Університет сьогодні

Кафедра дитячих хвороб

Адреса: 69076, м. Запоріжжя, вул. Новгородська, 28а, 

тел./факс: (061)224-93-75; 

e-mail: kaf.pediatric.fpo@gmail.com  

Завідувач кафедри –  БОЯРСЬКА Людмила Миколаївна, очолює Запорізький осередок Асоціації педіатрів України. Науковий керівник 6 захищених кандидатських дисертаційних робіт та 2 запланованих.  

  

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА 

Кафедра дитячих хвороб факультету післядипломної освіти ЗДМУ заснована 2 лютого 2007 р. з метою поліпшення підготовки лікарів-інтернів педіатричного профілю та післядипломного удосконалення лікарів. Кафедра є клінічною та науковою базою для підготовки лікарів педіатричного профілю. На кафедрі навчаються інтерни за фахом: 

·     «Педіатрія», 

·     «Неонатологія», 

·     «Дитяча анестезіологія», 

·     «Дитяча хірургія» 

·     «Дитяча отоларингологія», 

а також лікарі-інтерни суміжних спеціальностей.  

Окрім інтернатури на кафедрі діють аспірантура та клінічна ординатура. Випускники кафедри працюють лікарями у різних містах та районах України.  

Кафедра проводить цикли удосконалення лікарів педіатричного профілю за напрямками:  

 • Педіатрія (куратори проф. Л.М. Боярська, ас. Т.С. Герасимчук);  

 • Неонатологія (куратори проф. Л.М. Боярська, доц. Ю.В. Котлова);  

 • Дитяча хірургія (куратор проф. В.О. Дмитряков);  

 • Дитяча анестезіологія (куратор проф. М.Ю. Курочкін).  

За останні три роки на кафедрі створено 10 тематичних циклів зі спеціальності «Педіатрія», 3 - «Неонатологія», 6 - «Дитяча анестезіологія», 2 - «Дитяча хірургія», які користуються підвищеним попитом серед лікарів.  

На кафедрі є можливість пройти стажування та спеціалізацію за фахами «Педіатрія», «Дитяча анестезіологія» та «Дитяча хірургія».  

За час існування кафедри захищені дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук (проф. М.Ю. Курочкін), 12 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (три за 2021 рік), виконуються 4 дисертаційних роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії.  

 

КЛІНІЧНІ БАЗИ КАФЕДРИ

КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР (МДЛ №5), вул. Новгородська, 28 а, тел.: (061)224-93-75),  

КНП «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» ЗОР (ЗОКДЛ), пр. Соборний, 70, тел.: (061)764-33-79,  

КНП «Обласний перинатальний центр» ЗОР (ОПЦ), вул. Південноукраїнська, 17а, тел.: (061)233-71-45.  

 • Відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених дітей (МДЛ №5) 

 • Відділення патології новонароджених дітей (МДЛ №5) 

 • Відділення хірургії (МДЛ №5) 

 • Ендоскопічне відділення (МДЛ №5)  

 • Неврологічне відділення (МДЛ №5) 

 • Отоларингологічне відділення (МДЛ №5) 

 • Відділення функціональної діагностики (МДЛ №5) 

 • Інфекційно-боксоване відділення дітей раннього віку (МДЛ №5) 

 • Педіатричне відділення (кардіоревматологія, гастроентерологія) (МДЛ №5)  

 • Відділення анестезіології та інтенсивної терапії та хронічного діалізу (МДЛ №5) 

 • Відділення спільного перебування матері та дитини (ОПЦ) 

 • Відділення реанімації та інтенсивної терапії новонароджених (ОПЦ) 

 • Відділення постінтенсивного догляду та виходжування новонароджених (ОПЦ) 

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

 

професор Л.М. Боярська, д. мед. н. професор В.О. Дмитряков, д. мед. н. професор М.Ю. Курочкін, к. мед. н. доцент Ю.В. Котлова, к. мед. н. доцент О.І. Подліанова, к. мед. н. доц. А.Г. Давидова, к. мед. н. асистент Г.В. Корнієнко, к. мед. н. асистент К.О. Іванова, к. мед. н. асистент Т.С. Герасимчук, асистент Г.М. Дмитрякова, асистент С.В. Потапенко, асистент Т.О. Левчук-Воронцова, асистент В.М. Свєкатун, асистент Т.І. Курочкіна,  асистент Т.В. Веліканова, к. мед. н. асистент Т.В. Абрамова, к. мед. н. асистент В.О. Шаменко, асистент Л.В. Гребенюк, асистент Ю.В. Городкова, аспірант А.Ю. Цимбал, аспірант Подлужна В.Р., старший лаборант К.С. Плетнева, старший лаборант В.О. Граб, старший лаборант О.Л. Омельчак, старший лаборант О.О. Сюсэль, лаборант О.А. Соломка.  

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ: 

 • «Педіатрія» (інтернатура, аспірантура, курси тематичного удосконалення лікарів, стажування, спеціалізація);  

 • «Неонатологія» (інтернатура, аспірантура, курси тематичного удосконалення лікарів);  

 • «Дитяча хірургія» (інтернатура,аспірантура, клінічна ординатура, курси тематичного удосконалення лікарів, спеціалізація);  

 • «Дитяча анестезіологія» (інтернатура,аспірантура, курси тематичного удосконалення лікарів, стажування, спеціалізація);  

 • «Дитяча отоларингологія» (інтернатура);  

 • «Клінічна імунологія», підготовка до ліцензійного іспиту «Крок 3»  для лікарів-інтернів педіатричних і суміжних спеціальностей: «ЗПСМ», «Хірургія», «Анестезіологія», «Акушерство та гінекологія», «Урологія», «Психіатрія» тощо.  

  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

Для підготовки до ліцензійного тестування створено банк тестових завдань "Крок-3", що нараховує понад 5000 тестів. 

Підготовка лікарів за фахом "Педіатрія", "Загальна практика сімейна медицина" проводиться на циклах тематичного удосконалення. 

Форма навчання: очна, дистанційна та очно-дистанційна. Це дає змогу лікарям профільних спеціальностей проходити курс підвищення кваліфікації без відриву від робочого місця. 

Особливістю роботи кафедри є використання сучасних комп’ютерних технологій. Так, впродовж останніх 5 років у режимі online проведено навчання лікарів Бердянська, Мелітополя, Михайлівки, Василівки, Оріхова, Енергодара та інших міст. Досвід роботи кафедри з удосконалення викладання педіатрії та впровадження дистанційної освіти (завантажити документ).  

Впроваджена в роботу система дистанційного навчання Moodle – веб-ресурс, призначена для самостійного вивчення або повторення теоретичного матеріалу: Курс педіатрії (66 занять), Курс дитячої анестезіології (17 занять), Курс дитячої хірургії (27 заняття), Курс неонатології (9 занять) та Курс дитячої отоларингології (1 заняття). Матеріали курсів постійно оновлюються та доповнюються.  

З січня 2015 на кафедрі працює Центр відеоконференцій та дистанційної освіти (Медіацентр).  

Для лікарів фаху «Педіатрія», «Неонатологія», «Дитяча хірургія», «Дитяча анестезіологія», «Дитяча хірургія», лікарів швидкої допомоги та інших спеціальностей організовані курси безперервного професійного розвитку, які дають можливість набрати необхідну кількість балів для щорічного особистого освітнього портфоліо.  

У співпраці з кафедрою медичної інформатики ЗДМУ проводяться дистанційні курси та навчальні вебінари.  

За останні роки співробітниками кафедри створені методичні та навчальні посібники з актуальних тем, у тому числі 3 з грифом МОЗ,  Методичні посібники для керівників заочних баз інтернатури: 

- Навчальний посібник для інтернів сімейних лікарів та педіатрів «Клінічне обстеження здорової та хворої дитини»; 

- Навчально-методичний посібник для керівників лікарів-інтернів на базах стажування «Організація навчального процесу в інтернатурі  з педіатрії на базах стажування»; 

- Навчальний посібник «Організація навчального процесу на базах стажування лікарів-інтернів з фаху «Неонатологія»; 

- Навчально-методичний посібник для керівників лікарів-інтернів «Організація навчального процесу в інтернатурі з дитячої анестезіології на базі стажування»; 

- Методичні рекомендації для  базових керівників лікарів-інтернів дитячих хірургів створені «Організація інтернатури з дитячої хірургії на базі стажування»; 

- Методичні рекомендації «Мегауретер у дітей»; 

- Навчальний посібник «Клінічне обстеження здорової та хворої дитини»; 

- Методичний посібник з грифом МОЗ «Програма медико-психологічної корекції психоемоційної дезадаптації у вагітних»; 

- Навчальний посібник «Гастроезофагеальнарефлюксна хвороба у дітей»; 

- Навчальний посібник «Профілактика захворювань у новонароджених та дітей молодшого віку»; 

- Навчальний електронний посібник «Основи функціональної діагностики в дитячій кардіології» для самостійної роботи лікарів-інтернів фахів «Педіатрія», «Загальна практика-сімейна медицина»; 

- Глютензалежні захворювання. Сучасні алгоритми діагностики та лікування: електронний навчальний  посібник. 

 • Розроблені та використовуються в безперервному практичному розвитку лікарів симуляційні тренінги (майстер-класи) з оволодіння практичними навичками в дитячій кардіології «PRO-серце», в педіатрії «PRO легені», в дитячій анестезіології «PRO невідкладні стани в дитячій кардіології», «PRO невідкладні стани в дитячій алергології», «PRO невідкладну допомогу при нещасних випадках та інтоксикаціях у дітей», які проводиться в міжкафедральному тренінговому центрі.  
 • У найближчому майбутньому планується впровадження наступних майстер-класів: 
 • Pro «D» та «Са» (основи малюкового здоров’я) 

 • Pro вакцинацію 

 • Pro орфанні захворюванні 

 • Pro імунограму 

 • Pro суглоби 

 • Pro пневмонію 

 • Pro візуалізацію бронхолегеневих захворювань (рентген, УЗД) 

 • Pro КШТ (функціональні розлади) 

 • Pro раціональне харчування 

 • Pro щитоподібну залозу 

 • Неонталогія 

 • Pro новонародженого (догляд, годування) 

 • Pro передчасно народжених дітей 

 • Pro інфекцію новонароджених 

 • Pro дослідження органів сечовивідної системи 

 • Pro абдомінальну патологію у дітей різного віку 

 • Pro дисмургію 

 • Pro риносинусити і отіти у дітей 

 • Pro тозолофарінгіти у дітей. 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ 

 • Клініко-функціональна характеристика та принципи ведення дітей, народжених з низькою, дуже низькою та екстремально низькою масою тіла. 

 • Становлення вегетативної регуляції серцево-судинної системи дітей, народжених з дуже низькою масою тіла. 

 • Прогнозування та корекція порушень стану здоров’я дітей раннього віку, народжених жінками з різними видами психо-емоційних порушень. 

 • Лікування та реабілітація дітей раннього віку з повторними гострими захворюваннями респіраторного тракту. 

 • Клініко-функціональна характеристика та принципи ведення дітей з гастроентерологічною патологією. 

 • Оцінка стану здоров’я дітей у шкільних закладах. Раннє виявлення та лікування порушень ритму серця та артеріальної гіпертензії. 

 • Оптимізація периоперативної підготовки, анестезіологічного забезпечення та ведення післяопераційного періоду у дітей раннього віку з тяжкою хірургічною патологією. 

 • За темою  наукової роботи курсу дитячої хірургії – «Оптимізація діагностики та лікування мегауретеру у дітей», підготовлений навчальний посібник «Мегауретер у дітей». 

 • Обґрунтовані показання і розроблена методика ендоскопічного стентування розширеного сечоводу при мегауретері, як альтернативи оперативному втручанню. 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ 

Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з науково-дослідними інститутами та вищими медичними навчальними закладами Києва, Харкова та інших міст України. Кафедра співпрацює з Департаментом охороні здоров’я щодо організацій обласних науково-практичних конференцій для лікарів педіатричного профілю та сімейних лікарів. 

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА 

Діагностична і консультативна робота здійснюється у відділеннях КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР, КНП «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» ЗОР, КНП «Обласний перинатальний центр» ЗОР, Університетська клініка ЗДМУ. 

Організовано проведення катамнестичного спостереження за новонародженими, які народились з низькою та дуже низькою масою тіла. 

Кафедра створила соціальний проект для дітей, батьків, майбутніх мам, педіатрів, сімейних лікарів та вузьких спеціалістів - онлайн-ресурс «Кроки до здоров’я». Це своєрідна освітня і просвітницька платформа, на якій медичні працівники і батьки стають співробітниками у боротьбі за здоров’я дітей. Окремі розділи сайту присвячені майбутнім батькам, висвітлюють планування і перебіг вагітності. Дитячому здоров’ю у різний віковий період також виділені окремі розділи – «Перший місяць після пологів», «Я росту. 2 місяці – 3 роки», «Я ще росту. Від 4 до 14 років», «Я дорослий. Від 14 років». 

Передбачені різноманітні форми інтерактивного спілкування з цільовою аудиторією: формат питання-відповіді, спілкування онлайн з Медіа-центру кафедри дитячих хвороб ЗДМУ, розташованого на території КНП "Дитяча міська лікарня №5" ЗМР. Тематика спілкування не обмежена: питання догляду за дітьми різного віку, харчування, вакцинація, психофізичний розвиток і багато іншого. Тобто, всі ті кроки, які ведуть до формування здоров’я дитини. До спілкування з батьками запрошуватимуться провідні науковці Запорізького державного медичного університету – неонатологи, алергологи, дитячі гастроентерологи, кардіоревматологи, ендокринологи, хірурги, інфекціоністи, ЛОР-лікарі, психоневрологи. 

Крім цього, на сайті є розділ для професійного розвитку лікарів педіатричного профілю та сімейних лікарів. За допомогою вебінарів, онлайн-лекцій, клінічних розборів хворих із складною і важко-діагностованою патологією, відео-матеріалів з методів дослідження і оперативних втручань подвижники з Запорізького медуніверситету сподіваються підвищити фаховий рівень медичних працівників у сфері дитячого здоров’я і забезпечити дистанційно безперервну професійну освіту. 

З 2017 року на кафедрі почали використовувати УЗД легенів у дітей при різних патологічних станах (пневмонії, пневмоторакс, БЛД та інші). Цим напрямком роботи займається доцент Подліанова О.І., яка ділиться своїм досвідом із лікарями-слухачами курсів ТУ, інтернами. 

Співробітники кафедри активно приймали участь як доповідачі у онлайн форумах та конференціях. 

 

ВІДЗНАКИ 

Співробітники кафедри мають почесні відзнаки:  

 • проф. Л.М. Боярська - повний кавалер ордену «За заслуги перед Запорізьким краєм»; 

 • доц. О.І. Подліанова - Почесна грамота Запорізької міської ради (2020 р); 

 • проф. М.Ю. Курочкін – Орден III ступеня «За заслуги» (2018 р.); 

 • проф. М.Ю. Курочкін – Почесна грамота Запорізької міської ради (2016 р). 

 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar