Університет сьогодні

Кафедра гістології, цитології та ембріології

Кафедра розташована в навчальному корпусі №3 ЗДМУ

69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 24

Тел.: (061) 233-33-74

В.о.завідувача кафедри –д. мед. н., професор В.М. Євтушенко

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

У 1976 р. в ЗДМУ створено кафедру гістології, цитології і ембріології, її організатором була к. м. н. Загорученко Олена Олександрівна, яка 1977 р. отримала вчене звання професора.

З 1986 р. кафедрою завідує В.К. Сирцов. Він у 1989 році захистив докторську дисертацію і отримав звання професора.

За час існування кафедри захищено 4 докторські та 8 кандидатських дисертацій.

Кафедра гістології, цитології та ембріології відіграє суттєву роль у підготовці та формуванні клінічного мислення лікарів медичного, педіатричного і стоматологічного профілю та бакалаврів з лабораторної діагностики. Вивчення цитології, загальної та спеціальної гістології дає ключ до детального розуміння патогенетичних механізмів різноманітних захворювань і важливе не лише для лікарів-патологоанатомів, судово-медичних експертів, а й для лікарів загального медичного профілю. Курс ембріології дає унікальні знання у вивченні стовбурових клітин, штучного запліднення, трансплантації заплідненої в штучних умовах яйцеклітини та ембріона, цитодіагностики пренатальних патологій плода та вагітності, штучного планування статі дитини.

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

В.о.завідувача кафедри –д. мед. н., професор В.М. Євтушенко, к. мед. н., доцент Г.А. Зідрашко, к. біол. н., доцент О.І. Потоцька, к. мед. н., доцент О.В.Федосєєва, к. мед. н., доцент С.С. Попко, к. мед. н., доцент М.Л. Таврог, к. мед. н., асистент Т.С. Громоковська, асистент В.С. Бушман, асистент Л.В. Макєєва,   асистент А.Г. Нечепоренко, асистент О.О. Попазова, асистент А.Й. Хитрик, аспірант М.В. Аксамітьєва, ст. лаборант Ю.С. Верхоляк, ст. лаборант К.М. Матвієнко, лаборант  Г.І. Єрмакова, лаборант М.І. Добренька.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

гістологія, цитологія, ембріологія.

Студенти медичних факультетів за спеціальностями «Медицина», «Педіатрія» вивчають цитологію, загальну ембріологію та загальну гістологію на 1 курсі, а спеціальну гістологію та ембріологію людини – на 2 курсі.

Вітчизняні студенти 1 курсу за спеціальністю «Стоматологія» вивчають на кафедрі гістологію, цитологію та ембріологію.

Студенти-бакалаври за спеціальністю «Лабораторна діагностика» вивчають на кафедрі цитологію, загальну ембріологію та загальну гістологію на 1 курсі, а спеціальну гістологію та ембріологію людини на 2 курсі.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної і інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, а також на впровадженні нових ефективних форм контролю знань-умінь. Для ліцензійного тестування створено банк тестових завдань «Крок-1», що нараховує більше 10000 тестів.

Згідно з навчальним планом створено робочі програми з усіх навчальних дисциплін. Оригінальні лекції читаються виключно з використанням мультимедійних технологій. Видано методичні рекомендації для практичних занять з усіх навчальних дисциплін для вітчизняних і іноземних студентів медичних факультетів, а також протоколи і навчальні посібники для практичних занять з гістології, цитології та ембріології.

Кафедра оснащена мікроскопами, таблицями, інтерактивною сенсорною дошкою, медійними панелями для демонстрації гістологічних препаратів, електронограм, навчальних фільмів та проведення лекцій, комп'ютерами,  діє комп'ютерний клас. Використання сучасної комп'ютерної і оргтехніки дозволяє вести навчання на новому рівні, впроваджувати комп'ютерний контроль знань студентів.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Основний науковий напрям – морфогенез органів імунної системи і кровотворення, їх вікові і реактивні зміни в онтогенезі.

На кафедрі є науково-дослідна гістохімічна лабораторія, оснащена сучасними приладами, хімічними реактивами і устаткуванням для наукової і навчальної роботи.

За результатами морфологічних досліджень визначено особливості будови та імунного статусу органів дихання, системи травлення, головного мозку, чоловічої статевої системи та ін.

Через МОЗ та МОН України видано методичні посібники для студентів факультету, методичні рекомендації з гістології, цитології та ембріології для вітчизняних, іноземних та англомовних студентів медичного факультету.

Професор Сирцов В.К. є автором більше 200 публікацій і 4 монографій. Під його керівництвом захищено 4 кандидатські і 2 докторські дисертації, виконуються 3 кандидатські дисертації та планується 2 докторських дисертації.

Викладачами кафедри отримано 4 патенти на корисну модель, опубліковано понад 400 статей. На кафедрі є аспірантура, працює студентський науковий гурток, де щорічно займаються до 20 студентів 1–6 курсів, які неодноразово займали призові місця на олімпіадах і конференціях університету і міжнародного рівня.

 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar