Університет сьогодні

Кафедра технології ліків

Кафедра розташована в головному корпусі ЗДМУ

69035 м. Запоріжжя, пр. Маяковського 26,

Тел.: (061) 224-69-23

Завідувач кафедри – ГЛАДИШЕВ Віталій Валентинович, доктор фармацевтичних наук, професор.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Першим завідувачем кафедри технології ліків був доцент С.С. Ляшенко.

З 1967 по 1970 р. кафедрою керував к. фарм. н., доцент Л.А. Андрєєва, з 1970 по 1975 рр.– к. фарм. н., доцент Б.В. Курмаз. Впродовж 32 років кафедру очолював д. фарм. н., професор В'ячеслав Олександрович Головкін (1975–2007), завдяки його активному сприянню на кафедрі технології ліків з 1975 року відкрито аспірантуру.

З 2008 р. кафедрою завідує д. фарм. н., професор В.В. Гладишев.

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

На кафедрі працюють: кандидати фармацевтичних наук, доценти –І.О.Пухальська, І.А. Бірюк, Т.М.Литвиненко, В.В.Нагорний, Л.О.Пучкан, Б.С.Бурлака, Г.П.Лисянська, А.В.Курінний, кандидати фармацевтичних наук, старші викладачі - М.М.Малецький, Ал Зедан Фаді, Д.М.Романіна, кандидат фармацевтичних наук, асистент – В.І.Серіков

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Студенти 3, 4, 5 курсів фармацевтичного факультету за спеціальностю 226 «Фармація, промислова фармація» спеціалізацій «Фармація» і «Технології косметичних засобів» вивчають на кафедрі навчальні (аптечну технологію ліків, заводську технологію ліків, біофармацію, фармацевтичну біотехнологію, технологію лікарських косметичних засобів) та вибіркові дисципліни (теоретичні основи технології лікарських форм, технологію гомеопатичних препаратів, аромологію, промислову технологію косметичних засобів). Також під час навчання на кафедрі студенти проходять навчальні та учбові практики з аптечної і заводської технології ліків.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної та інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи. Для ліцензійного тестування створено банк тестових завдань «Крок-1» та «Крок-2», що нараховує більше 3000 тестів.

Згідно з навчальним планом створено робочі програми з усіх навчальних дисциплін. Розроблено оригінальні лекції з мультимедійним забезпеченням для вітчизняних та іноземних студентів. Видано методичні рекомендації для практичних занять з усіх навчальних дисциплін для вітчизняних і іноземних студентів фармацевтичного факультету, а також навчальні посібники для практичних занять з фармацевтичної аромології та технології парфумерно-косметичних засобів.

Створено он-лайн курси зі всіх планових вибіркових дисциплін, які студенти мають можливість опанувати на кафедрі.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

На підставі проведених досліджень зроблено значний теоретичний внесок у фармацевтичну технологію. Розроблено теоретичні основи створення нових ректальних і вагінальних лікарських засобів, м'яких лікарських форм з антимікробними, антипротозойними, антисептичними лікарськими речовинами.

Велику кількість розробок кафедри впроваджено безпосередньо в практичну медицину і фармацію. Затверджено нормативну документацію та зареєстровано в МОЗ України оригінальні лікарські засоби -настоянки складні «Апівіт», «Гепафітол» та «Фітовіт», креми «Фітапімаст», «Діал», «Сінаполіс»,

«Фітапіол», гранули «Фітапіброн», «Фітапігаст», «Фітофіл», «Фітапілайф», «Панкреофіл»(НВАТЗТ «Цвітень», м. Дніпропетровськ), водний розчин для зовнішнього застосування «Біоцид» - (НВП «Біоцид», м. Київ).

Налагоджено промисловий серійний випуск понад 100 продуктів спеціального харчування, парафармацевтичних засобів, товарів побутової хімії, розроблених кафедрою за затвердженою нормативною документацією на підприємствах різної форми власності України, Латвії, Таджикистану.

З 1993 р. Держстандартом України на базі кафедри акредитовано сертифікаційну випробувальну лабораторію парфумерно-косметичних товарів і товарів побутової хімії для контролю якості вітчизняної та імпортної продукції.

За результатами отриманих наукових досліджень під керівництвом завідувача кафедри, д.фарм.н., професора Гладишева В.В. захищено 17 кандидатських дисертацій.

 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

В процесі розробки нових лікарських засобів кафедра технології ліків тісно співпрацює з кафедрами фармакології, мікробіології, дерматовенерології, аналітичної хімії ЗДМУ, кафедрами дерматовенерології, фармакології та ЦНДЛ Дніпропетровської медичної академії, кафедрою урології Запорізької академії післядипломної освіти.

 

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

На кафедрі ведуться дослідження з удосконалення технології виробництва лікарських засобів. Регулярно проводяться консультації з проблем вдосконалення технології виробництва лікарських та парафармацевтичних засобів з працівниками фармацевтичних підприємств м. Запоріжжя, м. Дніпропетровська та ін., а також обласних аптечних установ.

 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar