Університет сьогодні

Кафедра дитячих інфекційних хвороб

Кафедра інфекційних хвороб розташована на території КУ «Обласна інфекційна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради. Клінічною базою кафедри також є КУ «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня № 5», в якій розташовані дві навчальні кімнати.

м. Запоріжжя. бул. Гвардійський, 142

Тел.: (093) 539-47-43

Завідувач кафедри – УСАЧОВА Олена Віталіївна, професор, доктор медичних наук. 

Історична довідка

В 1986 році на базі 2-ї інфекційної лікарні м. Запоріжжя (нині – Обласна клінічна інфекційна лікарня) була створена кафедра дитячих інфекційних хвороб Запорізького медичного інституту (нині – Запорізький державний медичний університет).

З моменту організації і до 2007 року кафедрою завідував доцент Валентин Іванович Грищенко. Разом з Валентином Івановичем організовували роботу кафедри к.мед.н. Бородін Анатолій Борисович, к.мед.н. Стафурін Сергій Федорович і к.мед.н. Силіна Єлизавета Андріївна.

У зв'язку з кадровими перестановками кілька разів змінювався статус кафедри: у 1988 році кафедра була перетворена в курс дитячих інфекційних хвороб при кафедрі дитячих хвороб (зав. проф. Ткаченко Ю.П.); у 1997 році – знов в кафедру і в 2006 році – повторно в курс дитячих інфекційних хвороб при кафедрі госпітальної педіатрії (зав. проф. Леженко Г.О.).

З 2014 року знов створена кафедра дитячих інфекційних хвороб, якою завідує професор, д.мед.н. Олена Віталіївна Усачова. На кафедрі працюють:

доценти Пахольчук Т.М., Рябоконь Ю.Ю, Конакова О.В.;

асистенти к.мед.н. Сіліна Є.А., Дралова О.А., Печугіна В.В.

За час існування кафедри (курсу) дитячих інфекційних хвороб захищено одну докторську та 4 кандидатські дисертації, на її базі підготовлені 24 інтерни педіатри-інфекціоністи, 9 клінічних ординаторів і 5 магістрів медицини.

Склад кафедри:

професор, д. мед. н. О.В. Усачова, доценти: Т.М. Пахольчук, Ю.Ю. Рябоконь, О.В. Конакова, асистенти: к. мед. н. Є.А. Сіліна, О.А. Дралова, В.В. Печугіна, клінічний ординатор Воробйова Н.В., старші лаборанти Ю.М. Губницька, О.М. Денискова.

Навчальні дисципліни

Навчально-методична робота

Підготовка студентів на кафедрі організована згідно з типовими робочими програмами 2011-2013 років.  Створені робочі програми з усіх навчальних дисциплін. Оригінальні лекції читаються з використанням мультимедійних технологій. Всі заняття забезпечені методичними рекомендаціями для студентів і викладачів, банком тестових завдань для вхідного та вихідного контролю. Для ліцензійного тестування створено банк тестових завдань «Крок 2», що нараховує понад 2000 тестів.

Викладачі кафедри створили 4 навчальних посібники для студентів-медиків і лікарів педіатричних спеціальностей, затверджені МОЗ (МОН) України, та 14 навчальних посібників, затверджених ЦМР ЗДМУ, які присвячені актуальним аспектам дитячої інфектології.

Колективом кафедри видано  посібники: «Питання імунопрофілактики», «ВЕБ-інфекція у дітей та диференційний діагноз з синдромом фаринготонзиліту», collection of lectures «INFECTIOUS DISEASES in CHILDREN".

Викладачі кафедри активно публікуються з питань навчально-методичної роботи, щороку виходить 3-4 таких статті.

Напрямки наукової роботи та основні наукові здобутки

Наукові дослідження викладачів кафедри присвячені питанням гепатології, гострих респіраторних захворювань, ротавірусной інфекції, TORCH-інфекцій. Щорічно співробітники кафедри виступають на обласних, всеукраїнських і міжнародних конференціях, пленумах і з'їздах, публікують по 15-18 наукових робіт в періодичних медичних виданнях.

НДР співробітників кафедри присвячена ранній пре- і постнатальній діагностиці, профілактиці і лікуванню TORCH-інфекцій у вагітних і дітей першого року життя, проблемам токсокарозу та ротавірусної інфекції у дітей. Спільно з кафедрою інфекційних хвороб ЗДМУ виконується НДР “Оптимізація ранньої діагностики та лікування хворих на найбільш поширені інфекційні захворювання, що перебігають на тлі коморбідної патології у дорослих та дітей” № держреєстрації 0117U006956, терміни виконання 2017-2022 рр.

Через МОЗ України видано методичні рекомендації «Сучасні підходи до специфічної діагностики вроджених цитомегаловірусної та герпесвірусної інфекцій» (2006).

За останні роки отримано 3 патенти на корисну модель, опубліковано понад 150 статей.

У 2010 р. співробітники кафедри були серед організаторів науково-практичної конференції та Пленуму Асоціації інфекціоністів України (м. Запоріжжя).

Співпраця з іншими установами

Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з Науково-дослідним інститутом епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського (Київ), опорними кафедрами з дитячих інфекційних хвороб НМУ ім. О.О. Богомольця, а також з усіма кафедрами дитячих інфекційних хвороб ВНЗ України.

Діагностична і консультативна робота

Співробітники кафедри на чолі з В.І. Грищенко стояли біля витоків створення дитячої інфекційної служби області. На сьогодні зав. кафедрою О.В. Усачова очолює дитячу інфекційну службу Запорізької області. Всі екстрені виклики за лінії санітарної авіації обслуговуються співробітниками курсу – лікарями вищої категорії, які також ведуть активну консультативну роботу у відділеннях базових лікарень, КІЗах районів міста, ЦРБ області, тим самим наближаючи кваліфіковану медичну допомогу до пацієнтів.

Результатом співпраці науковців курсу з лікарями практичної ланки охорони здоров'я і студентами є публікація понад 50 спільних робіт в медичних газетах, збірках і журналах.

Базовими відділеннями кафедри є - відділення реанімації і інтенсивної терапії, відділення №1, №2, №3, №4 та №7 ОІКЛ, а також Дитяче інфекційно-боксоване відділення ЗМБДЛ № 5.

Співробітники кафедри дитячих інфекційних хвороб здійснює курацію відділень ОІКЛ:

 Викладачі кафедри здійснюють як планові консультативні виїзди в область, так і чергування по лінії санавіації.

Завідувач кафедри щотижня проводить консультативний прийом на базі поліклінічного відділення Університетської клініки, консультує дітей, хворих на COVID-19, веде просвітницьку роботу у ЗМІ. 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar