Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Кафедра хірургії та анестезіології 

Адреса: 69000, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 80.

тел.:(061)2334944

е-mail: sapge@ukr.net

Завідувач кафедри - д. мед. н., професор Завгородній Сергій Миколайович

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра була створена наказом ректора ЗДМУ  4 січня 2016 р. з метою поліпшення підготовки лікарів-інтернів за фахом «хірургія» та «анестезіологія». На кафедрі діють інтернатура, магістратура, аспірантура (РhD) та клінічна ординатура.

Кафедра розташована на базі: 

  • І хірургічного відділення КУ «МКЛЕ та ШМД»,
  • відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії та реанімації КУ «МКЛЕ та ШМД»,
  • відділення реанімації КУ «МКЛЕ та ШМД»
  • хірургічного та гнійно-септичного відділення  міської лікарні №2.

СКЛАД КАФЕДРИ: 

 Ас., к. мед. н. Доля Олег Сергійович, клінічний ординатор Данилюк Михайло Богданович, аспірант Кузьменко Татьяна Сергіївна, доц., к. мед. н. Воротинцев Сергій Іванович, доц., к. мед. н. Ярешко Неля Олександрівна, завідувач кафедри д. мед. н., професор Завгородній Сергій Миколайович, професор кафедри, д. мед. н. Капшитар Олександр Васильович, ас., к. мед. н. Мангуренко Олег Іванович.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовка лікарів-інтернів (хірургів 3 роки, анестезіологів - 2 роки) на  кафедрі базується на принципах максимально можливої практичної роботи з пацієнтом, у навчальному процесі  використовуються мультимедійні технології, елементи самоконтролю, впроваджуються нові ефективні форми контролю знань - умінь.

На кафедрі відкрито комп'ютерний клас (10 робочих місць), де проводиться тестування при складанні підсумків циклів, а також для підготовки лікарів-інтернів до ліцензійного іспиту «Крок-3».

Практичні заняття поєднують роботу лікарів-інтернів у відділеннях біля ліжка хворих, в операційних, ендоскопічних кабінетах та кабінетах УЗД.

Операційні зали оснащені сучасним відео-обладнанням, що забезпечує можливість лікарям-інтернам спостерігати за проведенням хірургічних втручань з конференц- залу.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Напрямками наукової роботи кафедри є:

- Хірургічна корекція захворювань ендокринних залоз.

- Дослідження, характер і особливості етіології, патогенезу, клінічного перебігу та результатів хірургічного лікування хворих з невідкладними хірургічними захворюваннями органів черевної порожнини та ендокринних органів.

- Відеоінвазивні втручання в невідкладній та планової хірургії.

- Розробка та впровадження персоніфікованого підходу у виборі лікування хворих з невідкладною хірургічною патологією злоякісних захворювань (невідкладна онко-хірургія).

- Розробка протоколів та алгоритмів при виконанні оперативних втручаннь у хворих старечого та похилого віку.

- Кровозберігаючі технології в хірургії, використання ультразвуку в анестезіологічній практиці, забезпечення прохідності дихальних шляхів за допомогою надгортанних повітроводів, периопераційне ведення пацієнтів похилого і старечого віку.

Співробітниками кафедри захищені дисертації за наступними темами:

>     професор Завгородній С.М. - «Трансплантація кріоконсервованих, ксеногенних острівцевих клітин підшлункової залози в лікуванні хронічних ускладнень інсулінозалежного цукрового діабету» 1995 р. м. Дніпропетровськ та «Хірургічні аспекти лікування хронічної ниркової недостатньості» 2004р. м.Запоріжжя.

>     професор Капшитар О.В. - кандидатська робота «Лапароскопія у діагностиці та лікуванні гострого панкреатиту» 1993р. м. Дніпропетровськ та  докторська  дисертаційна робота  «Діагностичні та лікувальні лапароскопічні втручання при гострій хірургічній абдомінальній патології» в 2006 р. м. Київ.

>     доцент Ярешко Н.О. «Клініко-діагностичне значення мікробіологічних та імунологічних показників при лікуванні хворих з розлитим гнійним перитонітом» 1997 р. м. Дніпропетровськ.

>     доцент Воротинцев С.І. «Ентеральна оксигенація в інтенсивній терапії критичних станів» 2003 р. м. Дніпропетровськ.

>      асистент Мангуренко О.І. «Відновлення біологічної стійкості організму при опіковій хворобі» у 2008 р.

>     асистент Доля О.С «Оптимізація методу вибору хірургічного лікування токсичного зобу» у 2012 р. м Запоріжжя.

 

На кафедрі заплановані та виконуються

>       докторська  дисертаційна робота: доцент Воротинцев С.І. «Анестезія та периопераційна інтенсивна терапія у хворих з ожирінням».

>      кандидатська дисертація: аспірант Кузьменко Т.С. «Індивідуалізація респіраторної підтримки у пацієнтів з помірним та високим ризиком розвитку післяопераційних легеневих ускладнень в абдомінальній хірургії».

>     кандидатська дисертація: клінічний ординатор Данілюк М.Б.  «Профілактика, діагностика та лікування гіпопаратиреозу у ранньому післяопераційному періоді  при раку щитоподібної залози».

 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує тісні зв'язки з Українським науково-практичним центром ендокринної хірургії трансплантації ендокринних органів і тканин, Інститутом ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка, Національним інститутом раку.

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Консультативна робота проводиться: на базі 1 хірургічного відділення КУ «МКЛЕ та ШМД м.Запоріжжя», хірургічних відділень  2-ї міської лікарні, у клініці «Візус», а також в ендокринологічних відділеннях міста та області за потреби під час виїздів.

 

Планується кафедральна НДР на тему: «Периопераційне лікування пацієнтів похилого та старечого віку».

 

 
 
 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR