1.

Проф.

Абрамов А.В.

Професор каф. патологічної фізіології

2.

Доц.

Авраменко М.О.

Перший проректор, доц. каф. фармацевтичної хімії

3.

Проф.

Александрова К.В.

Зав. каф. біологічної хімії

4.

Доц.

Алексєєв О.Г.

Учений секретар, зав. каф. соціальної медицини, громадського здоров`я, медичного та фармацевтичного права

5.

 

Ангеліс І.В.

Студентка 1 м/ф

6.

 

Бавицька Н.М.

Заступник ректора з кадрових питань

7.

 

Баранова  Н.В.

Помічник ректора

8.

Доц.

Бачурін Г.В.

Зав. каф. урології

9.

Проф.

Беленічєв І.Ф.

Зав. каф. фармакології та медичної рецептури

10.

 

Безверхій А.А.

Студент 1 м/ф

11.

 

Белова В.О.

Студентка 1 м/ф

12.

 

Бігдан О.А.

Доцент каф. клінічної фармації, фармакотерапії, фармакогнозії та фармацевтичної хімії

13.

Доц.

Бідзіля П.О.

Доцент каф. суспільних дисциплін

14.

Проф.

Білай І.М.

Зав. каф. клінічної фармації, фармакотерапії, фармакогнозії та фармацевтичної хімії

15.

Доц.

Бірюк І.А.

Доцент каф. технології ліків

16.

 

Богуславська Л.Ф.

Ст. викл. каф. мовної підготовки

17.

 

Брезицька К.П.

Студентка  2 м/ф

18.

Проф.

Боярська Л.М.

Зав. каф. дитячих хвороб

19.

Проф.

Бушуєва І.В.

Зав. каф. управління і економіки фармації та технології ліків

20.

Доц.

Василенко Г.В.

Доцент каф. патологічної фізіології

21.

Проф.

Васюк С.О.

Зав. каф. аналітичної хімії

22.

Проф.

Візір В.А.

Проректор з науково-педагогічної роботи, професор каф. внутрішніх хвороб 2

23.

Проф.

Возний О.В.

Зав. каф. терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології

24.

Доц.

Воротинцев С.І.

Зав. каф. анестезіології та інтенсивної терапії

25.

Проф.

Ганчева О.В.

Зав. каф. патологічної фізіології

26.

Доц.

Гейченко К.І.

Зав. каф. мовної підготовки

27.

Проф.

Гладишев В.В.

Зав. каф. технології ліків

28.

Проф.

Головаха М.Л.

Зав. каф. травматології та ортопедії

29.

Доц.

Головко М.Г.

Доцент каф. госпітальної хірургії

30.

Доц.

Гордієнко О.В.

Зав.кафедри іноземних мов

31.

 

Горшкова К.О.

Студентка 1 м/ф

32.

 

Гончар В.К.

Заступник ректора з економічних питань

33.

 

Гонтаренко Е.О.

Студентка 1 м/ф

34.

Проф.

Григор`єва О.А.

Зав. каф. анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії

35.

Доц.

Грицай Г.В

Доцент каф. загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб

36.

Доц.

Губка В.О.

Професор каф. госпітальної хірургії

37.

 

Гуденко В.О.

Студент 1 м/ф

38.

 

Гужов О.О.

Директор медичного коледжу ЗДМУ

39.

 

Дейнега Л.С.

Головний бухгалтер

40.

Доц.

Деміденко О.В.

Зав. каф. внутрішніх хвороб 2

41.

 

Демченко А.А.

Студентка 1 м/ф

42.

Проф.

Доценко С.Я.

Зав. каф. внутрішніх хвороб 3

43.

Доц.

Дочинець Д.І.

Декан I міжнародного факультету, доцент каф. аналітичної хімії

44.

Проф.

Жаркіх А.В.

Професор каф. акушерства і гінекології

45.

Проф.

Завгородня Н.Г.

Зав. каф. офтальмології

46.

Проф.

Завгородній С.М.

Зав. каф. загальної хірургії та післядипломної хірургічної освіти

47.

 

Змієвський В.В.

Студент 1 м/ф

48.

Проф.

Іванько О.Г.

Зав. каф. пропедевтики дитячих хвороб

49.

Доц.

Іванченко О.З.

Доцент каф. медичної фізики, біофізики та вищої математики

50.

 

Кабаченко О.В.

Асистент каф. акушерства, гінекології та репродуктивної медицини ФПО

51.

 

Карвяліс С.В.

Студент 1 м/ф

52.

Проф.

Каплаушенко А.Г.

Зав. каф. фізколоїдної хімії

53.

Проф.

Клименко А.В.

Зав. каф. факультетської хірургії

54.

Проф.

Кисельов С.М.

Зав. каф. внутрішніх хвороб 1 та симуляційної медицини

55.

Проф.

Книш Є.Г.

Зав. каф. управління і економіки фармації

56.

Проф.

Коваленко С.І.

Зав. каф. органічної та біоорганічної хімії

57.

 

Кокітко В.І.

Студентка 1 ф/ф

58.

Проф.

Колесник Ю.М.

Професор каф. патологічної фізіології, ректор

59.

 

Колеснікова С.І.

Секретар ректора

60.

 

Козак А.А.

Проректор з АГР

61.

Проф.

Козьолкін О.А.

Зав. каф. нервових хвороб

62.

Проф.

Колеснік О.П.

Зав. каф. онкології і онкохірургії

63.

Доц.

Компанієць В.М.

Декан I медичного факультету, доцент каф. госпітальної педіатрії

64.

 

Котляревська Е.В.

Директор ННТЦ «Університетської клініки»

65.

Проф.

Крайдашенко О.В.

Зав. каф. клінічної фармакології, фармації, фармакотерапії і косметології

66.

Доц.

Кремзер О.А.

Декан I фармацевтичного факультету, доцент каф. природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної  хімії

67.

Проф.

Кривенко В.І.

Зав. каф. сімейної медицини, терапії, кардіології та неврології ФПО

68.

 

Кришталь А.С.

Студент 2 м/ф

69.

Проф.

Круть Ю.Я.

Зав. каф. акушерства і гінекології

70.

Проф.

Кучеренко Л.І.

Зав. каф. фармацевтичної хімії

71.

Проф.

Леженко Г.О.

Зав. каф. госпітальної педіатрії

72.

Доц.

Лур`є К.І.

Доцент каф. медицини катастроф, військової медицини та нейрохірургії

73.

Доц.

Макоїд О.Б.

Доцент каф. біологічної хімії

74.

Доц.

Макуріна Г.І.

Зав. каф. дерматовенерології та косметології з курсом дерматовенерології і естетичної медицини ФПО

75.

Доц.

Малахова С.М.

Доцент каф. фізреабілітації, спортивної медицини, фізвиховання і здоров`я

76.

 

Машков М.П.

Студент 1 м/ф

77.

Доц.

Мельник І.В.

Декан II міжнародного факультету, доцент каф. природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної  хімії

78.

Доц.

Моргунцова С.А.

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, доцент каф. фармакології та медичної рецептури

79.

 

Москалюк А.С.

Студентка 1 м/ф

80.

Доц.

Москвітіна Д.А.

Доцент каф. іноземних мов

81.

Проф.

Михайловська Н.С.

Зав. каф. загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб

82.

Проф.

Михалюк Є.Л.

Зав. каф. фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізвиховання і здоров`я

83.

Проф.

Недельська С.М.

Зав. каф. факультетської педіатрії

84.

Проф.

Никоненко А.О.

Зав. каф. госпітальної хірургії

85.

 

Новошинська Т.М.

Студентка 1 м/ф

86.

Проф.

Одинцова В.М.

Професор каф. фармакогнозії, фармакології та ботаніки

87.

Доц.

Павлов С.В.

Зав. каф. клінічної лабораторної діагностики

88.

Проф.

Панасенко О.І.

Голова профкому ЗДМУ, зав. каф. природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної  хімії

89.

Доц.

Пахольчук О.П.

Доцент каф. факультетської педіатрії

90.

Проф.

Перцов В.І.

Зав. каф. медицини катастроф, військової медицини та нейрохірургії

91.

Доц.

Поліщук Н.М.

Зав. каф. мікробіології, вірусології та імунології

92.

 

Підкович Н.В.

Помічник ректора

93.

Доц.

Полковніков Ю.Ф.

Декан II медичного факультету, доцент каф. патанатомії і судової медицини

94.

Доц.

Портна О.О.

Доцент каф. фармацевтичної хімії

95.

Доц.

Потоцька О.І.

Доцент каф. гістології, цитології та ембріології

96.

 

Пошелюк Д.І.

Студент 3 м/ф

97.

Доц.

Приходько О.Б.

Зав. каф. медбіології, паразитології та генетики

98.

Доц.

Пряхін О.Р.

Декан II фармацевтичного факультету, доцент каф. фізколоїдної хімії

99.

Доц.

Пухальська І.О.

Доцент каф. технології ліків

100.

 

Рагріна Ж.М

Доцент каф. мовної підготовки

101.

Проф.

Разнатовська О.М.

Зав. каф. фтизіатрії і пульмонології

102.

Проф.

Рижов О.А.

Зав. каф. медичної та фармацевтичної інформатики і новітніх технології

103.

 

Рогожин Д.В.

Студент 1 м/ф

104.

Проф.

Рябоконь Ю.Ю.

Декан ФПО, професор каф. дитячих інфекційних хвороб

105.

Проф.

Рябоконь О.В.

Зав. каф. інфекційних хвороб

106.

Доц.

Севальнєв А.І.

Зав. каф. загальної гігієни та екології

107.

Проф.

Сергєєва Л.Н.

Зав. каф. медичної фізики, біофізики та вищої математики

108.

 

Серебрій Я.В.

Студентка 3 м/ф

109.

Доц.

Світлицький А.О.

Доцент каф. анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії

110.

Проф.

Сиволап В.В.

Зав. каф. пропедевтики внутрішньої медицини, променевої діагностики та променевої терапії

111.

Проф.

Сирцов В.К.

Зав. каф. гістології, цитології та ембріології

112.

 

Скріпкін С.В.

Начальник юридичного відділу

113.

Проф.

Спахі О.В.

Зав. каф. дитячої хірургії та анестезіології

114.

Доц.

Таранов В.В.

Доцент каф. соціальної медицини, громадського здоров`я, медичного та фармацевтичного права

115.

Проф.

Тертишний С.І.

Зав. каф. патологічної анатомії і судової медицини

116.

 

Тоточенко О.О..

Студент 1 м/ф

117.

Проф.

Тржецинський С.Д.

Зав. каф. фармакогнозії, фармакології та ботаніки

118.

Проф.

Троян В.І.

Зав. каф. оториноларингології

119.

Проф.

Туманський В.О.

Проректор з наукової роботи, професор каф. паталогічної анатомії і судової медицини

120.

Проф.

Турган О.Д.

Зав. каф. культурології та українознавства

121.

 

Турчиненко В.В.

Судентка 1 м/ф

122.

Проф.

Усачова О.В.

Зав. каф. дитячих інфекційних хвороб

123.

Проф.

Утюж І.Г.

Зав. каф. суспільних дисциплін

124.

 

Філіппова Т.В.

Ст. лаб. каф. природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної  хімії

125.

 

Фролова С.М.

Студентка 1 ф/ф

126.

Доц.

Черковська Л.Г.

Доцент каф. фармацевтичної хімії

127.

Доц.

Чертов С.О.

Зав. каф. пропедевтичної та хірургічної стоматології

128.

Доц.

Чугін С.В.

Доцент каф. анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії

129.

Проф.

Чугунов В.В.

Зав. каф. психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології. наркології та сексології

130.

Проф.

Шальмін О.С.

Професор каф. фтизіатрії і пульмонології

131.

Доц.

Шишкін М.А.

Декан III медичного факультету, доцент каф. паталогічної анатомії і  судової медицини

132.

 

Юрченко П.Г.

Студентка 1 м/ф

           

 

 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar