Університет сьогодні

Центр тестування

Керівник - Демиденко Олександр Вікторович, к.мед.н., доцент

тел. 236-22-52

testcentre@zsmu.zp.ua

Широке використання в роботі університету різних форм тестового контролю протягом тривалого часу призвело до розуміння необхідності створення єдиного структурного підрозділу з можливостями проведення централізованого тестового контролю якості освітнього процесу в університеті вцілому. Підсумком цього стало створення в 2011 році Центру тестування Запорізького державного медико-фармацевтичного університету.

Центр тестування використовується для проведення підсумкових модульних контролів з окремих дисциплін, комплексних тестових випробувань, ректорських контрольних робіт, підготовки до ліцензійних іспитів КРОК 1–3 і може виконувати як повний цикл проведення тестових іспитів, що включає обробку тестів, формування варіантів, макетування, друк, брошуровку буклетів, сканування форм-відповідей, обробку та аналіз результатів, так і окремо кожен із необхідних етапів. Програмне забезпечення, що використовується в процесі підготовки тестів, дає можливість працювати з текстовими завданнями та із завданнями, що містять графічну інформацію.

Створення Центру тестування дало можливість максимально скоротити час на підготовку до проведення тестових контролів, обмежити доступ та підвищити конфіденційність інформації, проводити централізовані полідисциплінарні тестові випробування, налагодити зворотний зв'язок з кафедрами університету.
Для забезпечення якісного рівня роботи Центру використовується ексклюзивне обладнання. Так, для друку буклетів із тестовими завданнями використовується видавничий комплекс Хerox 5740 (висока швидкість, двосторонній друк, автоматичне брошурування). Сканування відповідних форм здійснюється високошвидкісним сканером Fujitsu fi-6130 (30 форм / хв, апаратне відсікання кольору). Є запасний сканер - HP 5590. Розпізнавання форм проводиться з допомогою ліцензійної програми Аbbyy FormReader 6.5 (ліцензія на 100 000 форм / рік). Робота з базою тестів, формування варіантів і ключів відповідей здійснюється в АОС @ RATOS. Так само є відокремлений сервер для зберігання та накопичення тестових завдань, робочі місця з персональними комп'ютерами й локальною мережею для первинної роботи з тестовою базою, сканування відповідних форм і обробки результатів, а також принтер для поточної роботи. Профілактичне обслуговування комплексу становить приблизно 25 000 грн. на рік.

В штаті Центру 4 співробітники: керівник центру і три фахівці, кожен з яких виконує певні функції щодо організації, технічного забезпечення, підготовки та проведення тестових форм контролю.

Розроблено та затверджено на засіданні Центрального методичної ради «Положення про організацію і порядок роботи Центру тестування і проведення тестування студентів у Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті», згідно з яким Центр тестування здійснює: перевірку якості оформлення тестових завдань і при необхідності їх корекцію; внесення тестових завдань в систему тестування; формування варіантів тестових завдань; надання відповідної кількості роздрукованих буклетів та бланків відповідей; аналіз результатів проведення тестування; надання інформації про результати тестування відповідним підрозділам університету; контроль за формуванням банку тестових завдань дисциплін, для яких визначено контрольне тестування.

Процедура підготовки та складання буклетів з варіантами тестових завдань:

 1. Перегляд вихідних варіантів питань;
 2. Виявлення неточностей та виправлення помилок;
 3. Перетворення при необхідності підготовлених тестів у формат АОС @ RATOS;
 4. Генерування потрібної кількості варіантів;
 5. Підготовка тестів до оформлення;
 6. Формування варіантів;
 7. Макетування буклетів;
 8. Тиражування буклетів та їх брошурування;
 9. Передача готових буклетів в деканати або на кафедри напередодні іспиту.

При цьому на складання одного варіанта з одного предмету витрачається близько 1 години, а одного варіанта з трьох предметів – до 2 год.

Перевірка заповнених і зашифрованих відповідних форм:

 1. Перевірка наявності шифру на кожному бланку;
 2. Верифіціювання спеціальних міток на бланку;
 3. Сканування;
 4. Перевірка результатів з допомогою програми і зіставлення їх з ключами відповідей;
 5. Збереження результатів перевірки;
 6. Аналіз отриманих даних;
 7. Формування бази результатів іспитів.

На перевірку 1 заповненої форми витрачається до 3 хв, залежно від якості заповнення бланку. Відповідно перевірка 100 форм займає 1,5 – 3 години.

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar