Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Інформація щодо офіційних публічних захистів
кандидатських та докторських дисертацій.

26 вересня 2019 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Ганчев Кирило Сергійович

«Патогенез порушення механізмів репарації пародонту після екстракції зубу за умов експериментального цукрового діабету».

Автореферат дисертації.       Відгук Хари М.Р.       Відгук Костенка В.О.       Дисертація.      

26 вересня 2019 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Богданов Павло Валерійович

«Морфологічні особливості печінки щурів після внутрішньоутробного введення антигену та глюкокортикоїду» (анатомо-експериментальне дослідження).

Автореферат дисертації.       Відгук Довгаля Г.В.       Відгук Слободяна О.М.       Дисертація.      

12 вересня 2019 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Аравіцький Євген Олегович

«Будова та морфогенез тимусу в постнатальному періоді після внутрішньоутробного введення стафілококового анатоксину та дексаметазону» (анатомо-експериментальне дослідження).

Автореферат дисертації.       Відгук Довгаля Г.В.       Відгук Гунаса І.В.       Дисертація.      

21 березня 2019 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Фень Сергій Вікторович

«Хронічний стеатогепатит: патоморфологічна характеристика перебігу та несприятливих наслідків».

Автореферат дисертації.       Відгук Дядик О.О.       Відгук Гаврилюк А.О.       Дисертація.      

20 вересня 2018 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Путілін Денис Анатолійович

«Механізми змін функціонального стану клітин панкреатичних лімфатичних вузлів та парапанкреатичної жирової тканини при експериментальному цукровому діабеті та після введень метформіну».

Автореферат дисертації.       Дисертація.       Відгук Воронцової Л.Л.       Відгук Вастьянова Р.С.      

3 травня 2018 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Шинкаренко Тимофій Вікторович

«Патоморфологічна характеристика та оптимізація діагностики дифузних гліом головного мозку (імуногістохімічні аспекти)».

3 травня 2018 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Христенко Тетяна Олексіївна

«Молекулярно-імуногістохімічна характеристика гіперпластичних поліпів та аденокарциноми шлунка кишкового типу».

31 травня 2017 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Абросімов Юрій Юрійович

«Особливості морфогенезу менісків колінного суглоба щурів у постнатальному періоді після внутрішньоплідного введення антигенів
(анатомо-експериментальне дослідження)».

31 травня 2017 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Вородєєва Юлія Іванівна

«Особливості стану системи монооксиду азоту міокарда лівого шлуночка серця у препубертатному періоді внаслідок дії хронічної пренатальної гіперглікемії»

11 травня 2017 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Чепець Олександр Вікторович

«Патоморфологічна і молекулярно-генетична характеристика інвазивно-метастатичних властивостей ендометріоїдної аденокарциноми матки».

11 травня 2017 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Вотєва Ванда Євгенівна

«Патоморфологічна диференційна діагностика основних гістологічних варіантів менінгіом головного мозку».

22 вересня 2016 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Скорик Валерія Русланівна

«Патогістологічна та імуногістохімічна характеристики
гастроінтестинальних стромальних пухлин».

22 вересня 2016 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Грінівецька Наталія Валеріївна

«Особливості будови підшлункової залози щурів
в постнатальному періоді в нормі
та після внутрішньоутробної антигенної дії»
(анатомо-експериментальне дослідження).

22 червня 2016 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Повєткіна Тетяна Миколаївна.

«Особливості функціонального стану вегетативної нервової системи у механізмах формування термінової адаптації до внутрішнього застосування мінеральної води Нафтуся у хворих на пієлонефрит».

22 червня 2016 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Козлова Юлія Василівна.

«Морфо-функціональний стан гіпокампу в динаміці розвитку експериментальної кардіоміопатії».

2 червня 2016 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Зубко Марія Дмитрівна.

«Рак печінки: мікроскопічні і імуногістохімічні диференційні та прогностичні характеристики».

2 червня 2016 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Тітова Юлія Павлівна.

«Патоморфологічна характеристика венозних судин при їх індукованому склерозуванні».

26 травня 2016 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Жеребятьєв Олександр Сергійович.

«Імуноопосередковані механізми розвитку експериментальних запальних захворювань кишківника та можливості їх корекції».

30 березня 2016 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Маслова Ірина Миколаївна.

«Вікова морфофункціональна характеристика великих слинних залоз щурів в постнатальному періоді в нормі та після внутрішньоутробної антигенної дії».

30 березня 2016 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Гордієнко Людмила Петрівна.

«Механізми розвитку патологічних змін у слинних залозах щурів за умов експериментального ожиріння».

24 березня 2016 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук.

Кресюн Наталія Валентинівна.

«Патогенетичне обґрунтування методів активації структур головного мозку в комплексному лікуванні діабетичної ретинопатії (експериментально-клінічне дослідження)».

29 жовтня 2015 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Ошмянська Наталія Юріївна.

«Морфофункціональні особливості острівцевого апарату підшлункової залози в залежності від її фіброзної трансформації при хронічному панкреатиті».

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR