Наукове товариство молодих вчених та студентів

Наукове товариство молодих вчених та студентів

Голова Наукового товариства молодих вчених і студентів – доктор біологічних наук, доцент, завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики Сергій Васильович Павлов.

Google Scolar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=SOHKZ5QAAAAJ&hl=ru

 
Члени НТМВС:

 

- Абросімов Ю. Ю. – кандидат медичних наук, старший викладач кафедри анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії;

- Вакула Д.О. – аспірант кафедри факультетської педіатрії;

- Гайдаржи Є.І., кандидат медичних наук, доцент кафедри госпітальної хірургії;

- Іваненко Т.В. – кандидат медичних наук, доцент кафедри патологічної фізіології з курсом нормальної фізіології;

- Жеребьяєв О. С. – кандидат медичних наук, старший викладач кафедри мікробіології;

- Колесник М. Ю. – доктор медичних наук, професор кафедри сімейної медицини, терапії і кардіології ФПО;

- Кузнецов А. А. – кандидат медичних наук, доцент кафедри нервових хвороб;

- Пахольчук О. П. – доктор медичних наук, доцент кафедри факультетської педіатрії.

 

 
 
Програма підтримки здобувачів наукового ступеня і вченого звання, та викладачів у Запорізькому державному медичному університеті (нова редакція) 
 
Перелік журналів медичного та фармацевтичного спрямування, яким відмовлено у включенні до нового переліку фахових наукових видань. 
 
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю
«Сучасні аспекти медицини та фармації – 2021»

 

81 Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю «Сучасні аспекти медицини та фармації – 2021».  15-16 квітня 2021 р., м. Запоріжжя

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar