Університет сьогодні

Кафедра фтизіатрії і пульмонології

Кафедра розташована на території КНП «Запорізький регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр» Запорізької обласної ради.

69005, м. Запоріжжя, Заводський район (Павло-Кічкас), вул. Перспективна, 2.

Email: raxnatovskaya@gmail.com

Завідувач кафедри – РАЗНАТОВСЬКА Олена Миколаївна, професор, доктор медичних наук.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

У 1967 році при кафедрі госпітальної терапії (зав. кафедрою – професор Б. М. Безбородько) було організовано цикл туберкульозу, який очолив к.мед.н., доцент М. М. Грановський (1967-1974 рр.). Клінічною і навчальною базою циклу був Комунарський протитуберкульозний диспансер м. Запоріжжя, що мав у своїй структурі диспансерне і стаціонарне відділення (70 ліжок). З 1969 року завідував циклом туберкульозу к.мед.н., доцент О. К. Герман (базами курсу стали 4-е терапевтичне і торакальне відділення Запорізького обласного протитуберкульозного диспансеру). У 1974 році цикл туберкульозу набув статусу самостійного курсу, а у 1976 році курс туберкульозу було реорганізовано у кафедру туберкульозу.

З 1984 по 1986 рік завідував кафедрою туберкульозу к.мед.н. Б. П. Лі. У 1986 році на посаду завідуючого кафедри був обраний професор Р. М. Шевченко, який до цього працював керівником клінічного відділення Київського НДІ фтизіатрії і пульмонології.

З 2001 року по 2019 рік завідував кафедрою професор О. С. Шальмін, який до цього завідував кафедрою фтизіатрії та пульмонології Запорізького інституту удосконалення лікарів. З 2001 року кафедра набула статусу кафедри фтизіатрії і пульмонології.

З 2019 року кафедру фтизіатрії і пульмонології очолює професор О.М. Разнатовська.

Кафедра є унікальною клінічною і науковою базою для підготовки лікарів медичного, педіатричного і стоматологічного профілів. Для підготовки кадрів з фтизіатрії і пульмонології на кафедрі відкрито інтернатуру, магістратуру, аспірантуру, докторантуру і клінічну ординатуру.

СКЛАД КАФЕДРИ:

 

 

Завідувач кафедри (д.мед.н., професор) – Разнатовська Олена Миколаївна, професор кафедри (д.мед.н., професор) – Шальмін Олександр Самуїлович, доцент кафедри (к.мед.н., доцент) – Растворов Олександр Анатолійович, доцент кафедри (к.мед.н.) – Ясінський Роман Миколайович, асистент Мирончук Юлія Валеріївна, асистент Сагайдак Тетяна Костянтинівна, асистент Федорець Андрій Васильвич, асистент (к.мед.н.) – Світлицька Оксана Анатоліївна

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦІПЛІНИ

«Фтизіатрія»:
«Фтизіатрія з оцінкою результатів досліджень»:
«Паліативна та хоспісна допомога»:
«Пульмонологія та фтизіатрія»:
«Актуальні питання пульмонології»:
«Сучасна фтизіатрія»:

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовка студентів та лікарів-інтернів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної і інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, з урахуванням досвіду традиційних медичних галузей та одночасним використанням новітніх медичних технологій, навчально-методичного забезпечення. Для ліцензійного тестування створено банк тестових завдань «Крок-2».

Згідно з навчальним планом, типовими та наскрізними програмами у рамках кредитно-модульної системи підготовки створено робочі програми з навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі. Лекції читаються виключно у вигляді презентацій з використанням мультимедійних технологій.

Розроблено та впроваджено в навчальний процес 14 он-лайн курс для самостійної роботи студентів та 8 електронних навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі, для вітчизняних та іноземних студентів 4 та 6 курсів І, ІІ, ІІ медичних та міжнародного факультетів спеціальностей 222 Медицина, 228 Педіатрія, 221 Стоматологія, 3 курсу ІІ медичного факультету підготовки бакалавра за спеціальністю 224 Технології медичної діагностики та лікування.

Викладачами кафедри створено та надруковано:

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

З березня 2016 року по грудень 2017 року кафедра виконувала проект за колективним грантом «Оцінка впровадження GenoTypeMTBDRplus для ранньої діагностики мультирезистентний форм туберкульозу у Запорізькій області, Україна». Матеріально-технічне забезпечення: Фонд Мер’є (Франція) на підставі меморандуму між ЗДМУ та Фондом Мер’є (Франція), 2015. За час проведення науково-дослідної роботи Фондом Мер’є (Франція) було подаровано Запорізькому державному медичному університету наукового обладнання для забезпечення проведення GenoTypeMTBDRplus на суму 323964,09 грн. Отримане наукове обладнання на сьогодні використовуватися для інших наукових молекулярно-генетичних досліджень.
За час існування кафедри за матеріалами наукових досліджень захищено 1 докторську та 8 кандидатських дисертацій. На сьогодні на кафедрі виконують дисертаційні роботи на здобуття ступеня доктора філософії асистенти Мирончук Ю.В. та Сагайдак Т.К.
В теперішній час на кафедрі виконується 1 ініціативна НДР. Кафедра приймає участь у 2 науково-дослідних роботах спільно з Харківським національним медичним університетом (відповідальний виконавець від ЗДМУ – Разнатовська О.М.) 

 

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Діагностична і консультативна робота проводиться у відділеннях КНП «Запорізький регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр» Запорізької обласної ради, Університетській клініці, лікарнях міста та області.

Викладачі кафедри ведуть виїзні лікувально-діагностичні консультації в районах області, чергування по санітарній авіації в області згідно графікам КНП «Запорізький регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр» Запорізької обласної ради.

Професорсько-викладацьким складом кафедри постійно проводиться робота по удосконаленню лікувально-діагностичного процесу в клініках, впровадження нових методів лікування і діагностики. За останні 10 років отримано 28 патентів на корисну модель та 14 свідоцтв на авторське право, опубліковано 5 методичних рекомендацій МОЗ України, 5 інформаційні листа, 20 нововведень, включених у Галузевий Реєстр нововведень МОЗ України. Все перераховане впроваджено в лікувальну роботу протитуберкульозних закладів м. Запоріжжя та Запорізької області.

 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar