Кафедра фармакогнозії, фармакології та ботаніки

Кафедра розташована в головному корпусі ЗДМУ

69035 м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26

Тел.: (0612) 34-23-31

Завідувач кафедри – ТРЖЕЦИНСЬКИЙ Сергій Дмитрович,  доктор біологічних наук, професор.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедру відкрито з початком роботи Запорізького фармацевтичного інституту. Першим завідувачем став доцент В.М. Шелудько (1959 по 1968 роки), який з викладачами кафедри сформував базу гербаріїв і сировини рослин, що ростуть на території України.

З 1968 по 1973 рр. кафедру очолювала доцент К.Є. Корещук. З 1973 по 1992 роки – професор Н.О. Калошина, яка розробила раціональну технологію отримання препаратів, дозволених до промислового випуску Мінздравом СРСР (патулетин, холерект, тагерол) і впроваджених у промислове виробництво на Дарницькому хімфармзаводі (м. Київ). Н.О. Калошина підготувала 2 кандидати наук та видала 2 монографії.

З 1992 р. по 2012 р. кафедрою керував д.фарм.н., професор В.С. Доля.

Професор В.С. Доля - автор близько 500 наукових праць, в т.ч. 2 фармакопейних статтей на лікарську сировину, 7 інформаційних листів. Професор В.С. Доля розробляв методики дослідження сировини для фармацевтичних фабрик. Методи аналізу були впроваджені на фармацевтичних підприємствах.

З вересня 2012 року і по теперішній час, завідувачем кафедри працює професор, д.біол.н. Тржецинський С.Д., який є автором та співавтором 260 наукових праць, 18 патентів на винахід та корисну модель. В колективі співавторів був написаний та надрукований підручник «Фармакология в помощь врачу, провизору и студенту» та більше 100 методичних посібників для студентів вищіх навчальних закладів. Під керівництвом професора Тржецинського С.Д. захищено 3 дисертації на здобуття ступеню кандидата наук і доктора філософії. За цей період при кафедрі створена колекційна ділянка, на який вирощується більше 100 видів лікарських рослин.

За час існування кафедри захищено 4 докторські і 27 кандидатських дисертацій. 

СКЛАД КАФЕДРИ:

Д.біол.н., професор С.Д. Тржецинський, д.фарм.н., професор В.М. Одинцова; доценти: В.І. Мозуль, О.М. Денисенко, В.В. Головкін, Ю.І Корнієвський, В.Г. Корнієвська, О.В. Гречана, А.М. Рудник, І.М. Шевченко; ст. викладачі: І.С. Носуленко, Г.В. Мазулін, С.В. Панченко, А.О. Кініченко; асистенти:, І.І. Аксьонова, Т.О. Цикало; старші лаборанти: Г.В. Скорик, І.В. Татаринцева, Мордвінова С.Л.; лаборант: Л.О. Замула.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

фармакогнозія, фармакогнозія з основами фітокосметології, фармакологія, лікарська токсикологія, ресурсознавство лікарських рослин, фармацевтична ботаніка.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

З усіх навчальних дисциплін створені навчальні плани і силабуси.

Лекції для студентів читаються з використанням мультимедійних технологій. Створено банк тестових завдань «Крок-1», що нараховує 1200 тестів, та "Крок-2" - 2000 тестів.

Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної і інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи та на впровадженні нових ефективних форм контролю знань-умінь. 

На кафедрі підготовлені і видані з грифом МОЗ України 7 навчальних та навчально-методичних посібника. Видані методичні рекомендації для викладачів, студентів, а також для самостійної роботи студентів. Розроблені електронні посібники для студентів.

Навчально-методична робота кафедри постійно вдосконалюється, впроваджені нові методи навчання та контролю знань студентів. На протязі 2020-2021 навчального року опубліковано 47 наукових інавчально-методичних статей, співробітники кафедри брали участь в методичних конференціях регіонального і державного рівня.

Видані методичні рекомендації для практичних занять з усіх навчальних дисциплін для вітчизняних і іноземних студентів денної та заочної форми здобуття вищої освіти, видані навчальні посібники – для практичних занять з фармакогнозії, ресурсознавства лікарських рослин і фармацевтичної ботаніки для англомовних студентів міжнародного факультету. Для студентів заочної форми навчання видано методичні рекомендації до практичних занять, журнали для самостійної роботи.

Зібрана база гербаріїв і сировини лікарських рослин з усіх навчальних тем.

Оновлені всі наочні матеріали – стенди, таблиці та гербарій.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Дослідження гіпоглікемічної, гіполіпідемічної та антиоксидантної активності рослин флори України і похідних хінозоліну та їх конденсованих аналогів в умовах інсулінорезистентності.

Співробітниками кафедри, за весь період роботи, опубліковано 1620 наукових робіт у вітчизняних і закордонних виданнях. Отримано 41 авторське свідоцтво і патенти, більше 20 інформаційних листів, видано 30 монографій і посібників.

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки з науково-дослідними інститутами Харкова, Львова, Києва.

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Діагностична і консультативна робота виконується у відділеннях «Фармація», аптеках, аптечних складах, фармацевтичних фабриках і заводах, на курсах вдосконалення фармацевтів, провізорів та провізорів-організаторів.

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar