Наука

Навчально-науковий медико-лабораторний центр з віварієм

Відео про навчально-науковий медико-лабораторний центр

Навчально-науковий медико-лабораторний центр (НМЛЦ) з віварієм розташований в навчальних корпусах Запорізького державного медичного університету та в Університетській клініці.

ННМЛЦ оснащено сучасним науковим обладнанням для проведення різноманітних наукових досліджень. В ННМЛЦ виконуються молекулярно-клітинні, фізико-хімічні, денситометричні, імуноферментні, імуногістогімічні, комп’ютерно-морфометричні, інструментальнo-функціональні і експериментально-фармакологічні дослідження.

Доктор медичних наук, професор Абрамов Андрій Володимирович, очолював підрозділ з 2004 року по 2021 рік.

В попередні роки начальниками ЦНДЛ були професор Давидов В.В., професор Волошин М.А., доцент Тржецинський С.Д.

Структура НМЛЦ:

 

 

Відділ молекулярної фармакології і функціональної біохімії  складається із наступних підрозділів:

Лабораторії відділу вирішують фундаментальні проблеми патофізіології і фармакотерапії на експериментальних моделях захворювань (цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, метаболічний синдром, стрес та інше). Відділ молекулярної фармакології акредитовано Державним фармакологічним комітетом МОЗ України для доклінічних випробувань лікарських препаратів. Відділ оснащений сучасним обладнанням: гомогенізатором SilentCrusher-S (Heildolph, Німеччина), спектрофотометром Libra S32PC (Biochrom ltd., Англія), флуориметром Quantech  (Barnstead/Thermolyne Corporation, США) , повноплашковим імуноферментним аналізатором Sirio-S (Seac, Італія), рН-метром МР-220 (Мettler Toledo, Швейцарія), ультацентрифугами Eppendorf-5804R та Sigma 3-30K з морозильною камерою (Німеччина), центрифужним концентратором-випарювачем TOMY СС-181 (Японія), автоматичними піпетковими дозаторами з регульованим об’ємом (Biohit proline, Фінляндія). Для довготривалого збереження біологічних зразків використовується процес їх попередньої ліофілізації за допомогою ліофілізатора Alpha1-2LD-plus (Christ, Англія).

 

Відділ експериментальної патофізіології і функціональної морфології складається із наступних підрозділів:

Науково-дослідна діяльність відділу спрямована на дослідження патофізіологічних механізмів розвитку цукрового діабету, ішемічного ураження головного мозку та способів корекції мітохондриальної дисфункції. Крім цього ННМЛЦ надає консультативну та методичну допомогу співробітникам університету за тематикою їх докторських та кандидатських дисертацій, а також допомагає провести певні фрагменти досліджень з запланованих держбюджетних і ініціативних кафедральних науково-досдідних робіт.

Лабораторія експериментальної патофізіології забезпечена апаратним комплексом аналізу ЕКГ і кардіоінтервалометричного аналізу «Кардіоком» (Україна), апаратним комплексом аналізу кардіогемодінаміки «Реоком» (Україна), апаратним комплексом аналізу системи дихання «Спіроком» (Україна), апаратним комплексом дозування гіпоксичних навантажнь «Гіпотрон» (Україна) та аналізатором агрегації тромбоцитів АР 210 «Солар – Україна». Система цих комплексів надає можливість всебічного аналізу функціонального потенціалу систем життєзабезпечення людини, оцінки адаптаційного резерву та компенсаторних можливостей з боку серцево-судинної та дихальної систем.

Лабораторія морфометричних і денситометрічних вимірів оснащена люмінесцентним мікроскопами AxioImager-M2 та Axioskop (Carl Zeiss, Німеччина), системою цифрового аналізу зображень Axiovision (Carl Zeiss, Німеччина) та VIDAS-386 (Kontron Elektronik, Німеччина) з програмами аналізу і середовищем розробки програмного забезпечення. Технічні можливості лабораторії дозволяють провести гістохімічну та імунофлюоресцентну детекцію гормонів, біологічно-активних речовин та поверхневих антигенів безпосередньо в клітинах для з’ясування їх розподілу в клітині, а також для оцінки процесів їх синтезу та секреції, тощо. Застосуваннях для цих цілей моноклональних та поліклональних антитіл відомих світових виробників дає можливість вирішувати широкий спектр наукових завдань в галузі молекулярної та клітинної фізіології, імунології, нейрофізіології, онкології.

Гістохімічна лабораторія оснащена прецизійним ротаційним мікротомом Microm НМ- 325 (Microm, Німеччина), автоматизованим модулем депарафінізації PT-module (Thermo Scientific, США), термостатами Red Line (Binder, Німеччина).

 

Відділ експериментальних фармацевтичних досліджень складається із наступних підрозділів:

Лабораторія рідинної хромато-мас-спектрометрії займається встановленням чистоти та підтвердженням молекулярної маси і структури нових біологічно активних речовин, що синтезуються з метою пошуку нових лікарських засобів; досліджує процеси адсорбції, розподілу, метаболізму та екскреції лікарських речовин. Лабораторію забезпечено апаратним комплексом Agilent 1260 Infinity HPLC System (дегазатор, бінарний насос, автосамплер, термостат колонки, діодно-матричний детектор; одно-квадрупольний масс-спектрометр Agilent 6120 з іонізацією в електро-спреї ) та програмним забезпеченням Open LABCDS Software.

Лабораторія фізико-хімічних досліджень  забезпечує аналітичні дослідження лікарських речовин в субстанціях і лікарських формах промислового та екстемпорального виробництва, аналіз лікарської рослинної сировини, встановлення структури нових синтезованих органічних сполук.  Лабораторія оснащена високоточним двопроменевим спектрофотометром SPECORD 200 (Німеччина), ІЧ-Фур'є спектрометром ALPHA (Німеччина), ), дериватографом для термогравіметрії і дифенціального термічного аналізу DTG-60 (Shimadzu C˚ Японія), сучасними аналітичними електронними вагами АВТ 120-5DM та PFB 120-3.

Лабораторія ПМР-спектрального аналізу оснащена унікальним аналітичним 1Н-ЯМР-спектрометром picoSpin-45, котрий дозволяє проводити встановлення структури одержаних потенційних біологічно активних сполук та реагентів, використвується для визначення домішок у паливі, харчових жирах та ефірних оліях, а також контролю та оптимізації перебігання хімічних реакцій.

Лабораторія елементного аналізу обладнана елементним аналізатором ELEMENTAR vario EL cube (Німеччина) та аналітичними електронними вагами KERN abj 220-4M (Німеччина), які в комплексі дозволяють проводити елементний аналіз органічних сполук та визначати відсотковий вміст елементів у складі органічних молекул (H, C, N та S).

Лабораторія органічного синтезу №1 здійснює комплекс робіт з синтезу нових перспективних біоактивних агентів та реагентів для органічного синтезу, а також з додаткового очищення реактивів та розчинників для синтетичних робіт. Лабораторію оснащено комплексом сучасного обладнання для органічного синтезу: роторний випаровувач HAHNVAPOR (Південна Корея), змішувач магнітний Daihan WiseStir MSH-20D (Південна Корея), змішувач навісний Daihan WiseStir HS-30D (Південна Корея), вакуум система LVS 300 p Ilmvac (Німеччина), шафа сушильна Укроргсинтез СП-50 (Україна). Наявність сучасного аналітичного обладнання - приладу для визначення температури плавлення Stuart Scientific SMP-30 (Великобританія), pH-метра МИ-150 та електронних ваг Radwag дозволяє проводити визначення окремих фізико-хімічних характеристик одержаних сполук безпосередньо в лабораторії.

Лабораторія органічного синтезу №2 обладнана сучасними витяжними шафами виробництва ТОВ "НПП "Укроргсинтез" (Україна) та приточно-витяжною системою LG LZ H0506BA0. В процесі наукових досліджень активно застосовуються: роторний випаровувач IKA RV 10 (Німеччина), лабораторна вакуумна система Ilmvac LVS 300 Z (Німеччина), автоматичний прилад для визначення температури плавлення OptiMelt MPA 100 (США), аквадистилятор GFL 2001/2 (Германія), електронні ваги Radwag WLC/C/2 (Польша), сушильна шафа СП-50 (Україна) та магнітні змішувачі Riva (Україна). Реактиви та хімічний посуд постачаються від таких відомих виробників, як Sigma-Aldrich, Lab-Scan, Fluka, Merck, Simax, Vitlab та ін. Обладнання та реактиви дозволяють на сучасному рівні здійснювати цілеспрямований органічний синтез потенційних біологічно активних сполук.

 

Лабораторія мікробіологічних досліджень складається із наступних підрозділів:

Відділ мікробіологічних досліджень забезпечує проведення бактеріологічних досліджень біологічного матеріалу, вивчення протимікробної активності синтезованих хімічних речовин з використанням штамів мікроорганізмів E.coli, S.aureus, C.albicans, P.aeruginosa, проведення внутрішнього контролю якості мікробіологічних досліджень. Відділ оснащено стандартними контрольними матеріаломи промислового виробництва (стандартні титри для контролю вимірювання рН, стандартні калібровочні розчини визначення оптичної щільності бактеріальної суспензії в одиницях мутності по МакФарленду), музейними культурами мікроорганізмів для контролю якості поживних середовищ. Відділ оснащено мікроскопом імерсійним Біолам-Р11, мікроскопом люмінесцентним PrimoStar iLED (Carl Zeiss, Німеччина), термостатом-інкубатором WiseCube WIG-32,  сучасним холодильним,  витяжним та допоміжним обладнанням.

Відділ молекулярно-генетичних досліджень забезпечує діагностичні дослідження з виявлення ДНК/РНК мікроорганізмів, проведення фундаментальних досліджень виявлення кількісного рівня мРНК, дослідження зв'язку поліморфізму генів (SNP) з розвитком мультифакторіальних хвороб людини із застосуванням методу ПЛР у реальному часі. Відділ укомплектований необхідним сучасним обладнанням для виділення, ампліфікації та детекції результатів ПЛР в режимі реального часу, зокрема: міні-центрифугою Vortex FV-2400, центрифугою СМ-50, вакуумним аспіратором FTA-1, термостатом ТDB-120, ламінарними шафами BIO II ADVANCE4 та BBS-DDS, ультрафіолетовим боксом для ПЛР UVC/TM-AR, подрібнювачем тканин TUBE MILL CONTROL, системою ПЛР у реальному часі CFX-96, спектрофотометром NanoDrop ND1000 (NanoDrop Technologies, USA), холодильним обладнанням та дозаторами піпетковими змінного об’єму.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar