Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Третій медичний факультет

Наказом ректора вiд  24.12.15 р. у Запорізькому державному медичному університеті створено ІІІ медичний факультет.
 
Декан третього  медичного факультету – ШИШКІН Максим Андрійович, кандидат медичних наук, доцент кафедри  патологічної анатомії  і судової медицини ЗДМУ.
Заступник декана:  ВАРАКУТА Ольга Анатоліївна,  асистент кафедри пропедевтичної та хірургічної стоматології  ЗДМУ.
69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26.
Тел.:  (061) 233-01-93
 е-mail: 3med@zsmu.zp.ua
 
Напрям підготовки – медицина.
Спеціальність – стоматологія.
Освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст (7.12010005).
Кваліфікація – лікар-стоматолог.
Форма навчання – денна (за бюджетні кошти, а також кошти фізичних та юридичних осіб).
Термін навчання – 5 років (стоматологія) з подальшим проходженням інтернатури.
Випускникам факультету, які успішно вивчали спеціальні військові дисципліни, Міністерство оборони України присвоює  звання офіцера медичної служби запасу.
 
Історія факультету
Підготовка лікарів стоматологів в Запорізькому державному медичному університеті розпочалася у 2007 році. Тоді ж під керівництвом професора Ігоря Васильовича Бердюка засновано курс стоматології.  В липні 2010 року курс реорганізовано в кафедру стоматології, завідувачем кафедри було призначено к.мед.н. Гавриленко М.А., з березня 2011 року завідувачем кафедри призначено д.мед.н. Возного О.В. 
 
Для оптимізації навчального, виховного, педагогічного і наукового процесів, а також для вдосконалення підготовки студентів за фахом «Стоматологія» у вересні 2011 року виникла необхідність структурної реорганізації на дві кафедри: «Загальної та спеціальної стоматології» та «Оториноларингології і пропедевтичної стоматології». З вересня 2012 року кафедра загальної та спеціальної стоматології почала підготовку лікарів-стоматологів, інтернів та магістрів. У 2012 році кафедра випустила перших 29 лікарів-стоматологів. В жовтні 2013 року, з метою поліпшення навчального процесу, кафедру було реорганізовано в кафедру терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології і кафедру пропедевтичної та хірургічної стоматології. У 2014 році кафедра здійснила перший випуск лікарів стоматологів-інтернів та 3 магістрів. У 2015 році кафедра здійснила перший випуск лікарів-стоматологів іноземців та 2 клінічних ординаторів.
 
Зараз на факультеті навчаються близько 300 вітчизняних студентів, 32  лікарі-інтерни, 6  магістрів та 1  клінічний ординатор. Випускники стоматологічного факультету по закінченні навчання отримують диплом державного зразка, який засвідчує здобуття ними вищої освіти за спеціальністю «Стоматологія». 
 
Матеріально-технічна база факультету
Матеріально-технічна база стоматологічного факультету повною мірою забезпечує умови підготовки фахівців зі спеціальності 7,8.12010005 «Стоматологія» і відповідає вимогам підготовки спеціалістів. 
На факультеті розроблена система комп’ютерного навчання на основі базових комп’ютерних класів, забезпечена можливість вільного доступу до мережі Internet. Застосовуються сучасні мультимедійні технології. Бібліотека університету повністю забезпечує студентів навчальною, довідковою та методичної літературою.
 
Професорсько-викладацький склад факультету
На кафедрах факультету працюють 2 професори, 3 доктори медичних наук, 14 доцентів, 13 кандидатів медичних наук, 11 асистентів, аспіранти, магістранти та клінічний ординатор.
 
Студенти факультету
На факультеті навчаються близько 300 студентів.  Серед них більше 10% – відмінники навчання. Кожен п'ятий веде науково-дослідницьку роботу в складі студентського наукового товариства. Свої доповіді вони представляють на підсумкових наукових конференціях університету, в інших ВНЗ країни та на міжнародних наукових конференціях в інших країнах.
На факультеті створено всі умови для дозвілля студентів. При спортивному клубі університету працюють секції для занять практично з усіх видів спорту. Більшість студентів – активні учасники художньої самодіяльності ЗДМУ і КВК. 
За факультетом закріплені гуртожитки. В них створено всі умови для підготовки до занять і відпочинку студентів. Функціонують мережа Internet, бібліотека, читальний зал. Обладнані приміщення для приготування їжі та кімнати особистої гігієни.
На факультеті успішно діють студентське самоврядування, профспілкова організація студентів, студентські ради гуртожитків.
 
Потужний кадровий потенціал факультету, сучасне інформаційне та матеріально-технічне забезпечення навчального процесу, наукової та клінічної діяльності дають змогу досягти високого рівня підготовки студентів, магістрів, аспірантів і докторантів, впроваджувати інноваційні педагогічні та лікувальні технології.

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR