Наука

Засідання від 29.11.2012 р.

1. Захист дисертаційної роботи здобувачем наукового ступеня кандидата медичних асистентом кафедри патологічної анатомії і судової медицини з основами права Запорізького державного медичного університету Баударбековою Мєруерт Монтаївною на тему: «АТИПОВА ГІПЕРПЛАЗІЯ ТА АДЕНОКАРЦИНОМА ЕНДОМЕТРІЮ: ПАТОГІСТОЛОГІЧНІ ТА ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ ДИФЕРЕНЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ» (14.03.02 – патологічна анатомія)

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної анатомії і судової медицини з основами права Запорізького державного медичного університету Туманський Валерій Олексійович.

 

2. Інформація про попередній розгляд комісією спеціалізованої ради дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук заочного аспіранта, асистента кафедри патологічної анатомії і судової медицини з основами права Запорізького державного медичного університету Шулятнікової Тетяни Володимирівни на тему: «морфогенез деструктивних і репаративних процесів в перифокальних критичних зонах при ішемічному інфаркті мозку» (14.03.02 – патологічна анатомія)

Науковий керівник: доктор медичних наук, доцент, професор кафедри патологічної анатомії і судової медицини з основами права Запорізького державного медичного університету Шаврін Володимир Олександрович.

 

3. Інформація про попередній розгляд комісією спеціалізованої ради дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук лікаря-хірурга Дніпропетровської обласної клінічної лікарні, заочного аспіранта кафедри анатомії людини ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» Романенка Олександра Анатолійовича на тему: «Морфогенез печінки під впливом ацетату свинцю та за умов корекції)» (14.03.01 – нормальна анатомія)

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анатомії людини ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» Довгаль Марина Анатоліївна.

 

4. Інформація про попередній розгляд комісією спеціалізованої ради дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук заочного аспіранта, асистента кафедри анатомії і фізіології людини та тварин Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника Халло Олександри Євгенівни на тему: «морфо-функціональний стан передміхурової залози і яєчка в нормі, при розладах кровообігу та його корекції» (14.03.01 – нормальна анатомія)

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анатомії і фізіології людини та тварин Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника Грицуляк Богдан Васильович.

 

5. Інформація про попередній розгляд комісією спеціалізованої ради дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук асистента кафедри гістології, цитології та ембріології Запорізького державного медичного університету Таврог Маріанни Львівни на тему: «морфофункціональні особливості червоподібного відростка людини у пізньому пренатальному і ранньому постнатальному періоді» (14.03.01 – нормальна анатомія)

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології Запорізького державного медичного університету Сирцов Вадим Кирилович.

 

6. Прийняття до попереднього розгляду дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук очного аспіранта кафедри анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії Запорізького державного медичного університету Матвєйшиної Тетяни Миколаївни на тему: «особливості будови глотки щурів в постнатальному періоді в нормі та після внутрішньоутробної антигенної дії (анатомо-експериментальне дослідження)» (14.03.01 – нормальна анатомія)

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії Запорізького державного медичного університету Волошин Микола Анатолійович.

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar