Новий навчальний курс «Академічна доброчесність»

Новий навчальний курс «Академічна доброчесність»

     Курс «Академічна доброчесність» покликаний прищепити студентам-першокурсникам навички коректної роботи з джерелами інформації й закласти основи доброчесного засвоєння дисциплін, передбачених навчальним планом.  
     11 січня професором кафедри культурології та українознавства Т.В. Гребенюк було проведено вступну лекцію до цього курсу. Підготовка до його викладання студентам перших курсів усіх спеціальностей триває з урахуванням специфіки навчальних потреб саме Запорізького державного медичного університету. Зокрема, проводяться опитування студентів щодо причин недоброчесної поведінки в їхньому середовищі, форм взаємодії викладача й студента, які забезпечують дотримання вимоги чесного навчання.
     Обговорення проблем академічної доброчесності у викладацькій і навчальній діяльності ведеться й з науково-педагогічними співробітниками ЗДМУ. Зокрема, увага цим аспектам освітньої діяльності приділяється на засіданнях кафедр, під час роботи ЦМК суспільних і гуманітарних дисциплін. Під час занять школи молодого викладача темі академічної доброчесності у викладанні було присвячено окреме заняття. 
     Студентські порушення під час заходів поточного й підсумкового контролю є об’єктом обговорення й на заняттях із дисципліни «Основи академічної доброчесності», що читається аспірантам ЗДМУ. Наразі вони проходять навчально-педагогічну практику, й тому ця тематика перебуває у сфері їхніх актуальних зацікавлень. На особливу увагу у зв’язку із запобіганням нечесності здобувачів освіти заслуговує проблема побудови навчальних завдань. Адже кожен тип завдання передбачає можливі способи недоброчесного виконання, урахування такої можливості є запорукою якісного викладання дисципліни й, відповідно, успішного опанування нею студентами.
     Тож дані, отримані як у ході спілкування зі студентами, так і в процесі комунікації в професорсько-викладацькому середовищі, стануть у нагоді при підготовці до занять із дисципліни «Академічна доброчесність», яка, безперечно, сприятиме успішній інтеграції студентів у освітнє середовище й досягненню ними якнайкращих навчальних результатів.
 
24.03.2021

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar