Карантин кидає виклик – виклик прийнято!

Карантин кидає виклик – виклик прийнято!

На кафедрі медичної і фармацевтичної інформатики та новітніх технологій триває дистанційне навчання під час карантину, всі працюють без пафосу, але багато і наполегливо. Кожен робочий день починається з невеличкої наради у завідувача кафедрою професора Олексія Рижова, на якій обговорюється план дій та заходів на день. Завершується день другою короткою нарадою в кабінеті завідувача, на якій підсумовуються результати плідної роботи, обговорюються поточні проблеми та можливі методи їх вирішення.

У зв’язку з впровадженням карантину в країні  всі кафедри університету перейшли зі змішаної очно-дистанційної форми навчання на виключно дистанційну форму.  Тому кафедрі МФІ та НТ довелося швидко вирішувати два завдання: забезпечити проведення практичних і лекційних занять за дисциплінами, що викладаються на кафедрі, та забезпечити технічну і методичну підтримку фахівцям інших кафедр.

Перше завдання для співробітників кафедри МФІ та НТ є звичною справою, воно пов’язане з інформаційними технологіями та дисциплінами,  що викладаються кафедрою. Друге завдання складніше, вимагало додаткового часу для навчання викладачів усіх кафедр університету  щодо використання додатків MS Office.

Дистанційне спілкування зі студентами триває щодня – проводяться практичні заняття у формі дистанційних консультацій у MS Teams або Skype for business, особисті консультації викладачів у чатах, дистанційне тестування за результатами виконання практичних завдань. Згідно з розкладом у режимі відеонарад відбуваються дистанційні лекції для студентів І та ІІ медичного і ІІ міжнародного факультетів, тривають дистанційні практичні заняття для студентів підготовчого відділення.

Кафедра ставить перед собою завдання створити максимально сприятливі і комфортні умови для опанування студентами навчального матеріалу. Студенти І та ІІ медичного факультетів отримали завдання створити власні резюме, користуючись мовою гіпертекстової розмітки HTML, а також  практичні рекомендації від викладачів кафедри МФІ та НТ, самостійно вивчали теоретичні відомості щодо створення html-документів, виконували тренувальні вправи, які викладачі дистанційно перевірили. Результатом такої злагодженої роботи студентів та викладачів стали цікаві розповіді студентів про своє життя та дозвілля поза межами університету. Студенти отримали практичні навички щодо створення документів, які допоможуть їм у майбутній професії, а викладачі мали змогу ближче познайомитися із своїми учнями для того, щоб краще розкрити їх прихований потенціал.

Різноманітні форми дистанційного навчання, залучені на кафедрі МФІ та НТ до навчального процесу, продемонстрували, що дистанційне навчання ефективне для людей, які можуть працювати свідомо, самостійно та відповідально. Студенти ЗДМУ вже мають практичні навички дистанційної роботи завдяки онлайн-курсам, які широко впроваджені в університеті, саме тому вони виявляють високу активність при виконанні практичних завдань дистанційно.

Але викладачі кафедри не тільки навчають студентів під час карантину, у цей час вони самі стали студентами та одночасно експертами у засвоєнні нових інструментів та форм дистанційного навчання, які пропонує MS Office 365. Кафедра МФІ та НТ взяла на себе забезпечення технічної та методичної підтримки проведення всіх форм дистанційного навчання на кафедрах ЗДМУ. 

Ефективність дистанційного навчання залежить, зокрема, й від професіоналізму викладача-модератора, який супроводжує дисципліну. Головна задача модератора – якісна організація та підготовка лекції або практичного заняття, їх технічна та програмна підтримка під час проведення. Саме тому завідувач кафедрою МФІ та НТ професор Олексі Рижов регулярно провидить онлайн-наради та вебінари з метою вирішення різних проблем при впровадженні та удосконаленні дистанційної форми навчання в університеті. У цих нарадах традиційно беруть активну участь проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи доцент Світлана Моргунцова, керівник навчального відділу Олена Школова, декани факультетів та модератори всіх кафедр ЗДМУ.

До речі, усі модератори пройшли навчання на кафедрі МФІ та НТ з підготовки та проведення дистанційних занять – прослухали лекції, навчилися створювати відповідні заходи, канали зв’язку, заповнювати форми в журналі лекцій, виконувати підключення, тощо. Завдяки злагодженій роботі модераторів більшості кафедр університету і співробітників кафедри МФІ та НТ, створений якісний дистанційний зв’язок з усіма студентами, а викладачі тепер мають можливість готуватись до занять, не відволікаючись на технічні питання.

Нині на кафедрі триває напружена робота викладачів-експертів з оцінки можливостей дистанційного проведення практичних занять для студентів та контролю їх знань. З метою подальшого впровадження у навчальний процес розглядаються різні можливості проведення тестування та виконання практичних завдань у додатку MS Teams. Для цього на кафедрі створені тестові команди, в яких викладачі кафедри залучені в ролі студентів. Це дає можливість відпрацювати та налагодити   оптимальний алгоритм формування завдань з використанням додатку MS Forms у форматі тесту, побачити варіанти перегляду результатів тестування та виконання завдань студентами, визначити можливості оцінювання виконаного завдання як окремо за результатами проведеного тестування, так і в комплексі з іншими видами робіт.

Співробітники кафедри МФІ та НТ отримують новий досвід з дистанційного навчання кожного дня завдяки наполегливій праці, готові надати практичну допомогу або дистанційну консультацію всім бажаючим співробітникам та студентам університету з приводу будь-яких проблем та складнощів при використанні інструментів MS Office 365. Разом ми – сила!

 

 

 

17.04.2020

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar