Університет сьогодні

Про підсумки підготовки з цивільного захисту  у  2019  році  та  основні завдання на 2020 рік

  Про підсумки підготовки з цивільного захисту  у  2019  році  та  основні завдання на 2020 рік

 

На виконання вимог законодавчих і нормативних державних актів України з питань цивільного захисту, завдань, визначених наказом Міністра охорони здоров’я України, розпоряджень Управління з питань попередження НС та ЦЗН Запорізької міської ради, з метою забезпечення готовності органів управління, сил та засобів цивільного захисту університету до виконання заходів захисту учасників навчально-виховного процесу та працівників у вірогідних надзвичайних ситуаціях у 2019 році продовжувалась робота, спрямована на запобігання виникнення НС в університеті та підвищення ефективності запобіжних заходів:

-           план основних заходів цивільного захисту університету загалом виконано;

-           проведено уточнення і корегування плану дій при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації;

-           згідно з планом основних заходів цивільного захисту університету на 2019 рік 17 жовтня було проведено спеціальне об’єктове тренування з питань цивільного захисту при виникненні надзвичайної ситуації на території університету а також проведено два практичних заняття  з працівниками університету на теми: «Надання першої медичної допомоги потерпілим» та «Використання пересувних вогнегасників для погашення загорянь»;

-           в травні на базі Запорізького державного медичного університету, міської поліції та національної гвардії була проведена науково-практична конференція та семінар-тренінг на тему: «Бойові травми в умовах промислового городу та надання первинної медичної допомоги»;

-           30 травня 2019 року виданий наказ Ректора університету «Про поліпшення пожежної безпеки у Запорізькому державному медичному університеті»;

-           у 2019 році проведено навчання 8 осіб на  курсах навчально-методичного центру підвищення кваліфікації з питань цивільного захисту;

-           продовжували усунення недоліків, виявлених комісією з надзвичайних ситуацій Запорізького міськрайонного управління ГУ ДСНС України у Запорізькій області;

-           проведені позачергові інструктажі з питань пожежної безпеки з підпорядкованим складом у всіх підрозділах університету під розпис у журналі проведення інструктажу;

-           у всіх навчальних корпусах та гуртожитках перевірені евакуаційні виходи, всі евакуаційні виходи вільні;

-           придбано ще 250 переносних вогнегасників та обладнання до пожежних кранів;

-           в листопаді 2019 року міська комісія перевірила придатність споруд містечка університету для укриття працівників та студентів у підвалах і в цоколях, з 11 споруд придатні тільки 4 як найпростіші укриття;

-           згідно з навчальними програмами проведено навчання студентів з дисциплін «цивільний захист» та «безпека життєдіяльності», що сприяло підвищенню рівня уміння діяти під час надзвичайних ситуацій;

-           створено міжкафедральний тренінговий центр для навчання та надання практичних навиків з першої невідкладної екстремальної медицини та інтенсивної терапії;

-           у 2019 році до університету в електронній формі чотири рази надходили погрози, в результаті огляду вибухових речовин не виявлено.

- згідно з планом основних заходів цивільного захисту університету на 2019 рік у жовтні проведено спеціальне об’єктове тренування з питань цивільного захисту при виникненні надзвичайної ситуації на території університету;

- заплановане у 2019 році обов’язкове навчання 8 осіб на обласних та міських курсах навчально-методичного центру підвищення кваліфікації з питань цивільного захисту виконано; 

- частково проведено дообладнання підвальних приміщень будівель студентського містечка, призначених як найпростіші укриття у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації;

- проведено удосконалення оснащення та обладнання тематичних класів з питань цивільного захисту та медицини катастроф;

- у період з 23 грудня по 28 грудня 2019 року в університеті була проведена позапланова перевірка комісією з надзвичайних ситуацій Запорізькій області управління ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

 

На виконання вимог Кодексу цивільного захисту України, розпоряджень Управління з питань попередження НС та ЦЗН Запорізької міської ради, з метою забезпечення готовності органів управління, формувань ЦЗ, структурних підрозділів університету до дій в умовах вірогідних надзвичайних ситуацій, подальшого вдосконалення підготовки керівного складу, навчання співробітників та студентів з питань цивільного захисту 

 

Н А К А З У Ю:

 

1. Головним завданням у сфері цивільного захисту університету на 2020-й рік вважати забезпечення сталого функціонування університету та підвищення готовності органів управління, сил цивільного захисту і структурних підрозділів до ефективних дій щодо захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників у надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру та в умовах можливих терористичних посягань. 

Основні зусилля в ході реалізації головного завдання зосередити на:

-  усуненні недоліків, виявлених комісією з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області управління ГУ ДСНС України у Запорізькій області;

- вивченні та виконанні законодавчої і нормативної бази цивільного захисту щодо захисту працівників і студентів та майна від уражаючих факторів вірогідних надзвичайних ситуацій;

- підвищенні ефективності заходів, спрямованих на запобігання виникненню НС, підтримку безпечних умов життєдіяльності колективу;

- вдосконаленні та розвитку системи оповіщення та інформування;

- забезпеченні готовності органів управління, формувань і структурних підрозділів університету до своєчасного і ефективного реагування на надзвичайні ситуації, організації захисту особового складу, ліквідації наслідків НС;

- реалізації тематичних планів підготовки та навчання керівного складу ЦЗ, органів управління, сил ЦЗ і працівників, а також програм підготовки студентів з нормативних дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист»;

- реалізації планів накопичення матеріально-технічних резервів, необхідних для виконання запобіжних інженерно-технічних заходів, проведення невідкладних робіт з локалізації НС та ліквідації їх наслідків, а також плану підготовки підвальних та цокольних приміщень до використання їх як найпростіші укриття. 

2. Виходячи з головного завдання та основних напрямків підготовки цивільного захисту у 2020 році, з метою досягнення позитивних кінцевих результатів  керівникам структурних підрозділів університету протягом  2020 року вжити організаційних і практичних заходів, спрямованих на попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечити протягом року безумовне дотримання норм і правил з охорони праці, пожежної  та техногенної безпеки, техніки безпеки під час експлуатації устаткування, обладнання, комп’ютерної, розмножувальної техніки та інших технічних засобів.

3. Фахівцю з питань цивільного захисту університету Мокрову В.В. у 2020 році:

- забезпечити виконання плану основних заходів цивільного захисту університету на 2020 рік;

- розробити та доопрацювати документи з цивільного захисту згідно з вимогами нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту; 

- взяти під контроль виконання плану функціонального навчання співробітників університету на 2020 рік у сфері цивільного захисту на курсах підвищення кваліфікації керівних кадрів на базі навчально-методичних центрів ЦЗ та БЖД Запорізької області.

4. Підготовку керівного складу ЦЗ, органів управління та сил ЦЗ здійснити відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 р. № 819 «Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту», а навчання постійного складу працівників і особового складу формувань – згідно з наказом ДСНС України від 08.08.2014 р. № 458.

5. Підготовку студентів з питань дій у надзвичайних ситуаціях здійснити за нормативними навчальними дисциплінами «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист» відповідно до вимог п.20 Постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013р № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях». 

6. Провести у жовтні 2020 року спеціальне об’єктове тренування згідно з затвердженим графіком.

7. У квітні 2020 року провести практичне заняття з правил користування переносними вогнегасниками з лаборантами кафедр університету офіцером міської пожежної служби.

8. У літній період провести гідравлічні випробування пожежних кранів зі складанням акту.

9. Покласти персональну відповідальність на керівників цивільного захисту факультетів за навчання з питань цивільного захисту своїх підлеглих.

10.  Проректору з АГР Козаку А.А. разом з керівниками підлеглих підрозділів постійно проводити заходи щодо попередження виникнення аварій на території університету, підтримання у належному стані підвальних приміщень будівель студентського містечка, призначених як найпростіші укриття у разі загрози або виникненні надзвичайної ситуації, організувати виконання плану комплектування обладнанням невоєнізованих формувань.

11. Проректору з науково-педагогічної  роботи, голові евакуаційної комісії професору Візіру В.А. забезпечити постійну готовність евакуаційних органів до виконання завдань за призначенням.

12. Першому проректору Авраменку М.О., голові постійно діючої комісії з питань надзвичайних ситуацій, головним в своїй роботі вважати забезпечення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання найбільш вірогідних надзвичайних ситуацій.

13. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з АГР Козака А.А.

 

 

Ректор Запорізького державного

медичного університету, професор                                                      Ю. М. Колесник

 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar