Жовтень 2022

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ

м. Запоріжжя                                 №247

 

17.10.2022

Про оголошення конкурсу

 

На виконання Закону України «Про вищу освіту», враховуючи Положення  «Про порядок заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників, проведення конкурсного відбору та укладання трудових договорів (контрактів) з науково-педагогічними працівниками у Запорізькому державному медичному університеті», яке затверджено рішенням Вченої ради університету (протокол № 1 від 30.08.2021) та введено в дію наказом від 31.08.2021 № 351,

 

НАКАЗУЮ:

 

1.                     Оголосити конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників:

-  завідувачів кафедр: медичної та фармацевтичної інформатики і новітніх технологій – 1 ставка, оториноларингології – 1 ставка, фізколоїдної хімії – 1ставка, проподевтики внутрішньої медицини, променевої діагностики та променевої терапії – 1 ставка, внутрішніх хвороб №1 та симуляційної медицини – 1 ставка;

- доцентів закладу вищої освіти кафедр: мовної підготовки – 1 ставка, суспільних дисциплін – 1 ставка;

- старшого викладача закладу вищої освіти кафедри іноземних мов – 1 ставка;

- викладачів закладу вищої освіти кафедр: іноземних мов – 2 ставки;

- асистентів кафедр: анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії – 2 ставки, терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології – 2 ставки, пропедевтичної та хірургічної стоматології – 1 ставка, факультетської хірургії – 0,5 ставки, соціальної медицини, громадського здоров’я, медичного та фармацевтичного права – 2 ставки, інфекційних хвороб – 2 ставки, внутрішніх хвороб №2 – 1 ставка, анестезіології та інтенсивної терапії – 1 ставка, загальної хірургії та післядипломної хірургічної освіти – 1 ставка.

2. Визначити як обов'язкові наступні документи, що надаються на конкурс:

• заява про участь у конкурсі на ім'я ректора ЗДМУ; 

• особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3х4 сантиметри та власноруч написана автобіографія;

• список наукових праць (за звітній період - для претендентів, які обираються на новий строк; за весь період науково-педагогічної діяльності - для претендентів, які обираються на посаду вперше);

• документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші документи передбачені чинним законодавством України);

• копію документу про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни) або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови;

• звіт про навчально-методичну, лікувально-діагностичну (для клінічних кафедр), виховну, науково-дослідницьку роботу за попередній період роботи в Університеті, незалежно від посади, яку обіймав;

• звіт про досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років відповідно до кадрових вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладами вищої освіти.

Детальніші кваліфікаційні вимоги визначені у Положенні на офіційному сайті ЗДМУ.

 

3. Визначити термiн подання заяв та документів в один мiсяць вiд дня оголошення конкурсу.

 

 

Ректор, професор                                                                          Ю.М. Колесник

 

Заступник ректора з кадрових питань                                           Н.М. Бавицька

 

Наказ підготував:       

Секретар конкурсної комісії                                                         О.В. Литвиненко

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar