Наука

Порядок денний засідань

Захист дисертаційної роботи здобувачем наукового ступеня доктора медичних наук, доцентом кафедри внутрішніх хвороб 1 Запорізького державного медичного університету, к.мед.н. Кисельовим Сергієм Михайловичем на тему: «Інфаркт міокарда, ускладнений аневризмою лівого шлуночка: клінічні і структурно-функціональні особливості перебігу, діагностичні, терапевтичні та прогностичні аспекти» (14.01.11 – кардіологія).
Науковий консультант: доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішніх хвороб 1 Запорізького державного медичного університету МОЗ України Сиволап Віктор Денисович.
Офіційні опоненти:
Фуштей Іван Михайлович - доктор медичних наук, професор, проректор з наукової роботи ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», член ради;
Курята Олександр Вікторович
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини 2 та профпатології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»;
Долженко Марина Миколаївна 
- доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри кардіології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar