Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Центр підготовки іноземних громадян (ЦПІГ)

Центр розташований у гуртожитку № 4 (вул. Сталеварів, 31 а),
тел. (061) 233-20-02
e-mail: cpig.zsmu@gmail.com
Керівник ЦПІГ – кандидат педагогічних наук, доцент Васецька Лариса Іванівна.

Історична довідка

У 1973 році у Запорізькому медичному інституті було відкрито підготовчий факультет для іноземних громадян.

У 1995 році кафедра російської мови була об’єднана з аналогічною кафедрою, яка забезпечувала освітній процес на основних факультетах. Завідувачем новоствореної кафедри було призначено к.пед.н., доц. ГейченкоК.І.

У 2007 році кафедра отримала нову назву – мовної підготовки іноземних громадян, а у 2011 році почала називатися кафедрою мовної підготовки.

У 2017 році у складі кафедри було виділено автономний курс мовної підготовки іноземних студентів довузівського етапу навчання. Завідувачем курсу було призначено к.пед.н., доц. Васецьку Л.І.

З 1 січня 2018 року курс довузівського етапу навчання отримав статус окремого структурного підрозділу у складі І міжнародного факультету та був названий Центром підготовки іноземних громадян. Керівник Центру підготовки іноземних громадян - к.пед.н., доц. Васецька Л.І.

Кадровий склад Центру

У Центрі підготовки іноземних громадян працюють: доц. Васецька Л.І., доц. Емець Т.І., доц. Соловйова О.В., ст. викл. Гайдук Л.П., ст. викл. Турковський С.П., викл. Багаєва І.С., викл. Бойко Л.П., викл. Гринь Ю.В., викл. Гроссу Н.В., викл. Давидова І.В., викл. Завгородня Д.О., викл. Коношенко Є.В., викл. Кужелева Л.М., викл. Куйда Н.Я., викл. Манаева Г.С., викл. Маринич А.М.,викл. Молчанова І.В.,викл. Новікова І.Г., викл. Омельницька Л.В., викл. Савченко Л.А., викл. Саєнко О.А., викл. Чернова К.В., викл. Чорна Ю.В., викл. Янушевська І.Б.

Навчальні дисципліни

Для довузівського етапу навчання:

Для третього освітньо-наукового рівня підготовки доктора філософії у галузі знань 22 «Охорона здоров’я»:

Навчально-методична робота

Відповідно до навчальних планів створено робочі програми, навчальні, календарно-тематичні плани та плани самостійної роботи до всіх навчальних дисциплін.

Розроблено новий курс для підготовки доктора філософії у галузі знань 22 «Охорона здоров’я»: оригінальні лекції з курсу «Основи педагогіки та інноваційні технології у вищій школі» з мультимедіа-презентаціями, тематику практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи  для аспірантів.

Для якісного здійснення мовної підготовки іноземних громадян, а також для проведення контролю за навчальною діяльністю студентів і визначення рівня їхньої мовної підготовки, викладачами Центру створено практикуми, навчальний посібник, методичні рекомендації для викладачів до проведення практичних занять з курсів «Українська мова», «Країнознавство», «Російська мова як іноземна» та методичні розробки для іноземних громадян, підготовлені комплекси контрольних робіт з дисциплін, які вивчаються. Усі навчально-методичні матеріали подаються у паперовому та електронному варіантах.

Для ефективної перевірки рівня сформованості комунікативної, мовної та мовленнєвої компетенцій у іноземців створено комплекс екзаменаційних матеріалів та розроблено критерії оцінювання до них.

Для забезпечення індивідуальної роботи іноземців у комп’ютерному класі створені уроки у новому форматі - з мультимедіа-презентацією.

Вся діяльність викладацького колективу курсу спрямована на те, щоб навчальний процес відповідав комунікативним потребам іноземних громадян.

Значна увага приділяється питанню підвищення кваліфікації викладачів. У Центрі працює школа педагогічної майстерності.

У співавторстві з викладачами кафедри мовної підготовки створено підручник: Гейченко К.І., Агіна О.І., Коновальчук Н.О., Манаева Г.С., Цупікова О.А. «Українська мова для іноземців» (Комунікативний морфолого-синтаксичний курс) : підручник для іноземних студентів вищих навчальних закладів. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2018. – 294 с.

Основні напрямки методичної роботи Центру: забезпечення навчально-методичними матеріалами курсів «Українська мова», «Країнознавство», «Російська мова як іноземна» та створення навчально-методичних матеріалів у нових освітніх форматах: уроків з мультимедіа-презентаціями, за інтерактивними технологіями.

Напрями наукової роботи та основні наукові здобутки

Тема НДР Центру – «Комунікативний підхід до навчання наукового дискурсу іноземних студентів». У межах цієї теми триває робота над дисертацією на здобуття наукового ступеню кандидата педагогічних наук (викл. Янушевська І.Б.). Три викладачі працюють над дисертаціями на здобуття наукового ступеню доктора філософії зі спеціальності «Філологія» (викладачі Гринь Ю.В., Завгородня Д.О., Савченко Л.А.).

Усі викладачі постійно публікують статті та тези у наукових збірках та спеціалізованих журналах України та закордонних виданнях, беруть участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, форумах.

Виховна робота та організаційна робота

Викладачами Центру ведеться активна виховна робота серед іноземних громадян, спрямована на їхнє знайомство з нашою країною та культурою, на виховання моральних якостей та взаємоповаги до представників інших національностей.

Щорічно організовуються і проводяться у Центрі:

Викладачі-куратори груп влаштовують екскурсії студмістечком ЗДМУ, містом Запоріжжя та до сусідніх міст, походи до цирку,  театрів та кінотеатрів тощо.

Співпраця з іншими установами

Центр підготовки іноземних громадян тісно співпрацює з Харківським національним університетом ім. В. Каразіна, а також з іншими українськими ВНЗ та міжнародними організаціями  - Центром марокканської культури при ЗДМУ.

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR