Наука

Вчена рада університету

Вчена рада університету

Вчена рада Запорізького державного медичного університету є колегіальним органом, виборні представники якого обираються на п'ять років Конференцією трудового колективу Університету за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють.

До складу Вченої ради входять за посадами проректори, декани, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування Університету, а також виборні представники від науково-педагогічних працівників, яких обирають з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів наук; виборні представники від інших працівників Університету, які працюють у вузі на постійній основі, відповідно до квот, визначених  Статутом університету.

Склад Вченої ради затверджується наказом ректора Університету та переглядається за результатами виборів чи у випадках кадрових змін.

Голова Вченої ради – ректор Запорізького державного медичного університету, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор КОЛЕСНИК Юрій Михайлович.

Вчений секретар Вченої ради – кандидат фарм. наук, доцент кафедри управління і економіки фармації, медичного та фармацевтичного правознавства Алексєєв Олександр Германович.
 

Компетенція Вченої ради університету:

Рішення Вченої ради Університету набирають чинності після їх затвердження Ректором.

Положення про Вчену раду ЗДМУ
Положення про Конференцію трудового колективу ЗДМУ
Положення про порядок розгляду кандидатур щодо присвоєння вчених звань у ЗДМУ
Положення про Комісію з трудових спорів ЗДМУ
Положення про Спільну Вчену раду медичних та міжнародних факультетів ЗДМУ

Положення про Вчену раду факультету післядипломної освіти ЗДМУ 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar