Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Інформація щодо офіційних публічних захистів
кандидатських та докторських дисертацій.

9 жовтня 2019 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук

Самура Борис Борисович

«Удосконалення діагностики і профілактики кардіоваскулярних подій у хворих на хронічні лімфопроліферативні захворювання в ремісії» (14.01.02 - внутрішні хвороби)

Автореферат дисертації      

27 червня 2019 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Яценко Олег Вадимович

«Жорсткість легеневої артерії та ремоделювання правого шлуночка при коморбідному перебігу гіпертонічної хвороби і хронічного обструктивного захворювання легень» (14.01.02 - внутрішні хвороби)

Автореферат дисертації       Дисертація       Відгук проф. Кузнєцової Л.П.       Відгук проф. Орловського В.Ф.      

27 червня 2019 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Савченко Леся Володимирівна

«Оптимізація лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень в поєднанні з ожирінням на основі вивчення клініко-патогенетичних особливостей поєднаної патології» (14.01.02 - внутрішні хвороби)

Автореферат дисертації       Дисертація       ВІдкук проф. Кузнєцової Л.П.       Відгук проф. Журавльової Л.В.      

17 квітня 2019 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук

Пахольчук Ольга Петрівна

«Диференційований підхід до діагностики, лікування та профілактики харчової гіперчутливості у дітей» (14.01.10 - педіатрія)

Автореферат дисертації       Дисертація       Відгук проф. Овчаренка Л.С.       Відгук проф. Охотнікової О.М.       Відгук проф. Беш Л.В.      

16 січня 2019 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Пастушина Анна Ігорівна

«Стан тромбоцитарно-плазмового гемостазу у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою та мікроальбумінурією» (14.01.02 – внутрішні хвороби)

Автореферат дисертації       Дисертація       Відгук проф. Кривенка В.І.       Відгук проф. Мороз Г.З.      

12 грудня 2018 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Матузок Ольга Едуардівна

«Клінічні та прогностичні чинники перебігу інфаркту міокарда у хворих, яким проведена тромболітична терапія» (14.01.11 - кардіологія)

Автореферат дисертації       Дисертація       Відгук проф. Коваль О.А.       ВІдгук д.мед.н. Копиці П.М.      

13 червня 2018 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Кулинич Таміла Олегівна

«Особливості перебігу, оптимізація діагностики та лікування ішемічної хвороби серця після перенесеної негоспітальної пневмонії» (14.01.02 – внутрішні хвороби)

Автореферат дисертації       Дисертація       Відгук проф. Кузнєцової Л.П.       Відгук проф. Орловського В.Ф.      

25 травня 2018 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Курінна Олена Григорівна

«Удосконалення діагностики та прогнозування перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки на тлі ожиріння шляхом визначення клініко-патогенетичної ролі прозапальної активації» (14.01.02 – внутрішні хвороби)

Автореферат дисертації       Дисертація       Відгук проф. Степанова Ю.М.       Відгук проф. Решетілова Ю.І.       Відгук проф. Токаренка О.І.      

4 квітня 2018 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Міняйленко Любов Євгеніївна

«Нейрогуморальні порушення у хворих на стабільну стенокардію напруження, асоційовану з неалкогольною жировою хворобою печінки, та їх медикаментозна корекція» (14.01.02 - внутрішні хвороби)

Автореферат дисертації       Дисертація       Відгук проф. Степанова Ю.М.       Відгук проф. Журавльової Л.В.      

14 лютого 2018 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Дагхар Самауіль

«Клініко-діагностичне і прогностичне значення рівня галектіну-3 у хворих на гіпертрофічну кардіоміопатію із супутньою серцево-судинною патологією» (14.01.11 - кардіологія)

Автореферат дисертації       Дисертація       Відгук проф. Сиволапа В.В.       Відгук проф. Несукай О.Г.      

17 січня 2018 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Філімонова Інна Володимирівна

«Особливості клінічного перебігу, прогнозування та оптимізація лікування хворих на ішемічну хворобу серця, постінфарктний кардіосклероз з тривожно-депресивними розладами після реваскуляризації міокарда» (14.01.11 - кардіологія)

Автореферат дисертації       Дисертація       Відгук проф. Сиволап В.Д.       Відгук проф. Жарінової В.Ю.      

26 червня 2017 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук.

Лашкул Дмитро Андрійович

«Клініко-патогенетичні аспекти діагностики, лікування та прогнозування хронічної серцевої недостатності ішемічного генезу у хворих з дисфункцією нирок» (14.01.11 - кардіологія)

Автореферат дисертації       Дисертація       Відгук проф. Фуштея І.М.       Відгук проф. Жарінової В.Ю.       Відгук проф. Дроздової І.В.      

15 травня 2017 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Школовий Василь Володимирович

Кардіогемодинамічні та нейрогуморальні особливості перебігу артеріальної гіпертензії, асоційованої з оклюзійно-стенотичними ураженнями брахіоцефальних артерій, та можливості медикаментозної корекції (14.01.11 - кардіологія)

Автореферат дисертації       Дисертація       Відгук проф. Фуштея І.М.       Відгук проф. Василенка А.М.      

15 травня 2017 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Олійник Тетяна Вікторівна

Оптимізація діагностики та лікування ішемічної хвороби серця, коморбідної з гіпотиреозом, на підставі визначення клініко-патогенетичної ролі нейрогуморальних та імунозапальних порушень (14.01.02 - внутрішні хвороби)

Автореферат дисертації       Дисертація       Відгук проф. Кузнєцової Л.П.       Відгук проф. Журавльової Л.В.      

27 грудня 2016 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Мочоний Валентин Олександрович

Імунно-запальні та нейрогуморальні предиктори ішемічної хвороби серця на фоні гіпертонічної хвороби та їх медикаментозна корекція (14.01.11 - кардіологія)

Автореферат дисертації       Дисертація       Відгук проф. Березіна О.Є.       Відгук Потабашнього В.А.      

27 грудня 2016 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Недельська Євгенія Володимирівна

Саноґенетичні ефекти занять на велотренажері у підлітків із первинною артеріальною гіпертензією (14.01.10 - педіатрія)

Автореферат дисертації       Дисертація       Відгук проф. Овчаренка Л.С.       Відгук проф. Богмат Л.Ф.      

14 грудня 2016 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Швець Наталія Валентинівна

Особливості перебігу артеріальної гіпертензії, поєднаної з остеоартрозом, у пацієнтів з ожирінням: оптимізація лікувальної тактики (14.01.02 - внутрішні хвороби)

Автореферат дисертації       Дисертація       Відгук проф. Кривенка В.І.       Відгук проф. Бурмака Ю.Г.      

14 грудня 2016 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Березняков Владислав Ігорович

Ефективність ступінчастої терапії у хворих на негоспітальну пневмонію з супутньою хронічною серцевою недостатністю (14.01.02 - внутрішні хвороби)

Автореферат дисертації       Дисертація       Відгук Кузнєцової Л.П.       Відгук Журавльової Л.В.      

16 листопада 2016 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Рокутова Марія Кяміліївна

Особливості ураження нирок у хворих на абдомінальне ожиріння, їх взаємозв’язок з факторами серцево-судинного ризику та впливом терапії (14.01.02 - внутрішні хвороби)

Автореферат дисертації       Дисертація       Відгук Кузнєцової Л.П.       Відгук Орловського В.Ф.      

24 червня 2016 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук.

Кисельов Сергій Михайлович

«Інфаркт міокарда, ускладнений аневризмою лівого шлуночка: клінічні і структурно-функціональні особливості перебігу, діагностичні, терапевтичні та прогностичні аспекти» (14.01.11 - кардіологія)

Автореферат дисертації       Дисертація       Відгук Фуштея І.М.       Відгук Куряти О.В.       Відгук Долженко М.М.      

14 червня 2016 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Герасімчук Тетяна Сергіївна

«Удосконалення профілактики респіраторних інфекцій у дітей раннього віку та прогнозування їх рекурентного перебігу» (14.01.10 - педіатрія)

Автореферат дисертації       Дисертація       Відгук Ільченко С.І.       Відгук Омельченко Л.І.      

14 червня 2016 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Цимбалюк Ірина Леонідівна

"Оптимізація лікування та профілактики серцево-судинних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з тиреотоксикозом" (14.01.02 - внутрішнаі хвороби)

Автореферат дисертації       Дисертація       Відгук Кузнєцової Л.П.       Відгук Журавльової Л.В.      

24 травня 2016 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Колесник Етері Ладівна

Пружно-еластичні властивості артеріальної стінки у хворих на гіпертонічну хворобу помірного та високого кардіоваскулярного ризику (14.01.11 - кардіологія)

Автореферат дисертації       Дисертація       Відгук Сиволап В.Д.       Відгук Коваля С.М.      

12 квітня 2016 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Долінна Марія Олександрівна

"Удосконалення діагностики та лікування ураження клубочкового апарату та тубулоінтерстиціальної тканини нирок у хворих на гіпертонічну хворобу та хронічний гломерулонефрит" (14.01.02 - внутрішні хвороби)

Автореферат дисертації       Дисертація       Відгук Кузнєцової Л.П.       Відгук Орловського В.Ф.      

3 лютого 2016 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Акулова Олена Юріївна.

«Клініко-функціональні особливості мозкової гемодинаміки у дітей, хворих на бронхіальну астму, та можливості її корекції» (14.01.10 – педіатрія).

Автореферат дисертації       Дисертація       Відгук Беш Л.В.       Відгук Овчаренка Л.С.      

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR