Наука

Інформація щодо офіційних публічних захистів
кандидатських та докторських дисертацій.

14 травня 2021 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Левчук-Воронцова Тетяна Олегівна

«Оптимізація профілактики та прогнозування розвитку фізичних та психомоторних порушень у дітей раннього віку, народжених з малою масою тіла» (14.01.10 – педіатрія)

Автореферат дисертації       Дисертація       Відгук проф. Овчаренка Л.С.       Відгук проф. Мавропуло Т.К.      

14 травня 2021 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Потапенко Сергій Валерійович

«Прогнозування розвитку та корекція вегетативних розладів у дітей та підлітків з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою» (14.01.10 – педіатрія)

Автореферат дисертації       Дисертація       Відгук проф. Овчаренка Л.С.       ВІдгук проф. Крючко Т.О.      

28 квітня 2021 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Ніколаєва Катерина Леонідівна

«Вплив прозапальних факторів та ендотеліальної функції на прогресування легеневої гіпертензії при загостренні хронічного обструктивного захворювання легенів та підходи до медикаментозної корекції» (14.01.02 – внутрішні хвороби)

Автореферат дисертації       Дисертація       Відгук проф. Доценка С.Я.       ВІдгук д.мед.н. Ковальчук Т.А.      

28 квітня 2021 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Світлицька Оксана Анатоліївна

«Кардіореспіраторні порушення у хворих з поєднаним перебігом обструктивного апное сну та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби: діагностика та лікування» (14.01.02 – внутрішні хвороби)

Автореферат дисертації       Дисертація       Відгук проф. Кузнєцової Л.П.       Відгук проф. Орловського В.Ф.      

24 березня 2021 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук.

Каменщик Андрій Володимирович

«Прогностичне значення генетичних, біохімічних, імунологічних та гемодинамічних факторів у ремоделюванні лівого шлуночка у дітей з двостулковим аортальним клапаном» (14.01.10 - педіатрія)

Автореферат дисертації       Дисертація       Відгук проф. Овчаренка Л.С.       Відгук проф. Богмат Л.Ф.       Відгук проф. Гончарь М.О.      

17 лютого 2021 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Тягла Оксана Сергіївна

«Стан тіол-дисульфідного балансу й активності апоптозу у пацієнтів із поєднаним перебігом хронічного обструктивного захворювання легень ІІ-ІІІ стадії та гіпертонічної хвороби ІІ стадії в динаміці лікування» (14.01.02 – внутрішні хвороби)

Автореферат дисертації       Дисертація       Відгук проф. Кузнєцової Л.П.       Відгук проф. Орловського В.Ф.      

23 вересня 2020 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Товма Анастасія Володимирівна

«Удосконалення діагностики та прогнозування розвитку ремоделювання лівого шлуночка у підлітків з первинною артеріальною гіпертензією» (14.01.10 – педіатрія)

Автореферат дисертації       Дисертація       Відгук проф. Овчаренка Л.С.       Відгук проф. Марушка Ю.В.      

23 вересня 2020 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Жеманюк Світлана Павлівна

«Особливості системної гемодинаміки, вегетативного забезпечення, агрегації тромбоцитів у хворих на гіпертонічну хворобу високого та дуже високого ризику, лікування та прогноз» (14.01.11 – кардіологія)

Автореферат дисертації       Дисертація       Відгук проф. Фуштея І.М.       Відгук проф. Куряти О.В.      

9 вересня 2020 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Бородавко Ольга Іванівна

«Оцінка оксидативного стресу та шляхи його корекції у осіб з поєднаним перебігом цукрового діабету 2 типу та остеопорозу, які постійно проживають в умовах промислового регіону» (14.01.02 - внутрішні хвороби)

Автореферат дисертації       Дисертація       Відгук проф. Кузнєцової Л.П.       Відгук проф. Головач І.Ю.      

18 грудня 2019 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Ляхоцька Ада Володимирівна

"Оптимізація діагностики, лікування та прогнозування перебігу гіпертонічної хвороби на тлі ішемічної хвороби серця з урахуванням чутливості до антитромбоцитарної терапії" (14.01.11 - кардіологія)

Автореферат дисертації       Дисертація       Відгук проф. Фуштея І.М.       Відгук д.мед.н. Кравченка А.М.      

18 грудня 2019 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Соляник Олександра Вячеславівна

"Діагностика та корекція прихованих вітамін-К-дефіцитних порушень синтезу протромбіну у малюків, які одержують виключно природне вигодовування" (14.01.10-педіатрія)

Автореферат дисертації       Дисертація       Відгук проф. Овчаренка Л.С.       Відгук проф. Похилька В.І.      

29 листопада 2019 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Насоненко Олеся Володимирівна

«Оптимізація діагностики та лікування гіпертонічної хвороби ІІ стадії у чоловіків з андрогенним дефіцитом» (14.01.11 - кардіологія)

Автореферат дисертації       Дисертація       Відгук проф. Фуштея І.М.       Відгук проф. Куряти О.В.      

13 листопада 2019 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Шелудько Денис Миколайович

«Нейрофункціональні особливості серцево-судинної системи в дітей з рекурентними формами захворювань респіраторного тракту в залежності від рівня психоемоційного навантаження» (14.01.10 - педіатрія)

Автореферат дисертації       Дисертація       Відгук проф. Леженка Г.О.       Відгук проф. Богмат Л.Ф.      

9 жовтня 2019 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук

Самура Борис Борисович

«Удосконалення діагностики і профілактики кардіоваскулярних подій у хворих на хронічні лімфопроліферативні захворювання в ремісії» (14.01.02 - внутрішні хвороби)

Автореферат дисертації       Дисертація       Відгук проф. Кузнєцової Л.П.       Відгук проф. Журавльової Л.В.       Відгук проф. Томашевської О.Я.      

27 червня 2019 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Яценко Олег Вадимович

«Жорсткість легеневої артерії та ремоделювання правого шлуночка при коморбідному перебігу гіпертонічної хвороби і хронічного обструктивного захворювання легень» (14.01.02 - внутрішні хвороби)

Автореферат дисертації       Дисертація       Відгук проф. Кузнєцової Л.П.       Відгук проф. Орловського В.Ф.      

27 червня 2019 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Савченко Леся Володимирівна

«Оптимізація лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень в поєднанні з ожирінням на основі вивчення клініко-патогенетичних особливостей поєднаної патології» (14.01.02 - внутрішні хвороби)

Автореферат дисертації       Дисертація       ВІдкук проф. Кузнєцової Л.П.       Відгук проф. Журавльової Л.В.      

17 квітня 2019 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук

Пахольчук Ольга Петрівна

«Диференційований підхід до діагностики, лікування та профілактики харчової гіперчутливості у дітей» (14.01.10 - педіатрія)

Автореферат дисертації       Дисертація       Відгук проф. Овчаренка Л.С.       Відгук проф. Охотнікової О.М.       Відгук проф. Беш Л.В.      

16 січня 2019 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Пастушина Анна Ігорівна

«Стан тромбоцитарно-плазмового гемостазу у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою та мікроальбумінурією» (14.01.02 – внутрішні хвороби)

Автореферат дисертації       Дисертація       Відгук проф. Кривенка В.І.       Відгук проф. Мороз Г.З.      

12 грудня 2018 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Матузок Ольга Едуардівна

«Клінічні та прогностичні чинники перебігу інфаркту міокарда у хворих, яким проведена тромболітична терапія» (14.01.11 - кардіологія)

Автореферат дисертації       Дисертація       Відгук проф. Коваль О.А.       ВІдгук д.мед.н. Копиці П.М.      

13 червня 2018 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Кулинич Таміла Олегівна

«Особливості перебігу, оптимізація діагностики та лікування ішемічної хвороби серця після перенесеної негоспітальної пневмонії» (14.01.02 – внутрішні хвороби)

Автореферат дисертації       Дисертація       Відгук проф. Кузнєцової Л.П.       Відгук проф. Орловського В.Ф.      

25 травня 2018 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Курінна Олена Григорівна

«Удосконалення діагностики та прогнозування перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки на тлі ожиріння шляхом визначення клініко-патогенетичної ролі прозапальної активації» (14.01.02 – внутрішні хвороби)

Автореферат дисертації       Дисертація       Відгук проф. Степанова Ю.М.       Відгук проф. Решетілова Ю.І.       Відгук проф. Токаренка О.І.      

4 квітня 2018 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Міняйленко Любов Євгеніївна

«Нейрогуморальні порушення у хворих на стабільну стенокардію напруження, асоційовану з неалкогольною жировою хворобою печінки, та їх медикаментозна корекція» (14.01.02 - внутрішні хвороби)

Автореферат дисертації       Дисертація       Відгук проф. Степанова Ю.М.       Відгук проф. Журавльової Л.В.      

14 лютого 2018 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Дагхар Самауіль

«Клініко-діагностичне і прогностичне значення рівня галектіну-3 у хворих на гіпертрофічну кардіоміопатію із супутньою серцево-судинною патологією» (14.01.11 - кардіологія)

Автореферат дисертації       Дисертація       Відгук проф. Сиволапа В.В.       Відгук проф. Несукай О.Г.      

17 січня 2018 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Філімонова Інна Володимирівна

«Особливості клінічного перебігу, прогнозування та оптимізація лікування хворих на ішемічну хворобу серця, постінфарктний кардіосклероз з тривожно-депресивними розладами після реваскуляризації міокарда» (14.01.11 - кардіологія)

Автореферат дисертації       Дисертація       Відгук проф. Сиволап В.Д.       Відгук проф. Жарінової В.Ю.      

26 червня 2017 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук.

Лашкул Дмитро Андрійович

«Клініко-патогенетичні аспекти діагностики, лікування та прогнозування хронічної серцевої недостатності ішемічного генезу у хворих з дисфункцією нирок» (14.01.11 - кардіологія)

Автореферат дисертації       Дисертація       Відгук проф. Фуштея І.М.       Відгук проф. Жарінової В.Ю.       Відгук проф. Дроздової І.В.      

15 травня 2017 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Школовий Василь Володимирович

Кардіогемодинамічні та нейрогуморальні особливості перебігу артеріальної гіпертензії, асоційованої з оклюзійно-стенотичними ураженнями брахіоцефальних артерій, та можливості медикаментозної корекції (14.01.11 - кардіологія)

Автореферат дисертації       Дисертація       Відгук проф. Фуштея І.М.       Відгук проф. Василенка А.М.      

15 травня 2017 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Олійник Тетяна Вікторівна

Оптимізація діагностики та лікування ішемічної хвороби серця, коморбідної з гіпотиреозом, на підставі визначення клініко-патогенетичної ролі нейрогуморальних та імунозапальних порушень (14.01.02 - внутрішні хвороби)

Автореферат дисертації       Дисертація       Відгук проф. Кузнєцової Л.П.       Відгук проф. Журавльової Л.В.      

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar