Університет сьогодні

Кафедра внутрішніх хвороб 1 та симуляційної медицини

Кафедра розташована на території чотирьох комунальних некомерційних підприємств: КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР (вул. Перемоги, 80), КНП «Міська клінічна лікарня №4» ЗМР (вул. Соціалістична, 1), КНП «Обласний медичний центр серцево-судинних захворювань» ЗОР (вул. Перемоги, 82), КНП «Обласна клінічна лікарня» ЗОР (Оріхівське шосе, 10).

Завідувач кафедри – Кисельов Сергій Михайлович, професор, доктор медичних наук.

Телефон: +380679998007

E-mail: kiselev.sm@zsmu.zp.ua

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра заснована у 1965 році. Засновник – д-р мед. наук, професор Шершньов Володимир Георгійович, завідував кафедрою з 1965 по 1983 рік та ініціював наукові дослідження за проблемою серцево-судинних захворювань.

З 1983 по 1992 рік керував кафедрою д-р мед. наук, професор Б. М. Безбородько.

З 1992 по 2020 рік кафедрою завідував д-р мед. наук, професор В. Д. Сиволап.

З 2020 р. керує кафедрою д-р мед. наук, професор С. М. Кисельов.

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

 

д-р мед. наук, професор Кисельов Сергій Михайлович, д-р мед. наук, професор Сиволап Віктор Денисович, д-р мед. наук, професор Лашкул Дмитро Андрійович, д-р мед. наук, доцент Кечін Ігор Леонідович, д-р мед. наук, доцент Бідзіля Петро Петрович, канд. мед. наук, доцент Каджарян Віталій Георгійович, канд. мед. наук, доцент Богослав Тетяна Вікторівна, канд. мед. наук, доцент Солов'юк Олександр Олегович, канд. мед. наук, доцент Назаренко Олена Валеріївна, канд. мед. наук, доцент Земляний Ярослав Вадимович, канд. мед. наук, асистент Бондаренко Олексій Павлович, канд. мед. наук, асистент Гура Еліна Юріївна, канд. мед. наук, асистент Капшитар Наталія Ігорівна, канд. мед. наук, асистент Аравіцький Євген Олегович, аспірант Савченко Юлія Владиславівна, ст. лаборант Коваленко Владислав Андрійович, ст. лаборант Гонтаренко Еліна Олександрівна.
 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної і інформаційної організації аудиторного навчального процесу, самостійної роботи, а також на впровадженні нових ефективних форм контролю компетенцій майбутнього лікаря. Для тестового контролю створено банк завдань «Крок-2», що нараховує понад 4000 тестів.

Згідно до освітнього плану за кредитно-трансферною системою сформовано робочі програми з усіх навчальних дисциплін. Лекції для вітчизняних, іноземних і англомовних студентів читаються виключно з використанням мультимедійних технологій. Видано методичні рекомендації для практичних занять з усіх навчальних дисциплін для вітчизняних і іноземних студентів медичних факультетів, навчальні та навчально-методичні посібники для практичних занять за змістовими модулями (пульмонологія, гастроентерологія, ендокринологія, гематологія), практикуми для самостійної роботи.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Напрямки наукової роботи кафедри:

В клініці вперше проведено дослідження і впроваджено в практику системний тромболізіс при гострому інфаркті міокарда на догоспітальному етапі, широко використовуються інвазивні втручання при ішемічній хворобі серця (стентування коронарних судин), впроваджено сучасні електрофізіологічні, променеві методи дослідження, добовий моніторинг артеріального тиску та ритму серця, коронарографія при захворюваннях серцево-судинної системи. Кафедра є науково-методичним центром організації кардіологічної допомоги населенню Запоріжжя та області.

На кафедрі захищено 3 докторських і 16 кандидатських дисертацій, виконується 1 докторська і 1 кандидатська дисертація, видано 4 монографії, 3 підручники, 28 навчальних посібників, 12 винаходів, 10 методичних рекомендацій, понад 500 статей.

 

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Лікувальна, діагностична і консультативна робота ведеться у відділеннях КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР, КНП «Міська клінічна лікарня №4» ЗМР, КНП «Обласний медичний центр серцево-судинних захворювань» ЗОР, КНП «Обласна клінічна лікарня» ЗОР, а також у відділеннях поза базових лікувальних установ м. Запоріжжя та області за необхідністю.

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar