Абітурієнту

Особливості ВСТУПУ - 2022

 

До уваги вступників!

Вступна кампанія 2022 року буде проводитися відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2022 року №392 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року за №487/37823, із змінами, затвердженими наказом МОН України від 02 травня 2022 року №400 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року за №488/37824. 

Відповідно до Порядку прийому Приймальною комісією ЗДМУ розроблені Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Запорізькому державному медичному університеті в 2022 році у новій редакції.

 

Звертаємо увагу на деякі особливості Правил прийом:

! При вступі на спеціальності «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія» відміна порогових балів не менше ніж 150 балів з другого та третього конкурсних предметів (ця вимога застосовується і для вступників за результатами ЗНО 2019-2021 років).

 

! Відміна вимоги до вступників, КБ яких не менше 130 балів при вступі на освітні програми «Фармація» і «ТПКЗ» (денна і заочна форми навчання).

1)  конкурсний відбір до ЗДМУ для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра, магістра медичного або фармацевтичного спрямувань на основі повної загальної середньої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань у формі національного мультипредметного тесту 2022 року або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років, індивідуальної усної співбесіди, вступного іспиту для іноземців в передбачених Порядком прийому випадках. Обов’язковим є подання мотиваційного листа (зразок).

Основні етапи вступної кампанії для цієї категорії на денну форму

 

2) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра медичного та фармацевтичного спрямувань на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра використовуються результати національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання, індивідуальної усної співбесіди в передбачених Порядком прийому випадках. Обов’язковим є подання мотиваційного листа (зразок).

Основні етапи вступної кампанії для цієї категорії на денну форму

Основні етапи вступної кампанії для цієї категорії на заочну форму

 

3)  при вступі до магістратури спеціальностей 224 Технології медичної діагностики та лікування ОП «Лабораторна діагностика» та 227 Фізична терапія, ерготерапія спеціалізація «Фізична терапія» в 2022 році будуть використовуватися резулитати розгляду подання мотиваційного листа (контракт) (зразок).

Основні етапи вступної кампанії для цієї категорії

 

4) вступ на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація освітня програма «Фармація» 1,5 років навчання (денна та заочна форми здобуття освіти) на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальностями «Фармація» і «Технології парфумерно косметичних засобів» буде відбуватися за результатами розгляду мотиваційних листів (контракт) (зразок) мотиваційних листів (контракт) (зразок).

Основні етапи вступної кампанії для цієї категорії

 

5) при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація освітні програми «Фармація» та «Технології парфумерно-косметичних засобів» на основі здобутого раніше ступеня вищої освіти магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) на заочну форму здобуття освіти (4, 5 років навчання) будуть використовуватися результати розгляду мотиваційного листа (контракт) (зразок).

Основні етапи вступної кампанії для цієї категорії

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar