Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Університет сьогодні

Кафедра загальної гігієни та екології

Кафедра загальної гігієни та екології

Кафедра розташована в головному навчальному корпусі ЗДМУ
69035 м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26
Тел.: (0612) 33-70-97

Завідувач кафедри – СЕВАЛЬНЄВ Анатолій Іванович, доцент, кандидат медичних наук, головний санітарний лікар Запорізької області, Заслужений лікар України. Нагороджений почесною грамотою Міністра охорони здоров’я України, медаллю «За розвиток Запорізького краю».

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

До 1965 р. в Запорізькому фармацевтичному інституті функціонувала об'єднана кафедра мікробіології, біохімії і гігієни, завідувач – доцент В.В. Попів. У вересні 1965 р. організовано кафедру загальної гігієни. Перший завідувач професор С.П. Сперанський підготував три кандидати медичних наук.

З 1976 по 2008 рр. кафедру очолював професор В.М. Пазиніч – автор 155 наукових статей, 15 з них видані за кордоном, засновник та керівник НДІ медико-екологічних проблем (1995 р). Під його керівництвом підготовлено п'ять кандидатів і одного доктора медичних наук.

З 2008 р. кафедру очолює кандидат медичних наук, доцент А.І. Севальнєв.

Основним науковим напрямом діяльності кафедри є експериментальне і гігієнічне обґрунтування граничнодопустимих концентрацій шкідливих речовин в атмосферному повітрі та проведення медико-екологічного моніторингу в Запоріжжі. За час існування кафедри захищено 1 докторську та 8 кандидатських дисертацій.

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

к. мед. н., зав. кафедри, доцент А.І. Севальнєв, к. мед. н, доцент Ю.Д. Сушко, к. мед. н., доцент В.П. Торгун, к. мед. н., доцент О.В. Кірсанова, к. мед.н.,  ст. викладач І.А. Соколовська, асистент Р.А. Федорченко, асистент В.В. Рудай, асистент Ю.В. Волкова, асистент А.В. Куцак, асистент Л.П. Шаравара, ст. лаборант Н.В. Таранова, ст. лаборант О.В. Мартищенко.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Навчальний процес організовано згідно до вимог навчальних планів з дисциплін. Для самостійної підготовки та більш ретельного засвоєння лекцій на кафедрі створено фонотеку лекційного матеріалу за всіма темами. Для студентів, які навчаються англійською мовою, подається повний курс лекцій у виді мультимедійних презентацій.

Щорічно проводиться оновлення навчально-методичного матеріалу з дисциплін відповідно до навчальних планів та програм.

Відповідно до вимог навчання за Болонською декларацією розроблено тестові завдання для контролю як змістовних, так і підсумкових модулів для студентів 3 курсу медичного та міжнародного факультетів. Для підготовки студентів 6 курсу за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Педіатрія» до ліцензійного іспиту «Крок-2» створено банк тестів.

Під час практичних занять студенти оволодівають навичками гігієнічного дослідження чинників навколишнього середовища.

На базі обласної санітарно-епідеміологічної станції проводиться виробнича практика студентів 3–4 курсів медичного факультету за спеціальністю «Лабораторна діагностика».

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ

В Комітеті гігієнічного регламентування МОЗ України кафедра атестована на право проведення науково-дослідних робіт з гігієнічного обґрунтування ГДК шкідливих речовин в атмосферному повітрі, токсико-гігієнічних досліджень.

 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує тісні зв'язки з іншими науковими установами (інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзеєва, м. Київ) та лікувально-профілактичними закладами (обласна та районні СЄС, м. Запоріжжя).

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR