Кафедра суспільних дисциплін

Кафедра розташована в навчальному корпусі №3 ЗДМФУ

69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського 26

Тел.: (061) 233-30-54

E-mail: suspilni14@ukr.net

Завідувач кафедри - доктор філософських наук, професор Утюж Ірина Геннадіївна. 

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра суспільних дисциплін (до 1971 р. кафедра марксизму-ленінізму) утворена в 1959 р.

З 2015-го року кафедрою завідує доктор філософських наук, професор Утюж Ірина Геннадіївна.

Кафедра здійснює навчально-методичну, наукову та освітньо-виховну роботу зі студентами всіх факультетів ЗДМФУ.

 

Склад кафедри суспільних дисциплін:

 

Утюж Ірина Геннадіївна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри; Сепетий Дмитро Петрович, доктор філософських наук, доцент;  Спиця Наталя Валеріївна, кандидат філософських наук, доцент; Козиряцька Світлана Анатолівна, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент; Павленко Нателла Валеріївна, кандидат філософських наук, викладач; Литвиненко Наталія Анатоліївна, старший лаборант.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

 • Філософія - студенти 1 курсів медичних та фармацевтичних факультетів (денна та заочна форми навчання).
 • Історія України – студенти 1 курсу медичних та фармацевтичних факультетів (денна та заочна форми навчання).
 • Основи біоетики та біобезпеки - студенти медичних факультетів (денна форма навчання).
 • Історія медицини - студенти медичних факультетів (денна форма навчання).

Курси за вибором:

 • Філософія медицини. 
 • Етичні проблеми медицини.
 • Деонтологія в медицині.
 • Теорія пізнання та медицина.
 • Соціологія та медична соціологія.
 • Логіка. Формальна логіка.
 • Естетика.
 • Етика.
 • Краєзнавство.
 • Релігієзнавство.
 • Світова цивілізація.
 • Основи економічної теорії.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Для ефективного проведення навчального процесу викладачі кафедри підготували належну навчально-методичну літературу. Щорічно з усіх навчальних дисциплін викладачі кафедри готують і подають на затвердження ЦМР ЗДМФУ  методичну літературу для студентів та аспірантів. Викладачами кафедри видано:

Навчально-методичні посібники для підготовки Докторів філософії «Doctor of Philosophy» (PhD ):

1.    Філософія науки: навчальний посібник для самостійної роботи здобувачів ступеня доктора філософії (проф. Утюж І.Г., доц. Спиця Н.В., доц. Сепетий Д.П.) 

 1. «Філософія науки. Етика та методологія наукового дослідження» (проф. І. Г., Утюж, доц. Н. В. Спиця, доц. Д. П. Сепетий, доц. М. О. Мегрелішвілі).
 2. «Філософська антропологія (хрестоматія: фрагменти з творів провідних філософів і вчених)» (проф. Жадько В.А.).

Навчально-методичні посібники та матеріали для підготовки студентів:

 1. Філософія: навчально-методичний посібник для семінарських занять та самостійної роботи студентів I-го курсів медичних, фармацевтичних факультетів (Утюж І.Г., Спиця Н.В.)
 2. Philosophy: study manual for specialties: 222 «Medicine», 226 «Pharmacy» (Утюж І.Г., Спиця Н.В., Павленко Н.В.)
 3. Історія медицини: курс лекцій для студентів-іноземних громадян 1-го курсу медичних факультетів галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальностей 221 «Стоматологія»,
  222 «Медицина» (Утюж І.Г.)
 4. Філософія: навчальний посібник для студентів І курсів медичних та фармацевтичних факультетів (Сепетий Д.П.)
 5. Philosophy: Course of Lectures. For specialties “General Medicine”, “Pharmacy, Industrial Pharmacy” (English medium of instruction) (Сепетий Д.П., Спиця Н.В.)
 6. Історія медицини: курс лекцій для студентів І курсів медичних, фармацевтичних факультетів (Утюж І.Г., Мегрелішвілі М.О.)
 7. Етичні проблеми в медицині: навчальний посібник для самостійної роботи магістрів 1-3 курсів медичних та фармацевтичного факультетів денної форми навчання галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальностей 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 226 «Фармація, промислова фармація», 228 «Педіатрія» (Утюж І.Г., Мегрелішвілі М.О.)
 8. History of Ukraine and Ukrainian Culture». Module 1: History of Ukraine for the students of I course with English language of study, educational-qualification level «Master» field of study 22 «Health» specialty 222 «General Medicine» (Касаткіна К.А., Павленко Н.А., Дідик С.С.).
 9. Філософія: навчально-методичний посібник для студентів І курсів медичних, фармацевтичних факультетів (проф. Утюж І.Г.).
 10.  Логіка: курс лекцій. Навчальний посібник (проф. Утюж І.Г.).
 11. Foundations of Bioethics and Biosafety: Educational-methodical manual for independent work of students of the 1-st course of II International Faculty (доц. Сепетий Д.П.).
 12. Філософія: курс лекцій для студентів – іноземних громадян 1-го курсу медичних та фармацевтичних факультетів» (проф. Утюж І.Г.,проф. Жадько В.І., доц. Спиця Н.В., доц. Д. П. Сепетий, доц. М. О. Мегрелішвілі, ст. викл. Сидоренко С.В.).
 13. Філософія: навчальний посібник для семінарських занять та самостійної роботи студентів - іноземних громадян 1-го курсу медичних та фармацевтичних факультетів (проф. Утюж І.Г., доц. Спиця Н.В., доц. Д. П. Сепетий, доц. М. О. Мегрелішвілі).
 14. Робочий зошит «Філософія. Історія філософії» для студентів I-II курсів медичних, фармацевтичних факультетів (проф. Утюж І.Г., доц. Спиця Н.В.).
 15.  Деонтологія в медицині. Навчально-методичний посібник з елективного курсу для студентів II курсу медичного та фармацевтичного факультетів (доц. Спиця Н.В.).
 16. Етика та естетика: навчальний посібник для семінарських занять та самостійної роботи студентів фармацевтичних факультетів (проф. І. Г. Утюж, доц. Н. В. Спиця, доц. М.О. Мегрелішвілі).
 17.  Історія України. Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних медичних закладів денної та заочної форми навчання (доц. Бідзіля П.О., ст. викл. Дідик С.С.).
 18. Історія та культура України: навчальний посібник для семінарських занять та самостійної роботи студентів 1-го курсу спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування (доц. Бідзіля П.О., ст. викл. Дідик С.С., викл. Касаткіна К.А.).

Окремої уваги заслуговує робота кафедри, яка присвячена впровадженню нових університетських проектів:

– програми підготовки докторів філософії (PhD); 

– школа молодого викладача;

- онлайн освіта. В цьому напряму кафедрою розроблено, затверджено та розміщено на платформі ЕДХ онлайн-курси з дисциплін «Філософія медицини», «Деонтологія в медицині», «Етичні проблеми медицини», «Теорія пізнання та медицина», «Соціологія та медична соціологія», «Філософія», «Історія України», «Логіка. Формальна логіка», «Релігієзнавство», «Етика», «Естетика», «Краєзнавство», «Світова цивілізація», «Основи економічної теорії», «Філософія науки», «Етика та естетика», Основи біоетики та біобезпеки», «Історія медицини».

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

 • Історично-філософські проблеми в медицині та медичній освіті.
 • Проблеми філософії науки та філософії медицини.
 • Проблематика самоорганізації духовного життя суспільства.
 • Психофізична проблема у сучасній філософії свідомості.

Наукова робота ведеться відповідно до тем науково-дослідної роботи кафедри «Філософія та соціогуманітарні науки у вищій медичній освіті» (з 2023 р.), «Гуманітарні виміри вищої медичної освіти: соціально-філософський аспект» (2017-2022). 

В межах науково-дослідної теми викладачами кафедри підготовлені статті, монографії, у 2020 р. захищена докторська дисертація на тему «Інтеракціонізм як напрям сучасної філософії свідомості: психофізична проблема в аналітичній перспективі» (Сепетий Д.П.), у 2021 р. захищено 2 кандидатські дисертації (Павленко Н.В., Касаткіна К.А.).

У січні 2020 р. кафедрою проведено Всеукраїнську нараду-семінар завідувачів кафедр (курсів) соціогуманітарних дисциплін медичних та фармацевтичних факультетів ЗВО України «Шляхи підвищення якості підготовки студентів і аспірантів медичних університетів в контексті викладання соціогуманітарних дисциплін».

З 2019-2020 н.р. почав реалізовуватись міждисциплінарний проект кафедри суспільних дисциплін та кафедри дитячих хвороб, перші результати якого підсумувались на І Всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціально-етичні та деонтологічні проблеми сучасної медицини (немедичні проблеми в медицині)» у лютому 2020р. Відтоді конференція стала щорічною і набула міжнародного статусу. Так, у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю та ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Соціально-етичні та деонтологічні проблеми сучасної медицини (немедичні проблеми в медицині)» у лютому 2022 р. та лютому 2023 р. взяли участь науковці з Австрії, Чехії, Угорщини, Литви, Ізраїля, Туреччини, Молдови. 

З матеріалами попередніх конференцій можна ознайомитися за посиланнями:

Збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально-етичні та деонтологічні проблеми сучасної медицини (немедичні проблеми в медицині)» (20-21 лютого 2020 року, Запоріжжя: ЗДМУ)

Збірник матеріалів IІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально-етичні та деонтологічні проблеми сучасної медицини (немедичні проблеми в медицині)» (18-19 лютого 2021 року, Запоріжжя: ЗДМУ)

Збірник матеріалів IIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Соціально-етичні та деонтологічні проблеми сучасної медицини (немедичні проблеми в медицині)» (24-25 лютого 2022 року, Запоріжжя: ЗДМУ)

Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-етичні та деонтологічні проблеми сучасної медицини (немедичні проблеми в медицині)» (23-24 лютого 2023 року, Запоріжжя: ЗДМУ)

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar