Університет сьогодні

Кафедра онкології та онкохірургії

Кафедра онкології та онкохірургії знаходиться на базах:

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Викладання онкології як самостійної дисципліни в інституті почалося з 1974 року, коли був організований курс онкології на кафедрі госпітальної хірургії. Завідував курсом доцент Л.М. Прилипко. На кафедрі в той час працювали доцент І.Д. Паламарчук, асистенти А.І. Шевченко та Л.А. Маврина.

У 1976 році курс онкології виділився в самостійний структурний підрозділ. У 1985 році завідувачем курсом призначений доцент І.Д. Паламарчук.

Кафедра онкології з курсом нейрохірургії утворена в грудні 1993 року на базі обласного онкологічного диспансеру (курс нейрохірургії був розташований на базі нейрохірургічного відділення обласної лікарні). Завідувачем кафедри став доктор медичних наук І.Д. Паламарчук, курсом нейрохірургії - доцент Є.І. Савченко. В цей час на кафедрі працював також асистент, к.мед.н. Д.В. Чешенко (нині головний лікар клініки лазерної медицини і косметології "Аnabelle").

Професор І.Д. Паламарчук підготував трьох кандидатів і доктора медичних наук.

У 2005 році, відповідно до вимог Болонської декларації, кафедра онкології перетворена у курс онкології, а у 2008 році знову повернуто статус кафедри. У 2014 році кафедра отримала назву: «Кафедра онкології та онкохірургії».

З 2007 р. до вересня 2020 р. кафедру очолював доктор медичних наук, професор А.І. Шевченко. Під його керівництвом співробітниками кафедри захищені одна докторська і три кандидатські дисертації.

В.о. завідувача кафедри доцент Щуров М.Ф.

СКЛАД КАФЕДРИ:

Д.мед.н., проф. Колеснік О.П., д.мед.н. проф. Шевченко А.І., к.мед.н. доц. Левик О.М., к.мед.н., доц. О.О.Сидоренко О.М., к.мед.н., доц. Щуров М.Ф., ас., к.мед.н. Каджоян А.В., ас. Кабаков А.О., ас. Кузьменко В.О., ас. Мельничук А.П., ас.  Нікішина В.Г., ст. лаборант аспірант Кечеджиєв В.В., ст. лаборант Шпак В.О., лаборант Лисенко Є.А., аспірант Чернявський Д.Є.

 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦІПЛІНА

Студенти 5-6 курсів медичних факультетів за спеціальностями «Медицина», «Педіатрія», ст. 4-го курсу стоматологічного факультету, ст. 4-го курсу за спеціальністю «Лабораторна діагностика» інтерни та клінічні ординатори вивчають на кафедрі онкологію.

У 2018 році завдяки підтримки ректорату і деканату ФПО кафедра отримала «Дозвільний лист МОЗ України №08.Р-32/7386 від 23.03.2018» щодо проведення на кафедрі курсів тематичного удосконалення за темами: «Паліативна допомога онкологічним хворим», «Сучасна медикаментозна терапія злоякісних пухлин», «Онкологія» та «Онкохірургія». Перший цикл ТУ проведений у грудні 2018 року.

Проводяться також:

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної і інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, а також на впровадженні нових ефективних форм контролю знань-умінь. Для ліцензійного тестування створений банк тестових завдань «Крок-2», який нараховує понад 600 тестів. Кафедра обладнана пересувним комп'ютерним класом. 

Згідно з навчальним планом створені робочі програми з навчальної дисципліни.

Всі лекції для вітчизняних та іноземних студентів читаються з використанням мультимедійних технологій і обладнання для інтерактивних лекцій.

З березня 2020 року навчальний процес на кафедрі успішно реалізований у дистанційному режимі.  

 

ПУБЛІКАЦІЇ

Підручники, посібники видані співробітниками кафедри: 

З 1978 року на кафедрі було впроваджене навчальне телебачення з можливістю спостереження і відеозапису операцій в операційних онкодиспансеру.

У 2017 р. вперше в Україні з навчальною метою, в рамках заходів щодо впровадження дистанційної освіти, на кафедрі започатковано трансляції операцій в Instagram та Internet Explorer, що отримало схвальну оцінку в.о. Міністра охорони здоров’я. 

Повністю підготовлені документи на сайт університету для дистанційної освіти.

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Тема НДР кафедри: „Використання клініко-морфологічних критеріїв для вибору схеми ад’ювантної хіміотерапії у пацієнтів із злоякісними новоутвореннями”.

 

З 2003 року співробітниками кафедри захищені 2 докторські та 7 кандидатських дисертаційних робіт. 

 

Участь у вітчизняних і міжнародних фахових товариствах:

Д.мед.н., професор Колеснік О.П.

Д.мед.н., професор Шевченко А.І.

К.мед.н. доцент. Левик О.М.

К.мед.н. асист. Каджоян А.В.

Асистент Кузьменко В.О.

Асистент Мельничук А.П.

 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки з Національним інститутом раку, Інститутом експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАНУ, кафедрами онкології вищих медичних навчальних закладів України, Дніпропетровським науковим товариством онкоторакальних хірургів та з лікарями-онкологами Канадського протипухлинного центру ім. Аллана Блеєра (Allan Blair Cancer Centre, Regina, Saskatchewan).

ДІАГНОСТИЧНА, ЛІКУВАЛЬНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА
Діагностична і консультативна робота з квітня 2020 р. виконується у відділеннях і поліклініці Запорізької обласної клінічної лікарні, в Університетській клініці, медичному центрі «Онколайф» та інших лікувальних закладах міста і області.

Співробітники кафедри впровадили в клінічну практику методики комбінованих, розширених і радикальних оперативних втручань при злоякісних новоутвореннях стравоходу, легень, середостіння, грудної стінки, пухлинах молочної залози та жіночої статевої сфери. Впроваджені торакоскопічні та бронхопластичні операції при раку легені, лапароскопічні оперативні втручання в онкогінекології. У грудні 2019 р. професором Колесніком О.П. вперше в Запоріжжі виконана відеоасистована лобектомія. Працівники кафедри проводять телеконсультації з 2006 р..

Співробітники кафедри ведуть активну санітарно-просвітню роботу. Щорічно вони беруть участь у передачах на радіо і телебаченні, друкують у періодичний пресі статті просвітницького характеру з онкологічної тематики.

Видані буклети для хворих з питань профілактики і ранньої діагностики раку легень, молочної залози, сечового міхура, жіночої статевої сфери та ін.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНА РОБОТА

Основне завдання колективу кафедри у цій сфері – піднесення рівня національно-патріотичного, морально-етичного та естетичного виховання майбутніх спеціалістів.

Викладачі кафедри проводять виховну роботу за такими напрямками:

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar