Наука

Засідання від 19 березня 2019 р. 

19 березня 2019 р. о 14.00 год. в аудиторії № 4 відбудеться  розширене засідання Вченої ради ЗДМУ.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про стан фундаментальної підготовки студентів на І-му медичному факультеті та створення оптимальних умов для підготовки кваліфікованих фахівців. Результати ліцензійних іспитів КРОК та заходи щодо їх покращення. Комплексний аналіз за три останніх навчальних роки.

Доп.: декан І-го медичного факультету доц. Компанієць В.М.

2. Інформація про стан щорічного профілактичного огляду співробітників університету.

Доп.: помічник ректора Баранова  Н.В.

3. Інформація про хід виконання рішення Вченої ради від 20.03.2018 р. «Про роботу ІІ-го медичного факультету з управління освітнім процесом на кафедрах та створення оптимальних умов для підготовки кваліфікованих фахівців. Комплексний аналіз за три останніх навчальних роки».

Доп.: декан ІІ-го медичного факультету доц. Полковніков Ю.Ф.

4. Обрання на вакантну посаду:

- зав.кафедри загальної хірургії та догляду за хворими – Ганжий В.В.;

- зав.кафедри природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії – Панасенко О.І.;

- зав.кафедри мультимодальної діагностики та пропедевтики - Сиволап В.В.;

- зав.кафедри медичної фізики, біофізики та вищої математики – Сергєєва Л.Н.;

- професора кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фіз. виховання і здоров'я – Ляхова І.М.;

- професора кафедри дитячих інфекційних хвороб – Рябоконь Ю.Ю.;

- доцента кафедри патологічної анатомії і судової медицини – Зубко М.Д.;

- доцента кафедри офтальмології – Поплавська І.О.;

- доцента кафедри  офтальмології – Безуглий М.Б.;

- доцента кафедри управління і економіки фармації, медичного та фармацевтичного права – Аніщенко М.А.;

- доцента кафедри фармакогнозії, фармхімії і технології ліків - Бігдан О.А.;

- старшого викладача кафедри охорони здоров я, соціальної медицини та лікарсько-трудової експертизи – Закусилова Т.О.;

- старшого викладача кафедри аналітичної хімії – Мєдвєдєва К.П.;

- старшого викладача кафедри біологічної хімії – Саліонов В.О.

5. Присвоєння вченого звання:

- доцента кафедри нормальної фізіології – Сухомлінова І.Є.

6. Поточні справи.

 

Голова Вченої ради

професор                                                                     Ю.М.Колесник

Учений секретар                                                         О.Г.Алексєєв

 

Рішення Вченої ради (проект) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar