри психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, нар-кології та сексології – Чугунов В.В.;
- зав.кафедри хірургії та анестезіології ФПО – Завгородній С.М.;
- зав.кафедри клінічної лабораторної діагностики – Павлов С.В.;
- професора кафедри патологічної фізіології – Ганчева О.В.;
- професора кафедри госпітальної хірургії – Никоненко А.О.;
- професора кафедри госпітальної хірургії – Губка В.О.;
- професора кафедри хірургії та анестезіології ФПО – Капшитар О.В.;
- професора кафедри токсикологічної і неорганічної хімії – Парченко В.В.;
- доцента кафедри госпітальної хірургії – Гайдаржі Є.І.;
- доцента кафедри клінічної фармації, фармакотерапії та управління і еконо-міки фармації – Пругло Є.С.;
- доцента кафедри медичної фізики, біофізики та вищої математики – Іван-ченко О.З.;
- доцента кафедри гістології, цитології та ембріології – Федосєєва О.В.
 
8. Поточні справи.
 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar