Наука

Засідання від 3 лютого 2016 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
 
1. Захист дисертаційної роботи здобувачем наукового ступеня кандидата медичних наук асистентом кафедри факультетської педіатрії Запорізького державного медичного університету Акуловою Оленою Юріївною на тему: «КЛІНІКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МОЗКОВОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ, ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ КОРЕКЦІЇ» (14.01.10 – педіатрія).
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри факультетської педіатрії Запорізького державного медичного університету Недельська Світлана Миколаївна
 
2. Інформація про попередній розгляд дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук асистента кафедри внутрішньої медицини №3 ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» Колесник Етері Ладівни на тему: «ПРУЖНО-ЕЛАСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АРТЕРІАЛЬНОЇ СТІНКИ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ ПОМІРНОГО ТА ВИСОКОГО КАРДІОВАСКУЛЯРНОГО РИЗИКУ»(14.01.11 – кардіологія).
Науковий керівник: академік НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №3 ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» Дзяк Георгій Вікторович 
 
3. Інформація про попередній розгляд дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук асистента кафедри терапії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика Цимбалюк Ірини Леонідівни на тему: «ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ, ПОЄДНАНУ З ТИРЕОТОКСИКОЗОМ» (14.01.02 – внутрішні хвороби).
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика Швець Наталія Іванівна
 
4. Прийняття до попереднього розгляду дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук доцента кафедри внутрішніх хвороб 1 Запорізького державного медичного університету Кисельова Сергія Михайловича на тему: «ІНФАРКТ МІОКАРДА, УСКЛАДНЕНИЙ АНЕВРИЗМОЮ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА: КЛІНІЧНІ І СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ, ДІАГНОСТИЧНІ, ТЕРАПЕВТИЧНІ ТА ПРОГНОСТИЧНІ АСПЕКТИ» (14.01.11 – кардіологія).
Науковий консультант: доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішніх хвороб 1 Запорізького державного медичного університету Сиволап Віктор Денисович
 
5. Створення комісії для додаткового розгляду (колективного рецензування) дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Бондаренко Ольги Олександрівни на тему: «ПАТОГЕНЕЗ, КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ У ХВОРИХ З ОЖИРІННЯМ ТА ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЮ» (14.01.02 – внутрішні хвороби)
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Губергріц Наталя Борисівна.
 
 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar