Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Кафедра медбіології, паразитології та генетики

Кафедра розташована у навчальному корпусі №3 ЗДМУ.

69035, м. Запоріжжя, вул. Маяковського, буд. 26

Тел.: (0612) 34-36-41

kafmedbiologia@gmail.com

Завідувач кафедри – Приходько Олександр Борисович, доцент, доктор біологічних наук.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра медбіології, паразитології та генетики відкрита у січні 1965 р., перший завідувач – к. біол. н. Е.І. Пестушко. В різні роки на кафедрі працювали доц. Б.Р. Брускін, ас. Г.А. Азаров, ас. І.М. Гурська, доц. В.А. Гоженко. З 1973 р. – професор А.К. Шевченко, під її керівництвом виконано 3 кандидатські дисертації. Основний науковий напрямок роботи кафедри на той час - «Кровосисні двокрилі Півдня України».
 
З 1989 р. по 2013 р. кафедрою керувала к.б.н., доцент М.В. Стеблюк – співавтор монографії: «Збереження навколишнього середовища на основі безвідходного виробництва» (1977) та підручника «Медична біологія» (2009).
 
З вересня 2013 р. завідувачем кафедри призначено д.б.н., доц. О.Б. Приходько.
 
За час існування на кафедрі підготовлено 6 кандидатів та 1 доктор наук.
 

КАДРОВИЙ СКЛАД КАФЕДРИ:

доценти: д. б. н. О.Б. Приходько, к. б. н. М.В. Стеблюк, к. б. н. В.І. Павліченко, к. б. н. А.П. Попович, к. фарм. н. Т.І. Ємець; асистенти: Г.Ю. Малєєва, Н.Г. Васильчук, К.В. Гавриленко, О.О.Андреєва; ст. лаборант Т.С. Вальчук, ст.лаборант О.С.Гуліна, лаборант Д.Д. Дробаха.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Медичну біологію на кафедрі вивчають студенти 1 курсу медичних факультетів за спеціальностями «Лікувальна справа», «Стоматологія», «Лабораторна діагностика». В тому числі - англомовні студенти за спеціальністю "Лікувальна справа".
Біологію з основами генетики вивчають студенти фармацевтичних факультетів (денної та заочної форм навчання) за спеціальністю «Фармація».
Сучасні проблеми молекулярної біології. Курс за вибором.
Біологію вивчають іноземні громадяни на підготовчих курсах.
Проводяться курси та лекції для абітурієнтів. 
 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної та інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, а також на впровадженні нових ефективних форм контролю знань-умінь. Для ліцензійного тестування сформовано банк тестових завдань «Крок-1». Він включає більше 4200 тестів українською, російською та англійською мовами.
Розроблено методику класифікації тестових завдань, мультимедійні програми з навчання і контролю з тем «Цитологія» та «Гельмінти».
Згідно з навчальним планом за Болонською декларацією створено робочі програми з усіх навчальних дисциплін. Оригінальні лекції читаються виключно з використанням мультимедійних технологій.
 
НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Основним науковим напрямком кафедри є вивчення об’єктів біологічного походження, які викликають алергічні захворювання.

З 2001 по 2005 рік кафедра працювала над темою "Фауна та екологія алергенних кліщів домашнього пилу". Відповідальний виконавець - доц. В.І. Павліченко

З 2005 р. Виконується наукова тема "Пилок алергенних анемофільних рослин як чинник полінозів та бронхіальної астми", а з 2010 по 2015 рік – "Динамічна аеробіологія і прогнозування аероалергенної ситуації". За цим напрямком викладачами кафедри отримані 3 патенти, надруковані 2 інформаційні листи, видані 3 методичні рекомендації, затверджені МОЗ України.

З 2015 року на кафедрі виконується НДР «Вплив метеорологічних факторів на формування небезпечної аеропалінологічної ситуації, яка зумовлена пилком рослин та спорами грибів». Відповідальний виконавець – ас. Г.Ю. Малєєва.

У 2016 році запланована друга НДР кафедри «Аероалергени житлових приміщень як чинники бронхіальної астми». Відповідальний виконавець – ас. К.В. Гавриленко.

У 2017 році створена і впроваджена програма прогнозування небезпечної алергенної ситуації у м.Запоріжжі, пов'язана з пилком амброзії. Кафедра створила віджет, доступний на смартфонах, який дозволяє відстежувати рівень пилку амброзії в атмосферному повітрі у різних районах міста. 

Оперативна інформація про аероалергенне забруднення та прогнози відображаються на сайті Європейского аеробіологічного суспільства (European Aerobiology Societyhttp://www.polleninfo.org) і використовується фахівцями для лікування та профілактики алергічних захворювань. Програма має позитивний широкий розголос у суспільстві, їй були присвячені дві телевізійні передачі на каналі "Запоріжжя". 

 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра входить до Європейської мережі аероалергенного спостереження (EAN), а також активно співпрацює з кафедрою медичної біології Вінницького національного медичного університету та ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва» АМН України.
 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR