Координаційна рада з наукової роботи студентів

Науково-дослідницька робота студентів - важливий і невід'ємний етап підготовки сучасного лікаря та провізора. Студентське наукове товариство (далі – СНТ) – це основне джерело рекрутування науково-педагогічних кадрів. Велика кількість висококваліфікованих лікарів, вчених, педагогів і організаторів охорони здоров'я пройшли через студентські наукові гуртки (далі – СНГ). Багато активних гуртківців, голови та члени ради СНТ нині є проректорами ЗДМУ, деканами, завідувачами кафедр, заслуженими діячами науки і техніки України, професорами.

Для оптимізації студентської науки у ЗДМУ створено координаційну раду з наукової роботи студентів (далі – КРНРС). Діяльність КРНРС базується та здійснюється згідно з Законами  України та наказами ректора ЗДМУ.


Структура КРНРС ЗДМУ

1. Куратор КРНРС ЗДМУ – проректор з наукової роботи, професор Туманський В.О.

2. Голова КРНРС ЗДМУ – професор Бєленічев І.Ф.

3. Заступники голови КРНРС ЗДМУ по роботі зі студентами - заступник декана І медичного факультету доц. Шаравара Л.П., заступник декана ІІ медичного факультету ас. Земляний Я.В., заступник декана ІІІ медичного факультету доц. Бурега Ю.О., заступник декана І фармацевтичного факультету доц. Бірюк І.А.

4. Секретар КРНРС ЗДМУ – ас. PhD-аспірант, Попазова О.О.

5. Заступники голови КРНРС ЗДМУ з координації роботи зі Студентською радою – ас. Робота Д.А., студент Федоров А.І.

6. Заступник голови КРНРС ЗДМУ з координації роботи з Радою молодих вчених – ст. викл. к. мед. н. Богданов П.В. 

7. Заступники голови КРНРС ЗДМУ із взаємодії зі СНТ кафедр і науковими та громадськими організаціями – ас. ас. Робота Д.А., ст. викл. PhD., Ісаченко М.І., студент Єложенко І.Л.

Фото відповідальних >

Відділи КРНРС ЗДМУ:

1. Відділ з міжвишівської взаємодії – студентка Соснова В.В.

2. Організаційно-методичний відділ – студентка Кіпря А.О.

3. PR-відділ – студенти Лихасенко О.Ф., Василенко С.Г.

4. Проектний відділ – студенти Яценко С.А., Нізяєва В.В.

5. Редакційно-видавничий відділ – ст. викл. Борсук С.О., студент Мінаєв І.Є.

6. Відділ з координації роботи СНТ кафедр і взаємодії з деканатами – студенти Будагов Р.І., Чабан Ю.М.

7. Відділ матеріально-технічного забезпечення – студентка Олексенко Л.М.

8. Відео та фото забезпечення заходів – студентка Щолкіна М.М.

9. Школа молодого дослідника – доц. Данукало М.В.

10. Відділ по роботі з учнями медичного коледжу і загальноосвітніми школами – ас. Дічко Г.О.

Фото відповідальних >

Мета та задачі  КРНРС ЗДМУ

Основною метою створення КСНРС ЗДМУ є координація і корекція взаємодії між студентським науковим товариством, студентською радою , радою молодих вчених, аспірантами, докторантами та ректоратом, деканатами для інтенсифікації науково-дослідницької роботи, а також створення сприятливих умов для формування висококваліфікованих фахівців шляхом інтенсифікації науково-дослідницької діяльності студентів , участі їх в фундаментальних і прикладних дослідженнях з пріоритетних напрямів науки, забезпечення можливостей для розкриття творчого потенціалу талановитої молоді відповідно до вимог сучасної науки і практики.


Завдання КРНРС ЗДМУ:


Функції  КРНРС ЗДМУ

 

Программа науково-практичної конференції з міжнародною участю «Фундаментальні та клінічні аспекти фармокології» 22 листопада 2022 рік

Збірник тез науково-практичної конференції з міжнародною участю «Фундаментальні та клінічні аспекти фармокології» 22 листопада 2022 рік

Збірник тез 82 Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю молодих вчених та студентів «Актуальні питання сучасної медицини і фармації - 2022» 17 травня 2022 ЗДМУ

Програма 82 Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю молодих вчених та студентів «Актуальні питання сучасної медицини і фармації - 2022» 17 травня 2022 ЗДМУ

Протокол №2 КРНРС

Протокол №1 КРНРС

План роботи Координаційної ради з наукової роботи студентів ЗДМУ на 2021-2022 н.р.

Науково-практична конференція молодих вчених та студентів ЗДМУ - 2022

Витяг з протоколу № 1 засідання Координаційної ради з наукової роботи студентів ЗДМУ від 08.10.2021 р.

Програма ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «ДОСЯГНЕННЯ СУЧАСНОЇ МЕДИЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ НАУКИ – 2022»,  4 лютого 2022 року

Збірник тез ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «ДОСЯГНЕННЯ СУЧАСНОЇ МЕДИЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ НАУКИ – 2022»,  4 лютого 2022 року

 

81 Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю «Сучасні аспекти медицини та фармації – 2021».  15-16 квітня 2021 р., м. Запоріжжя

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю

«Сучасні аспекти медицини та фармації – 2021». Інформаційний лист. 

Програма наукової конференції студентів ЗДМУ «ДОСЯГНЕННЯ СУЧАСНОЇ МЕДИЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ НАУКИ – 2020» за підсумками роботи у наукових гуртках кафедр ЗДМУ on-line. 16 грудня 2020 р.

Збірник тез доповідей наукової конференції студентів ЗДМУ «ДОСЯГНЕННЯ СУЧАСНОЇ МЕДИЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ НАУКИ – 2020» за підсумками роботи у наукових гуртках кафедр ЗДМУ on-line. 16 грудня 2020 р.

Так плекають науковців

Про сучасні методи в експериментальній медицині

Увага - науковій роботі студентів і аспірантів

Студентська наукова конференція 2021

Студентські наукові ініціативи отримали фінансову підтримку і заохочення ректора ЗДМУ

Шлях в науку починається із студентського наукового товариства

Студентська наукова конференція запрошує 

Студентство ЗДМУ підкорює науку

Працюємо на Перемогу!

 

Положення про координаційну раду з наукової роботи студентів ЗДМУ

Перелік біохімічних, молекулярних и фармакологічних методик, що виконуються в лабораторії  експериментальної фармакології та функціональної біохімії ННМЛЦ ЗДМУ 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar