Наука

Засідання від 28 березня 2013 р.

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

 

1. Захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук завідувача кафедри аптечної та промислової технології ліків Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця Поповича Валерія Павловича на тему «Організаційно-економічні та технологічні аспекти фармацевтичного забезпечення лікарськими препаратами рослинного походження з гепатопротек-торною дією» (15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація).

Науковий консультант роботи – Громовик Б. П., доктор фармацевтичних наук, професор, в. о. завідувача кафедри організації і економіки фармації та технології ліків факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

2.  Захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук асистента кафедри клінічної фармації, фармакотерапії та УЕФ ФПО Запорізького державного медичного університету Білоус Марії Вікторівни на тему «Науково-практичне обгрунтування активно впливаючих факторів на структуру та рівень захворюваності аптечних працівників (на прикладі Запорізької області)» (15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація).

Науковий керівник роботи – Пономаренко М. С., доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри організації і економіки фармації Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика.

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar