Університет сьогодні

VI конгрес анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України

VI конгрес анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України

В 2014 р. виповнилося 50 років кафедрі анатомії людини, з приводу чого з 16 по 18серпня 2015 року був проведений VI конгрес анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України.

В ході Конгресу були обговорені найбільш актуальні питання сучасної морфології з точки зору інтеграції до Европейського простору. На секційних засіданнях теоретичної, експериментальної та клінічної морфології обговорено розвиток зв’язків морфології та нагальних потреб практичної медицини, а саме: адаптаційно-компенсаторні та регенераторні можливості органів та систем організму людини в умовах дії несприятливих факторів; особливості реактивності органів новонароджених на тлі змін у системі мати-плацента-плід (антигенне навантаження, гормональний дисбаланс); використання стовбурових клітин для покращення процесів регенерації тканин в експерименті; роль лімфоїдної системи у цілому та лімфоцитів і дендритних клітин зокрема у регуляції процесів морфогенезу органів в ранньому післянатальному періоді; будова різних органів в онто- та філогенетичному аспектах; малоінвазивні оперативні втручання, варіантна анатомія, нові методи діагностики та оперативних втручань; апоптоз та аутофагія; використання сучасних методів електронної мікроскопії, імуногістохімічних та лектингістохімічних методів дослідження для аналізу морфо-функціонального стану органів у експериментальних умовах; розробка сучасних експериментальних моделей із застосуванням лабораторних тварин у рамках наукових морфологічних досліджень; створення комп’ютерних програм для морфологічних досліджень на різних рівнях структурної організації. У рамках Конгресу були проведені засідання завідувачів кафедр анатомії людини, гістології та топографічної анатомії та оперативної хірургії, у яких взяли участь завідувачі морфологічних кафедр медичних ВНЗ України та були розглянуті питання удосконалення викладання морфологічних дисциплін, забезпечення наглядним матеріалом навчального процесу, особливості формування практичних навичок в межах Болонського процесу.

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar