Університет сьогодні

Кафедра хірургічної та пропедевтичної стоматології

Кафедра хірургічної та пропедевтичної стоматології  має потужну навчальну та  лікувальну базу.

До складу   лікувальної бази входять:  Запорізький  обласний  спеціалізований  будинок дитини «Сонечко», багатопрофільна лікарня «Вітацентр», стоматологічна клініка «Світ», стоматологічний центр «Клініка Чертова», а також  два лікувальних кабінети  у гуртожитку №3 ЗДМУ.

Завідувач кафедри – Чертов Сергій Олександрович, кандидат медичних наук, доцент. У 1996 році закінчив Українську медичну стоматологічну академію за спеціальністю «стоматологія». Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності хірургічна стоматологія. Кандидатську дисертацію на тему: «Розробка та обґрунтування одноетапної субперіостальної дентальної імплантації на верхній щелепі» захистив у 2009 році при Українській медичній стоматологічній академії.

Чертов С.О. у співавторстві опублікував 103 наукових роботи, має 7 патентів про реєстрацію авторського права на корисну модель. З 2016 року голова Запорізького осередку Асоціації імплантології України, член Координаційної ради Асоціації стоматологів України. З 2019 р. завідувач Центру щелепно-лицьової хірургії при багатопрофільній лікарні «Вітацентр». Голова громадської організації «Запорізький клуб стоматологів», засновник та організатор Хортицького стоматологічного форуму.

 

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Підготовка лікарів-стоматологів у Запорізькому державному медичному університеті розпочалася 2007 року з відкриття курсу стоматології за ініціативою «легенди» вітчизняної стоматології Ігоря Васильовича Бердюка. Для оптимізації навчального, виховного, педагогічного і наукового процесів, а також для вдосконалення підготовки студентів за фахом «Стоматологія» у вересні 2011 року було створено дві кафедри: «Загальної та спеціальної стоматології» (зав.каф. – Возний О.В.) та «Оториноларингології і пропедевтичної стоматології» (зав.каф. проф. Троян В.І.). У 2012 році університет випустив перших 29 лікарів-стоматологів. У жовтні 2013 року, з метою поліпшення навчального процесу, була проведена реорганізація, в результаті якої була створена кафедра пропедевтичної та хірургічної стоматології, яку очолив Чертов С.О.

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

Кандидати медичних наук, доценти – С.О. Чертов, І.В. Возна, Ю.О. Бурега, О.М., К.С. Ганчев, І.М. Маслова.

Кандидати медичних наук, асистенти – С.О. Сапальов, Семенов Д.М.

Асистенти – Куропата І.В., Кириченко К.С., Філон А.М.

За запрошенням завідувача кафедри Чертова С.О. лекції з хірургічної стоматології для студентів 5 курсу читають  Андрій  Володимирович Копчак, д.м.н., професор  кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти  Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця та Василь  Анатолійович Рибак, к.м.н., президент «Всеукраїнської асоціації щелепно-лицьової хірургії», головний стоматолог Київської області, член координаційної ради з стоматології МОЗ України.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

2 курс - пропедевтика терапевтичної стоматології; пропедевтика ортопедичної стоматології; пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології.

3 курс - профілактика стоматологічних захворювань; хірургічна стоматологія.

4 курс - хірургічна стоматологія; дитяча хірургічна стоматологія.

5 курс - хірургічна стоматологія; дитяча хірургічна стоматологія; хірургічна стоматологія щелепно-лицевої хірургії; імплантологія.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Усі навчально-методичні матеріали відповідають вимогам навчальних програм з дисциплін. На кафедрі є методичні розробки для кожного практичного заняття, а також методичні вказівки студентам для самостійної позааудиторної роботи. Розроблені робочі програми з пропедевтики терапевтичної, ортопедичної, хірургічної стоматології, дитячої стоматології згідно з типовою програмою. Видано 12 методичних рекомендацій та методичні вказівки для викладачів з проведення практичних занять з дисциплін, що викладаються на кафедрі. Для проведення лекцій створені  мультимедійні презентації.

Постійно оновлюються бази для письмового та комп’ютерного тестового контролю рівня знань студентів з використанням можливостей інтерфейсів Microsoft office 365. Розроблені тестові завдання, ситуаційні задачі до кожного практичного заняття з усіх дисциплін, які викладаються на кафедрі студентам 2 - 5 курсів.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ

На кафедрі запланована та виконується науково-дослідницька робота на тему «Динамічні зміни морфологічних та біомеханічних властивостей тканин щелепно-лицевої ділянки при реабілітації пацієнтів з адентією».

За час існування кафедри захистили кандидатські дисертації Бурега Ю.О., Маслова І.М., Ганчев К.С., Семенов Д.М., Сапальов С.О.

Напрямки наукової роботи кафедри:

·         Комплексне планування реабілітації стоматологічних пацієнтів з частковою та повною адентією у дорослих та дітей

·         Наукове обгрунтування удосконалення організації стоматологічної допомоги населенню промислового регіону.

·         Профілактика та лікування захворювань твердих тканин зуба.

·         Лікування деформацій та вроджених аномалій щелепно-лицевої ділянки у дорослих та дітей.

·         Лікування травм щелепно-лицевої ділянки.

·         Комплексна реабілітація пацієнтів з повною та частковою адентією за допомогою стоматологічних імплантатів.

 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки з науково-дослідницькими інститутами Києва, Полтави, Одеси, Харкова, Дніпра, Сум, Литви, Чехії та Польщі.

 

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Співробітники кафедри проводять лікувально – консультативний прийом на базах: Запорізький обласний спеціалізований будинок дитини «Сонечко», багатопрофільна лікарня «Вітацентр», стоматологічна клініка «Світ», стоматологічний центр «Клініка Чертова», а також у лікувальних кабінетах на території студмістечка університету.

Викладачі кафедри впроваджують у практичну діяльність нові методики діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань.

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі асоціацій стоматологів, імплантологів, пародонтологів Запорізької області, виступають з доповідями та стендовими доповідями. На всіх клінічних базах кафедри проводяться бесіди з пацієнтами з питань профілактики стоматологічних захворювань і здорового способу життя.

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar