Перший міжнародний факультет

Декан факультету –
ДОЧИНЕЦЬ Дмитро Іванович, кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри аналітичної хімії.

69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 31-а
Тел.: (061) 233-15-38
E-mail: dochinets@zsmu.zp.ua

Заступник декана:
Гайдук Лідія Прокопівна – старший викладач кафедри мовної підготовки

Напрям підготовки – довузівська підготовка іноземних студентів для подальшого навчання у ВНЗ України за спеціальностями медично-біологічного профілю.

Цілі навчання:

- опанування українською мовою в обсязі, який забезпечує можливість здійснювати навчальну діяльність та є достатнім для спілкування в навчально-професійній, соціально-побутовій та культурній сферах;

- засвоєння системи предметних знань, необхідних для продовження освіти у ВНЗ.

Форма навчання – денна, контрактна.

Мова навчання –  українська.
Термін навчання – 1 рік.

Історія факультету

Факультет заснований у 1973 році. Першим деканом факультету був к. мед. н., доцент С.К. Гордієнко (1973–1975). Потім деканат очолювали к. мед. н., доцент В.А. Залізняк (1975–1977), к. мед. н., доцент Ю.М. Нерянов (1977–1282), к. фарм. н., доцент А.Ф. Власенко (1982–2000), к. фарм. н., доцент М.О. Авраменко (2000–2001), к. фарм. н., доцент Н.І. Гнатов (2001–2002), к. фарм. н., доцент Г.Ф. Суховий (2002–2004). З 2004 року деканом факультету є к. фарм. н., доцент Д.І. Дочинець.

За роки роботи факультету підготовлено для навчання та вступу у вищі навчальні заклади 6000 іноземних громадян із 101 країни світу.

Навчання студентів

Іноземні студенти вивчають на факультеті українську мову, біологію, математику, фізику, хімію, основи інформатики та обчислювальної техніки, країнознавство.

Навчання ведуть кандидати наук і доценти кафедр мовної підготовки та загальнотеоретичних наук. Багато з них пройшли стажування в країнах Африки, Азії та Латинської Америки.

Викладачі факультету укладають підручники та навчальні посібники, численні навчально-методичні матеріали.

Навчальний рік має два семестри. Наприкінці кожного семестру (січень та червень) студенти складають заліки та іспити з вивчених дисциплін.

Студенти займаються в групах по 10 осіб. Заняття проходять в аудиторіях, оснащених сучасною комп’ютерною технікою. До послуг студентів навчальна бібліотека, читальні зали, мережа Інтернет, комп'ютерні класи.

Після закінчення факультету студенти отримують свідоцтво, що дає право на вступ до вищих навчальних закладів України та країн СНД.

 

Звіт декана І міжнародного факультету Дочинця Дмитра Івановича про навчально-методичну, науково-дослідну, виховну та суспільну роботу за 2017 – 2022 роки

Програма розвитку І міжнародногофакультету на 2022-2027 роки

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar