Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Абітурієнту

ПЕРЕЛІК СЕРТИФІКАТІВ ДЛЯ ВСТУПУ ДО ЗАПОРІЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В 2019 р.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до ЗДМУ на перший курс зараховуються бали сертифікатів ЗНО за 2017, 2018, 2019 роки.

Перелік конкурсних предметів при вступі на спеціальності «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія»:

На місця державного бюджету (відкрита конкурсна пропозиція)

з можливістю участі у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних оіб

На місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

(небюджетна конкурсна пропозиція)

Вагові коефіцієнти

Мінімальна кількість балів

  1.  

Українська мова та література

Українська мова та література

К1 = 0,3

130

  1.  

Біологія або хімія (за вибором вступника)

Біологія

К2 = 0,4

150

  1.  

Фізика або математика (за вибором вступника)

Хімія або Історія України (за вибором вступника)

К3 = 0,2

150

  1.  

Атестат

К4 = 0,1

 

Під час подання заяв на місця державного бюджету (на відкриті конкурсні пропозиції) вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

«претендую на участь у конкурсі на місця державного замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного бюджету»;

«претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного замовлення».

Перелік конкурсних предметів при вступі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб спеціальностей «Фізична терапія, ерготерапія» (бакалавр) та на освітні програми: «Лабораторна діагностика» (бакалавр), «Фармація» (магістр денної та заочної форми навчання) та «Технології парфумерно-косметичних засобів» (ТПКЗ) (магістр денної та заочної):

На місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб (небюджетна конкурсна пропозиція)

Вагові коефіцієнти

Мінімальна кількість балів

1.      

Українська мова та література

К1 = 0,3

100

2.      

Біологія

К2 = 0,4

100

3.      

Хімія або математика (за вибором вступника)

К3 = 0,2

100

4.      

Атестат

К4= 0,1

 

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь у конкурсі виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Допускаються до участі у конкурсі особи, конкурсний бал яких не менше 130 балів при вступі на спеціальність «Фармація, промислова фармація», освітні програми «Фармація» і «ТПКЗ» (денна і заочна форми навчання).

 

Конкурсний бал розраховується: (КБ) = К1×П1 + К2×П2 + К3×П3 + К4×А + К5×ОУ,

де П1, П2, П3 – оцінки (ЗНО) з першого, другого та третього предметів;

А – середній бал документа про повну загальну середню освіту. К4 = 0,1.

ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів – не поширюється на медичні заклади вищої освіти, К5 = 0. Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5, сума яких для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток.

РК дорівнює 1,02 для конкурсних пропозицій закладів вищої освіти у Запорізькій області;
ГК дорівнює 1;
СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу. СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.
ПЧК дорівнює 1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до вищих медичних навчальних закладів, відповідно до абзацу шостого частини третьої статті 44 Закону України "Про вищу освіту", передбачене Порядком реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої медичної освіти за державним замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від ЗО травня 2018 року № 417, 1,00 - в інших випадках.
 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR