Координаційна рада з наукової роботи студентів

Науково-дослідницька робота студентів - важливий і невід'ємний етап підготовки сучасного лікаря та провізора. Студентське наукове товариство (далі – СНТ) – це основне джерело рекрутування науково-педагогічних кадрів. Велика кількість висококваліфікованих лікарів, вчених, педагогів і організаторів охорони здоров'я пройшли через студентські наукові гуртки (далі – СНГ). Багато активних гуртківців, голови та члени ради СНТ нині є проректорами ЗДМУ, деканами, завідувачами кафедр, заслуженими діячами науки і техніки України, професорами.

Для оптимізації студентської науки у ЗДМУ створено координаційну раду з наукової роботи студентів (далі – КРНРС). Діяльність КРНРС базується та здійснюється згідно з Законами  України та наказами ректора ЗДМУ.


Структура КРНРС ЗДМУ

1. Куратор КРНРС ЗДМУ – проректор з наукової роботи, професор Туманський В.О.

2. Голова КРНРС ЗДМУ – професор Бєленічев І.Ф.

3. Заступники голови КРНРС ЗДМУ по роботі зі студентами - заступник декана І медичного факультету доц. Шаравара Л.П., заступник декана ІІ медичного факультету ас. Земляний Я.В., заступник декана ІІІ медичного факультету доц. Бурега Ю.О., заступник декана І фармацевтичного факультету доц. Бірюк І.А.

4. Секретар КРНРС ЗДМУ – ст. викл. Абросімов Ю.Ю.

5. Заступники голови КРНРС ЗДМУ з координації роботи зі Студентською радою – ас. Котенко М.С., студент Федоров А.І.

6. Заступник голови КРНРС ЗДМУ з координації роботи з Радою молодих вчених – асп. Вакула Д.О.

7. Заступник голови КРНРС ЗДМУ із взаємодії зі СНГ кафедр і науковими та громадськими організаціями – ас. Курілець Л.О.

Фото відповідальних >

Відділи КРНРС ЗДМУ:

1. Відділ з міжвишівської взаємодії – студент Подлужний М.С.

2. Організаційно-методичний відділ – студентка Криволапова С.О.

3. PR-відділ – студенти Лихасенко О.Ф., Булига А.І.

4. Проектний відділ – студенти Моргунцов В.О., Котенко А.В.

5. Редакційно-видавничий відділ – ст. викл. Борсук С.О., студент Отрощенко В.Ю.

6. Відділ з координації роботи СНГ кафедр і взаємодії з деканатами – студенти Будагов Р.І., Ковальов В.Л.

7. Відділ матеріально-технічного забезпечення - голова студентської ради Турчиненко В.В.

8. Відео та фото забезпечення заходів – студентка Щолкіна М.М.

9. Школа молодого дослідника – ас. Данукало М.В.

10. Відділ по роботі з учнями медичного коледжу і загальноосвітніми школами – ас. Дічко Г.О.

Фото відповідальних >

Мета та задачі  КРНРС ЗДМУ

Основною метою створення КСНРС ЗДМУ є координація і корекція взаємодії між студентським науковим товариством, студентською радою , радою молодих вчених, аспірантами, докторантами та ректоратом, деканатами для інтенсифікації науково-дослідницької роботи, а також створення сприятливих умов для формування висококваліфікованих фахівців шляхом інтенсифікації науково-дослідницької діяльності студентів , участі їх в фундаментальних і прикладних дослідженнях з пріоритетних напрямів науки, забезпечення можливостей для розкриття творчого потенціалу талановитої молоді відповідно до вимог сучасної науки і практики.


Завдання КРНРС ЗДМУ:


Функції  КРНРС ЗДМУ

 

План роботи Координаційної ради з наукової роботи студентів ЗДМУ на 2021-2022 н.р.

Науково-практична конференція молодих вчених та студентів ЗДМУ - 2022

Витяг з протоколу № 1 засідання Координаційної ради з наукової роботи студентів ЗДМУ від 08.10.2021 р.

Програма ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «ДОСЯГНЕННЯ СУЧАСНОЇ МЕДИЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ НАУКИ – 2022»,  4 лютого 2022 року

Збірник тез ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «ДОСЯГНЕННЯ СУЧАСНОЇ МЕДИЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ НАУКИ – 2022»,  4 лютого 2022 року

 

81 Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю «Сучасні аспекти медицини та фармації – 2021».  15-16 квітня 2021 р., м. Запоріжжя

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю

«Сучасні аспекти медицини та фармації – 2021». Інформаційний лист. 

Програма наукової конференції студентів ЗДМУ «ДОСЯГНЕННЯ СУЧАСНОЇ МЕДИЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ НАУКИ – 2020» за підсумками роботи у наукових гуртках кафедр ЗДМУ on-line. 16 грудня 2020 р.

Збірник тез доповідей наукової конференції студентів ЗДМУ «ДОСЯГНЕННЯ СУЧАСНОЇ МЕДИЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ НАУКИ – 2020» за підсумками роботи у наукових гуртках кафедр ЗДМУ on-line. 16 грудня 2020 р.

Так плекають науковців

Про сучасні методи в експериментальній медицині

Увага - науковій роботі студентів і аспірантів

Студентська наукова конференція 2021

Студентські наукові ініціативи отримали фінансову підтримку і заохочення ректора ЗДМУ

Шлях в науку починається із студентського наукового товариства

Студентська наукова конференція запрошує 

Студентство ЗДМУ підкорює науку

 

Положення про координаційну раду з наукової роботи студентів ЗДМУ

Перелік біохімічних, молекулярних и фармакологічних методик, що виконуються в лабораторії  експериментальної фармакології та функціональної біохімії ННМЛЦ ЗДМУ 

Проф. Бєленічев І.Ф.

Абросімов Ю.Ю.

Борсук С.О.

Будагов Р.І.

Данукало М.В.

Дічко Г.О.

Федоров А.І.

Котенко А.В.

Криволапова С.О.

Курілець Л.О.

Лихасенко О.Ф.

Моргунцов В.О.

Подлужний М.С.

Щолкіна М.М.

Турчиненко В.В.

Вакула Д.О.

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar