Університет сьогодні

Кафедра пропедевтики дитячих хвороб

Кафедра розташована на території медичної установи: КНП "Міська дитяча лікарня №5" ЗМР поліклінічне відділення №2 м. Запоріжжя (вул. Жаботинського, 32, тел.: (061) 233-15-46).

Завідувач кафедри – Олег Григорович Іванько, професор, доктор медичних наук, лікар вищої категорії.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра заснована 17 січня 1995 року на базі курсу пропедевтики дитячих хвороб, організованого в 1983 році. Засновник курсу і кафедри – к. мед. н., доцент Шульга Анатолій Олександрович, лікар вищої категорії.

З 2005р. кафедру очолює д. мед. н., професор О.Г. Іванько, який має тривалий досвід роботи за кордоном (Лівія). За час існування кафедри підготовлено 8 кандидатів наук, 1 доктор медичних наук та готується до захисту 1 доктор філософії.

 

КАДРОВИЙ СКЛАД:

 

д.мед.н., професор О.Г. Іванько; к.мед.н., доцент О.С. Круть; к.мед.н., доцент В.Я. Підкова; к.мед.н., доцент І.В. Пащенко; к.мед.н., доцент М.В. Пацера; к.мед.н., асистент О.А. Радутна; асистент О.В. Соляник; асистент А.В. Товма; асистент Я.С. Скрипникова; асистент В.А. Дейнега; асистент Ж.В. Безсмертна; аспірант PhD В.М. Бондаренко, ст.лаборант Н.Н. Турчаненко; ст.лаборант Н.О.  Хромова.  

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Студенти 3 курсу медичного факультету за спеціальностями «Медицина», «Педіатрія», «Лабораторна діагностика» вивчають на кафедрі пропедевтичну педіатрію та магістри 5 курсу «Фізична терапія та ерготерапія у дітей» вивчають фізичну терапію у дітей.

Студенти 2, 3, 5 курсу медичного і міжнародного факультетів спеціальностей «Медицина», «Педіатрія» проходять виробничу практику на базах денного стаціонару, філіалів поліклінічного відділення (молодший медичний працівник, медична сестра дитячого відділення, дільничний лікар-педіатр).

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Навчальний процес (практичні заняття, лекції та самостійна робота) методично забезпечений. Інформація для студентів та викладачів є у паперовому, електронному носіях, у найбільш зручному для роботи форматі, українською та англійською мовами. З методичними матеріалами кафедри можна ознайомитися на сторінці кафедрі на сайті університету.

Контроль знань ведеться згідно з сучасними вимогами за допомогою тестів, оцінки практичних навичок у відділеннях клініки. Створено навчальні програми з дисциплін, згідно з вимогами МОН України. Оригінальні лекції читаються з використанням мультимедійних технологій. На практичних заняттях використовуються наочні матеріали за допомогою комп’ютерів та DVD для більш ефективного засвоєння практичних навичок.

Видано навчальні посібники з клінічного обстеження хворого, написання історії хвороби, фізичного розвитку дитини, нервово-психічного розвитку, з семіотики порушень основних систем, системи кровотворення у дітей, медсестринських маніпуляцій, а також вигодовування немовлят.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ:

Успішно закінчена НДР та захищені кандидатські дисертації, присвячені діагностиці, профілактиці та лікуванню нозокоміальної кишкової Clostridium difficile-інфекції та інших антибіотико-асоційованих діарей у дітей (Пацера М.В., Радутна О.А.)

Успішно закінчена НДР «Розробка нових підходів до медичної допомоги підліткам з артеріальною гіпертензією» та успішно захищені 2 кандидатські дисертації (Недельська Є.В., Товма А.В.)

Закінчена НДР «Діагностика та корекція прихованих вітамін-К дефіцитних порушень синтезу протромбіну у малюків», успішно захищена кандидатська дисертація Соляник О.В.)

Виконується НДР « Стан здоров’я та шляхи його покращання у дітей віком 6-24 місяця, які перенесли гостру діарею, викликану інфекційними або неінфекційними чинниками».

Співробітниками кафедри вивчено стан вітамінної забезпеченості школярів м. Запоріжжя і Запорізької області, вагітних жінок, матерів що годують груддю та їх немовлят. Розроблено профілактичні рекомендації щодо запобігання вітамін-дефіцитних станів.

Під керівництвом завідуючого кафедри проф. О.Г. Іванька захищено 5 кандидатських дисертацій та 1 докторська дисертація. Під керівництвом доц. А.О. Шульги захищено 2 кандидатські дисертації.
Викладачами кафедри видано підручник, 8 інформаційних листів, 6 патентів на корисну модель, опубліковано понад 435 статей.
 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує зв'язки з науково-дослідним інститутом Rosell-Lallemand, Франція; кафедрами пропедевтики Київського та Харьківського національного медичних університетів, Дніпровської медичної академії.

 

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Діагностична та консультативна робота ведеться у поліклінічному відділенні №2 на базі КНП "Міської дитячої лікарні №5" ЗМР м. Запоріжжя, навчально-лікувальному центрі «Університетська клініка» ЗДМУ, Обласному опіковому центрі, у КЗ «Обласний дитячий багатопрофільний санаторій» ЗОР, Запорізькому обласному центрі допомоги дітям з інвалідністю та проведення профілактичних оглядів у підлітків-спортсменів на базі навчально-лікувального центру «Університетська клініка» ЗДМУ.

 

 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar