Університет сьогодні

Кафедра сімейної медицини, терапії, кардіології та неврології

Кафедра розташована на базі Навчально-наукового медичного центру «Університетська клініка» та закладів ПрАТ "Приазовкурорт".

Завідувач кафедри – КРИВЕНКО Віталій Іванович, професор, доктор медичних наук.
 
На кафедрі проводиться підготовка лікарів-інтернів за фахом «внутрішні хвороби», «загальна практика – сімейна медицина», крім того проводяться курси тематичного вдосконалення для практичних лікарів, в тому числі в дистанційній формі.
 
Контактні дані кафедри:
Адреса: 69063, м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 83 (Навчально-науковий медичний центр "Університетська клініка"), зупинка транспорту «вул. Базарна».
Телефон: (061) 764-47-09.
Електронна пошта: kafedrasmfpo@gmail.com.
 

Сайт кафедри: https://kafedra.su/

Групи кафедри у соціальній мережі: https://www.facebook.com/groups/smitik та https://www.facebook.com/groups/smtkn21 (для лікарів-інтернів першого року навчання).

Основні навчальні посібники та наукові статті, які опубліковані співробітниками кафедри, зберігаються в електронному архіві бібліотеки університету: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/287

Навчально-методичні матеріали також представлені на порталі ЗДМУ: http://doc.zsmu.edu.ua/

 
 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра була створена в липні 2002 року і була першою кафедрою Запорізького державного медичного університету з підготовки фахівців на етапі післядипломної освіти. Завідувачем кафедри обрано професора Кривенка В.І.

У 2002-2005 роках клінічною базою кафедри була Центральна клінічна районна лікарня № 4 м. Запоріжжя, з 2006 року – Запорізька басейнова лікарня, яка у 2008 р. була реорганізована в ННМЦ «Університетську клініку».

За час існування кафедри підготовлено понад 450 фахівців загальної (сімейної) практики, терапії, педіатрії і неонатології, 19 лікарів-інтернів закінчили магістратуру, 10 лікарів успішно завершили клінічну ординатуру та 6 спеціалістів - аспірантуру. Проведено 35 курсів тематичного вдосконалення

Склад кафедри:

 

Завідувач кафедри – д.мед.н., професор Кривенко В.І.
Професори: д.мед.н. Колесник М.Ю, д.мед.н. Волошина І.М., д.мед.н. Мєдвєдкова С.О.,: доценти: д.мед.н. Демченко А.В., к.мед.н. Пахомова С.П., к.мед.н. Федорова О.П., к.мед.н. Ревенько А.В., к.мед.н. Качан І.С., асистенти: к.мед.н. Непрядкіна І.В., Бородавко О.І., Соколова М.В., Ромалійська О.В.; аспіранти Бірюк В.В., Дронова А.О., Михайловський Я.М., Аравіцька Д.Н.; Майстрович Я.Ю.; аспірант вечірньої форми навчання Дудко О.В.; старший лаборант Лічката О.М.

 

Навчальні дисципліни:

Спеціалізація (інтернатура) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівня акредитації з фаху «загальна практика - сімейна медицина».
Спеціалізація (інтернатура) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації за спеціальністю «внутрішні хвороби».
Спеціалізація (інтернатура) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації за спеціальністю «Неврологія».
«Крок - 3, ЗЛП, терапія» для лікарів-інтернів за всіма спеціальностями.

Цикл тематичного вдосконалення для лікарів: «Сучасні аспекти та клінічна інтерпретація ультразвукового дослідження серця».
Цикл тематичного вдосконалення для лікарів: «Основні засади менеджменту в охороні здоров'я в умовах реформування галузі».
Цикл тематичного вдосконалення для лікарів: «Когнітивні та психовегетативні розлади в загально-клінічній практиці».
Цикл тематичного вдосконалення для лікарів: «Сучасні аспекти діагностики та лікування патології вегетативної нервової системи».
Цикл тематичного вдосконалення для лікарів: «Терапевтичні аспекти надання паліативної допомоги хворим».
Цикл тематичного вдосконалення для лікарів: «Комплементарні методи лікування в практиці інтерніста».

 

Майстер-класи та фахові школи:
Ультразвукова діагностика: основні принципи отримання якісних зображень. Сучасні режими, технології та налаштування ультразвукових сканерів
Сучасні аспекти реабілітації хворих які перенесли мозковий інсульт на етапі стаціонарного та амбулаторного лікування
Секрети стабільного перебігу БА і ХОЗЛ - майстер-клас для сімейних лікарів
Спадковий ангіоневротичний набряк у практиці сімейного лікаря
Електрокардіограма: від простого до складного
Діагностики та лікування невідкладних станів у кардіології на прикладі віртуального пацієнта
Добове моніторування та інші професійні методи дослідження артеріального тиску
Немедикаментозні методи лікування психоневрологічних розладів у загально-клінічній практиці

 

Дисципліна «Сучасні аспекти вивчення внутрішніх хвороб» відповідно до освітньо-наукової програми третього рівня підготовки доктора філософії у галузі знань 22 «Охорона здоров'я», за спеціальністю 222 «Медицина».
Дисципліна «Сучасна кардіологія» відповідно до освітньо-наукової програми третього рівня підготовки доктора філософії у галузі знань 22 «Охорона здоров'я», за спеціальністю 222 «Медицина».
Дисципліна «Сучасна неврологія» відповідно до освітньо-наукової програми третього рівня підготовки доктора філософії у галузі знань 22 «Охорона здоров'я», за спеціальністю 222 «Медицина».

 

Методичні матеріали для лікарів інтернів за фахом "Внутрішні хвороби" та "Загальна практика - сімейна медицина"  і керівників баз стажування.

 

Навчально-методична робота

Лікарі-інтерни за фахом «внутрішні хвороби» вивчають на кафедрі терапію та нервові хвороби.
Лікарі-інтерни за фахом «загальна практика – сімейна медицина» вивчають на кафедрі терапію, нервові хвороби.

Заняття з лікарями інтернами проводяться як в умовах стаціонару, так і поліклініки, де вони самостійно під керівництвом викладачів проводять курацію хворих і ведуть прийом в поліклініці.

На кафедрі для проведення практичних занять і лікувально-діагностичних заходів створені належні умови. ННМЦ «Університетська клініка» ЗДМУ має у складі: кардіологічне відділення 60 ліжок, терапевтичне відділення 25 ліжок, відділення мультимодальної патології – 30 ліжок, відділення малоінвазивних хірургічних та ендоскопічних втручань – 10 ліжок, діагностичний центр «Здоров'я», який працює за 10 діагностичними та 16 профілактичними програмами, а також відділення рентгенологічне, відновлювального лікування (фізіотерапевтичні кабінети), клініко-діагностична лабораторія, поліклініка 240 відвідувань на день (терапевти 4, кардіолог, ревматолог, ендокринолог, пульмонолог, гастроентеролог, невролог, гінеколог, хірург, травматолог, отоларинголог, офтальмолог, дерматовенеролог, педіатр, інфекціоніст, психотерапевт, уролог). Відділення відновлювального лікування дозволяє відпрацьовувати навички з немедикаментозної профілактики і лікування захворювань, застосування немедикаментозних методів лікування в комплексі з фармакотерапією.

Кафедра має обладнані навчальні кімнати, в яких лікарі-інтерни мають змогу проводити мікроскопію формених елементів крові, сечі, пікфлуометрію, реєструвати ЕКГ, переглядати навчальні відеофільми. На кафедрі функціонує комп'ютерний клас на 11 посадкових місць з мережею Internet.

Для відпрацювання навичок з невідкладних станів кафедра також оснащена дефібрилятором СА-200GBW зі стандартними багаторазовими електродами та дефібрилятором «АКСІОН», електричними відсмоктувачами "БIОМЕД", апаратом для штучної вентиляції легень.

Для здобуття практичних навичок використовується: кардіологія − реєстрація ЕКГ, добовий моніторинг АТ та ЕКГ, велоергометрія, тредміл- та стрес-тести, ЕхоКГ, ФКГ, кардіовізор, визначення варіабельності серцевого ритму, лабораторні тести (тропонін I, ліпідограма, електроліти крові, коагулограма); пульмонологія − комп'ютерна спірографія, пікфлуометрія, пульсоксиметрія, рентгенологічне дослідження органів грудної клітки, бронхофіброскопія, визначення синдрому нічного апное, дослідження мокротиння, аналізи крові; гастроентерологія − УЗД внутрішніх органів, колоноскопія, езофагогастродуоденоскопія, рентгенологічне дослідження, водневий дихальний тест, каловий тест на хелікобактер, лабораторні показники функції печінки; ревматологія – рентгенологічне дослідження суглобів, УЗД суглобів, денситометрія, лабораторні тести; нефрологія – лабораторні тести, УЗД нирок; гематологія – лабораторні аналізи, дослідження органів та систем; ендокринологія – глюкоза та глюкозотолерантний тест крові, глікований гемоглобін, інсулін крові, С-пептид, гормони щитоподібної залози та антитіла; неврологія − електроенцефалографія, електронейро-міографічне дослідження з реєстрацією викликаних потенціалів мозку.

Для вдосконалення практичних діагностичних навичок лікарі-інтерни беруть участь в інтерпретації результатів рентгенографії внутрішніх органів, що проводиться за допомогою рентгенівської системи Precision RXI виробництва GE Medikal Systems LLS (USA), комплексу рентгенівського діагностичного «КРАС» (апарат рентгенівський 12 Ф 9, Україна).

Матеріально-технічна база клініко-діагностичної лабораторії має сучасний біохімічний автоматичний аналізатор крові «Prestige 24i» (Японія), гематологічний автоматичний аналізатор «Mythic 18» (Франція), напівавтоматичний коагулометр «К-3003 Ортіс» (Польща), аналізатор сечі CL-50(U) (США), мікроскоп «Granum R30», аналізатор імунофлюоресцентний IMMULITE 1000.

Для відпрацювання практичних навичок з офтальмології та отоларингології на кафедру та УК придбано робочу станцію ЛОР ИЕ − 3000, рефрактометр RM-800, периметр Centerfield 2, безконтактний тонометр HNT – 18.

Для забезпечення навчального процесу та самостійної підготовки лікарів-інтернів на кафедрі створені методичні розробки та навчальні посібники. Щорічно до друку готується 5-6 навчальних посібників з актуальних напрямків внутрішньої медицини та загальної практики.

Всебічному становленню лікарів-інтернів як спеціалістів сприяє їх активна участь у науково-дослідній роботі кафедри і підготовці науково-практичних та клініко-паталогоанатомічних конференцій.

Наукові напрями і здобутки

• Кардіореспіраторні порушення у хворих з поєднаним перебігом синдрому обструктивного апное сну, ожиріння та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби: діагностика та лікування
• Оцінка оксидативного стресу та шляхи його корекції у осіб з поєднаним перебігом цукрового діабету 2 типу та остеопорозу, які постійно проживають в умовах промислового регіону.
• Роль дослідження деформації міокарда в діагностиці ураження лівих камер серця та лікуванні гіпертонічної хвороби у жінок в стані менопаузи.
• Прогнозування безпечності та індивідуалізація антикоагулянтної терапії при фібриляції передсердь з урахуванням особливостей гемостазу та чутливості хворих до варфарину.
• Рання діагностика кардіоренальних порушень у чоловіків з гіпертонічною хворобою в умовах гіперурикемії: клініко-патогенетичні аспекти формування, оптимізація медикаментозної корекції.
• Оптимізація діагностичних та реабілітаційних заходів у відновному періоді геморагічного півкульового інсульту.
• Оптимізація діагностики та лікування ранніх стадій хвороби Паркінсона.
• Оптимізація комплексного лікування хворих на хворобу Паркінсона II стадії з використанням транскраніальної магнітної стимуляції головного мозку.

 
Під керівництвом професора Кривенка В.І. захищено 5 кандидатських дисертацій, 9 магістерських робіт. Професор Колесник М.Ю. є керівником 3 PhD-дисертаційних робіт, 1 з яких захищена. Також науковим керівником 3 аспірантів, що виконують роботи на здобуття ступеня доктора філософії, є доцент, д.мед.н. Демченко А.В. Під керівництвом професора Мєдвєдкової С.О. виконується 1 дисертаційна робота.
У 2019 року завершено НДР кафедри за темою "Діагностика, лікування та профілактика коморбідної патології внутрішніх органів в умовах промислового регіону".
З 2019 року співробітники беруть участь у міжкафедральній НДР «Коморбідні стани, серцево-судинні та онкологічні захворювання у загальноклінічній практиці: розробка сучасних діагностичних та лікувальних засобів».
За період існування кафедри опубліковано понад 700 робіт в матеріалах з'їздів, конференцій, симпозіумів, 255 статей, отримано 23 патенти, 5 авторських свідоцтв. Результати наукових досліджень впроваджено в практично-лікарську діяльність медичних установ та навчальний процес кафедр терапевтичного профілю медичних вищих навчальних закладів багатьох міст України.
 

Лікувально-діагностична робота

Кафедра є базовою для Навчально-наукового медичного центру «Університетська клініка». Завідувач кафедри, професор Кривенко В.І. консультує хворих пульмонологічного профілю у Консультативному лікувально-діагностичному центрі університету при ННМЦ, а також проводить обходи хворих у стаціонарних відділеннях клініки. Консультації хворих кардіологічного профілю у консультативному лікувально-діагностичному центрі проводить професор Колесник М.Ю., який, крім того, є куратором кардіологічного відділення та служби ультразвукової діагностики клініки. Доцент Пахомова С.П. проводить обходи відділення мультимодальної патології. Доцент Федорова О.П. є куратором терапевтичного відділення та центру метаболічних розладів. Доцент Качан І.С. є куратором кардіологічного відділення, проводить ехокардіоскопічні дослідження. Асистент Непрядкіна І.В. відповідає за лікувальну роботу на кафедрі, є куратором поліклініки, а також консультує та лікує хворих терапевтичного відділення. Асистент Бородавко О.І. займається курацією в кардіологічному відділенні клініки.
В умовах центрів та відділень клініки проходять обстеження та лікування пацієнти не тільки запорізького регіону, а й з інших областей України. За участю кафедри у практичну медичну діяльність постійно впроваджуються новітні методи діагностики та лікування. Співробітники кафедри та аспіранти постійно здійснюють курацію і консультації хворих у відділеннях клініки, проводять інструментальні дослідження в діагностичному відділенні.
За рік в середньому кафедра консультує 2800 пацієнтів. Під керівництвом кафедри щомісячно проводяться тематичні науково-практичні конференції, де обговорюються актуальні проблеми сучасної медицини, 2 рази на місяць відбуваються розбори цікавих клінічних випадків за участю лікарів-інтернів.

 

1
2
3

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar