Вересень 2022

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
НАКАЗ
 
16.09.2022 м. Запоріжжя      №  217
 
Про оголошення конкурсу
 
На виконання Закону України «Про вищу освіту», враховуючи Положення  «Про порядок заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників, проведення конкурсного відбору та укладання трудових договорів (контрактів) з науково-педагогічними працівниками у Запорізькому державному медичному університеті», яке затверджено рішенням Вченої ради університету (протокол № 1 від 30.08.2021) та введено в дію наказом від 31.08.2021 № 351,
 
НАКАЗУЮ: 
 
1. Оголосити конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників:
- професора закладу вищої освіти кафедри сімейної медицини, терапії, кардіології та неврології ФПО – 1 ставка;
- доцентів закладу вищої освіти кафедр: внутрішніх хвороб № 1 та симуляційної медицини  - 1 ставка; патологічної фізіології з курсом нормальної фізіології – 1 ставка; клінічної фармакології, фармації, фармакотерапії і косметології – 1 ставка; дитячих хвороб – 1 ставка; дитячої хірургії та анестезіології – 1 ставка; анестезіології та інтенсивної терапії – 1 ставка; патологічної фізіології з курсом нормальної фізіології – 1 ставка; пропедевтики дитячих хвороб – 1 ставка; пропедевтичної та хірургічної стоматології – 1 ставка; факультетської хірургії – 1 ставка; акушерства і гінекології – 1 ставка; внутрішніх хвороб 3 – 1 ставка; пропедевтики дитячих хвороб – 1 ставка; факультетської хірургії – 0,75 ставки; 
- старших викладачів закладу вищої освіти:  кафедри природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії -1 ставка; фармацевтичної хімії – 1 ставка; біологічної хімії – 1 ставка; 
- асистентів кафедр: фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров'я – 2 ставки; факультетської педіатрії – 1 ставка; урології – 2 ставки; травматології та ортопедії – 1 ставка; терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології – 3 ставки; природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії – 1 ставка; патологічної анатомії і судової медицини – 2 ставки; патологічної фізіології з курсом нормальної фізіології – 1 ставка; оториноларингології – 1 ставка; клінічної лабораторної діагностики – 2 ставки; інфекційних хвороб – 1 ставка; госпітальної педіатрії – 1 ставка; дитячої хірургії та анестезіології 1 ставка.
 
2. Визначити як обов'язкові наступні документи, що надаються на конкурс:
• заява про участь у конкурсі на ім'я ректора ЗДМУ; 
• особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3х4 сантиметри та власноруч написана автобіографія; 
• список наукових праць (за звітній період - для претендентів, які обираються на новий строк; за весь період науково-педагогічної діяльності - для претендентів, які обираються на посаду вперше);
• документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші документи передбачені чинним законодавством України);
• копію документу про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни) або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови;
• звіт про навчально-методичну, лікувально-діагностичну (для клінічних кафедр), виховну, науково-дослідницьку роботу за попередній період роботи в Університеті, незалежно від посади, яку обіймав;
• звіт про досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років відповідно до кадрових вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладами вищої освіти. 
Детальніші кваліфікаційні вимоги визначені у Положенні на офіційному сайті ЗДМУ.
 
3. Визначити термiн подання заяв та документів в один мiсяць вiд дня оголошення конкурсу. 
 
 
Ректор, професор Ю.М. Колесник
 
 
Наказ підготував:
Секретар конкурсної комісії О.В. Литвиненко
 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar