Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية
 
Про організаційну структуру цивільного захисту
 університету на 2017рік 
 
На виконання вимог законодавчих і нормативних державних актів України з питань цивільного захисту, відповідно до статті 20 Кодексу цивільного захисту України, 
 
НАКАЗУЮ:
Для керівництва цивільним захистом, планування і проведення заходів ЦЗ створити:
 
1. Командування ЦЗ університету:
 
Начальник ЦЗ – ректор університету, професор КОЛЕСНИК Ю.М.
Заступник начальника ЦЗ – перший проректор, доцент АВРАМЕНКО М.О.
Начальник штабу ЦЗ – фахівець з питань цивільного захисту університету МОКРОВ В.В.
Голова евакокомісії, він же заступник начальника ЦЗ – проректор з науково-педагогічної роботи, професор ВІЗІР В.А.
Начальник оперативної групи, він же заступник начальника ЦЗ – проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, доцент  МОРГУНЦОВА С.А.
Заступник начальника ЦЗ з інженерно-технічного постачання – проректор з АГР КОЗАК А.А.
 
2. Штаб ЦЗ університету:
 
Заступник начальника штабу ЦЗ – старший викладач кафедри медицини катастроф, військової медицини, анестезіології та інтенсивної терапії МУЛЯР В.Ф.
Помічник начальника штабу ЦЗ з ПР та ПХЗ –  старший викладач кафедри медицини катастроф, військової медицини, анестезіології та інтенсивної терапії БЕРЕЗОВСЬКИЙ В.С.
Помічник начальника штабу ЦЗ з питань навчання студентів і співробітників – доцент кафедри загальної гігієни та екології СУШКО Ю.Д.
Помічник начальника штабу ЦЗ із зв'язку та оповіщення – доцент кафедри біологічної хімії ШВЕЦЬ В.М.
Діловод штабу ЦЗ – зав. відділу діловодства  САВЧЕНКО С.А.
 
3. Евакуаційну комісію університету:
 
Заступник голови евакокомісії – завідувач кафедри внутрішніх хвороб 2 ДЕМІДЕНКО О.В. 
Відповідальний секретар – доцент кафедри іноземних мов КУЛІЧЕНКО А.К.
Відповідальний за зв'язок і оповіщення – асистент кафедри медичної та фармацевтичної інформатики і новітніх технологій АНДРОСОВ О.І.
Відповідальний за протирадіаційний і протихімічний захист – доцент кафедри фармакогнозії, фармакології та ботаніки ГОЛОВКІН В.В. 
Відповідальний за медичне забезпечення – асистент кафедри клінічної фармації, фармакотерапії та УЕФ  СТЕЦЬ Р.В. 
Відповідальний за охорону суспільного порядку –  асистент кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фіз. виховання і здоров'я ЧЕРЕПОК О.О. 
Відповідальний за підготовку списків і зведених даних на евакуацію – заступник ректора з кадрових питань та режиму БАВИЦЬКА Н.М. 
Представник І медичного факультету – доцент кафедри внутрішніх хвороб 3 СИЧОВ Р.О. 
Представник ІІ медичного факультету – асистент кафедри дитячої хірургії та анестезіології КОКОРКІН О.Д.
Представник І міжнародного факультету – доцент кафедри культурології та українознавства ГАНОШЕНКО Ю.А.
Представник ІІ міжнародного факультету – професор кафедри токсикологічної і неорганічної хімії ПАРЧЕНКО В.В.
Представник І фармацевтичного факультету – заступник декана, доцент ЧЕРКОВСЬКА Л.Г.
Представник ІІ фармацевтичного факультету – старший викладач кафедри мовної підготовки ГАЙДУК Л.П.
Представник факультету післядипломної освіти – доцент кафедри акушерства, гінекології та репродуктивної медицини ФПО НІКІФОРОВ О.А.
Представник місцевого комітету університету – завідувач кафедри токсикологічной і  неорганічної хімії- ПАНАСЕНКО О.І. 
Представник евакокомісії університету в Запорізькій обласній комісії – доцент кафедри біологічної хімії ШКОДА О.С. 
Представник евакокомісії університету на збірному пункті № 4 – доцент кафедри онкології та онкохірургії КОЛЕСНІК О.П.
 
4. Оперативну групу:
 
Заступник начальника оперативної групи –  доцент кафедри акушерства і гінекології СЮСЮКА В.Г. 
Відповідальний за прийом службового приміщення для ректорату, зустріч і розселення адміністративно-управлінського апарату і членів їхніх родин у заміському районі – доцент кафедри токсикологічної і неорганічної хімії КУЛІШ С.М.
Відповідальний по медичних факультетах за прийом навчальних і житлових приміщень, за зустріч і розселення студентів, співробітників і членів їхніх родин – доцент кафедри госпітальної хірургії ГАЙДАРЖІ Є.І.
Відповідальний по фармацевтичному факультету за прийом навчальних і житлових приміщень, зустріч і розселення студентів, співробітників і членів їхніх родин – доцент кафедри клінічної фармації, фармакотерапії та УЕФ ПРУГЛО Є.С. 
Представник штабу ЦЗ університету – доцент кафедри клінічної фармакології, фармації, фармакотерапії і косметології СВИНТОЗЕЛЬСЬКИЙ О.О.
 
5. Штаб ЦЗ адміністративно-господарської частини:
 
Начальник штабу ЦЗ АГЧ, він же відповідальний за підготовку автотранспорту для виїзду в заміський район – спеціаліст 1 категорії ВЕКЛИЧ І.В.
Відповідальний за забезпечення продовольством і предметами першої необхідності евакуйованих – завідувач їдальнею ЖИВОГЛЯД Л.М. 
Відповідальний за підготовку укриттів у місцях постійної дислокації університету у заміському районі – головний інженер НІКІТЕНКО Р.С.
 
6. У навчальному відділі, науковій частині, відділі кадрів,  відділі діловодства, бухгалтерії, бібліотеці, відділі технічних засобів навчання, науково-дослідному секторі за організацію і виконання заходів ЦЗ відповідають керівники цих підрозділів.
 
7. Керівництво ЦЗ І медичного факультету:
 
Начальник ЦЗ факультету – декан І медичного факультету, доцент КОМПАНІЄЦЬ В.М.
Заступник начальника ЦЗ – заступник декана, доцент ВАСИЛЕНКО Г.В.
Заступник начальника ЦЗ – заступник декана, старший викладач ЛУР’Є К.І.
Заступник начальника ЦЗ – заступник декана, доцент ІВАНЧЕНКО О.З.
Заступник начальника ЦЗ – заступник декана, доцент МАЛАХОВА С.М.
Штаб ЦЗ факультету:
Начальник штабу, він же заступник начальника ЦЗ – доцент кафедри внутрішніх хвороб 3 САМУРА Б.Б.
Заступник начальника штабу ЦЗ факультету – асистент кафедри госпітальної хірургії ІВАЩУК Д.О.
 
8. Керівництво ЦЗ ІІ медичного факультету
 
Начальник ЦЗ факультету – декан ІІ медичного факультету,                           доцент ПОЛКОВНІКОВ Ю.Ф.
Заступник начальника ЦЗ – заступник декана, доцент ПОТОЦЬКА О.І.
Заступник начальника ЦЗ – заступник декана, доцент ГРИЦАЙ Г.В.
Штаб ЦЗ факультету:
Начальник штабу ЦЗ факультету, він же заступник начальника ЦЗ – доцент кафедри дитячої хірургії та анестезіології БАРУХОВИЧ В.Я. 
Заступник начальника штабу ЦЗ – доцент кафедри патологічної анатомії і судової медицини  ЄВСЄЄВ А.В.
 
9. Керівництво ЦЗ ІІІ медичного факультету
 
Начальник ЦЗ факультету-декан ІІІ медичного факультету, доцент ШИШКІН М.А.
Заступник начальника ЦЗ–заступник декана БУРЕГА Ю.О.
Начальник штабу ЦЗ факультету - заступник начальника ЦЗ – заступник декана ВАРАКУТА О.А.
 
10. Керівництво ЦЗ І фармацевтичного факультету:
 
Начальник ЦЗ факультету – декан І фармацевтичного факультету, доцент КРЕМЗЕР О.А. 
Заступник начальника ЦЗ – заступник декана, доцент ПУХАЛЬСЬКА І.О.
Штаб ЦЗ факультету:
Начальник штабу, він же заступник начальника ЦЗ факультету –заступник декана, доцент  БІРЮК І.А.
Заступник начальника штабу ЦЗ – старший викладач кафедри біологічної хімії ДЯЧКОВ М.В.
 
11. Керівництво ЦЗ ІІ фармацевтичного факультету
 
Начальник ЦЗ факультету – декан ІІ фармацевтичного факультету, доцент ПРЯХІН О.Р. 
Заступник начальника ЦЗ – заступник декана, доцент ПОРТНА О.О.
Штаб ЦЗ факультету:
Начальник штабу ЦЗ факультету, заступник декана, доцент ДЕНИСЕНКО О.М.
Заступник начальника штабу ЦЗ – помічник першого проректора  ЮРЧЕНКО І.О.
 
12. Керівництво ЦЗ І міжнародного факультету
 
Начальник ЦЗ факультету – декан І міжнародного факультету,доцент  
ДОЧИНЕЦЬ Д.І.
Штаб ЦЗ факультету:
Начальник штабу ЦЗ факультету, він же заступник начальника ЦЗ – доцент кафедри суспільних дисциплін СЕПЕТИЙ Д.П.
 
13. Керівництво ЦЗ ІІ міжнародного факультету
 
Начальник ЦЗ факультету – декан ІІ міжнародного факультету,доцент МЕЛЬНИК І.В.
Заступник начальника ЦЗ – заступник декана, доцент ЧУГІН С.В.
Заступник начальника ЦЗ – заступник декана, доцент ТИХОНОВСЬКИЙ О.В.
Заступник начальника ЦЗ – заступник декана АВРАМЕНКО А.І.
Заступник начальника ЦЗ – заступник декана ХОЛОДНЯК С.В.
Штаб ЦЗ факультету:
Начальник штабу ЦЗ факультету, він же заступник начальника ЦЗ – доцент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб з доглядом за хворими ОЛІЙНИК О.І.
Заступник начальника штабу – старший викладач кафедри токсикологічної і неорганічної хімії ЩЕРБИНА Р.О.
 
14. Керівництво ЦЗ факультету післядипломної освіти
 
Начальник ЦЗ факультету – декан ФПО,доцент РЯБОКОНЬ Ю.Ю.
Заступник начальника ЦЗ – заступник декана РІЗНИК О.І.
Заступник начальника ЦЗ – заступник декана, доцентБІГДАН О.А.
Заступник начальника ЦЗ – заступник декана, доцентТКАЧЕНКО Н.О.
Штаб ЦЗ факультету:
Начальник штабу ЦЗ факультету, він же заступник начальника ЦЗ – професор кафедри акушерства, гінекології та репродуктивної медицини ФПО БАРКОВСЬКИЙ Д.Є.
Заступник начальника штабу – асистент кафедри сімейної медицини, терапії та кардіології ФПО КАЧАН І.С.
 
15. На кафедрах факультетів відповідальними за організацію
і виконання заходів ЦЗ є завідувачі кафедрами.
 
16. Невоєнізовані формування ЦЗ університету.
 
16.1. Рятувальний загін з наступною організаційною структурою: 
командир, заступник командира, начальник штабу, заступник начальника штабу, командир ланки керування, ланка керування і розвідки, начальник медпункту, дві рятувальні команди, загін санітарних дружин, що складається з п'яти санітарних дружин.
Командир рятувального загону – доцент кафедри медицини катастроф, військової медицини, анестезіології та інтенсивної терапії  МІРЕНКОВ К.В.
Заступник командира – доцент кафедри охорони здоров'я, соціальної медицини та лікарсько-трудової експертизи ТАРАНОВ В.В.
Начальник штабу – завідувач кафедри клінічної фармакології, фармації, фармакотерапії і косметології КРАЙДАШЕНКО О.В.
Заступник начальника штабу – завідувач кафедри урології, променевої діагностики і терапії БАЧУРІН Г.В. 
Начальник медпункту – асистент кафедри медицини катастроф, військової медицини, анестезіології та інтенсивної терапії МИРНИЙ С.П. 
Командир рятувальної команди №1 – доцент кафедри внутрішніх хвороб 1 СОЛОВ’ЮК О.О. 
Командир рятувальної команди №2 – викладач кафедри медицини катастроф, військової медицини, анестезіології та інтенсивної терапії КЛИМЕНКО В.І.
Заступник командира РК №2 – асистент кафедри урології, променевої діагностики і терапії РУДЕНКО Д.Ю. 
Командир ланки керування – доцент кафедри медицини катастроф, військової медицини, анестезіології таінтенсивної терапіїТЄЛУШКО Я.В.
Декану першого медичного факультету призначити своїм розпорядженням особовий склад рятувального загону.
 
16.2. Загін спеціалізованої медичної допомоги (ЗСМД):
 
Начальник – доцент кафедри загальної хірургії та догляду за хворими БАЧУРІН А.В.
Заступник начальника – асистент кафедри факультетської хірургії ТУГУШЕВ А.С.
Нейрохірургічна бригада:
Старший лікар – доцент кафедри медицини катастроф, військової медицини, анестезіології та інтенсивної терапії САВЧЕНКО Є.І.
Лікар – доцент кафедри медицини катастроф, військової медицини, анестезіології та інтенсивної терапії ІВАХНЕНКО Д.С.
Фельдшер
Медсестра
 
Офтальмологічна бригада:
Старший лікар – доцент кафедри офтальмології САРЖЕВСЬКА Л.Е. 
Лікар – асистент кафедри офтальмології ПОПЛАВСЬКА І.О.
Фельдшер 
Медсестра
Отоларингологічна бригада:
Старший лікар – доцент кафедри оториноларингології  НІКУЛІН М.І.
Лікар – доцент кафедри оториноларингології  КОСТРОВСЬКИЙ О.М.
Фельдшер 
Медсестра
Торакоабдомінальна бригада:
Старший лікар – професор  кафедри госпітальної хірургії НИКОНЕНКО А.О.
Лікар – асистент кафедри госпітальної хірургії ВІЛЬХОВОЙ С.О.
Фельдшер 
Медсестра
Травматологічна бригада:
Старший лікар – доцент кафедри травматології та ортопедії ЧОРНИЙ В.М.
Лікар – асистент кафедри травматології та ортопедії КОЖЕМ'ЯКА М.О.
Фельдшер
Медсестра
Опікова бригада:
Старший лікар – доцент кафедри медицини катастроф, військової медицини, анестезіології та інтенсивної терапії ПОНОМАРЕНКО О.В.
Лікар – асистент кафедри загальної хірургії та догляду за хворими ТАНЦУРА П.Ю.
Фельдшер 
Медсестра
Загальнохірургічна бригада:
Старший лікар – професор кафедри госпітальної хірургії ГУБКА В.О.
Лікар – асистент кафедри госпітальної хірургії ПЕРЦОВ І.В.
Фельдшер 
Медсестра
Токсично-терапевтична бригада:
Старший лікар – доцент кафедри внутрішніх хвороб 1 КЕЧИН І.Л.
Лікар – доцент кафедри внутрішніх хвороб 1 БІДЗІЛЯ П.П.
Фельдшер 
Медсестра
 
16.3. Бригади спеціалізованої медичної допомоги:
 
Рентгенологічна бригада:
Старший лікар – доцент кафедри урології, променевої діагностики і терапії ТУМАНСЬКА Н.В.
Лікар – асистент кафедри урології, променевої діагностики і терапії 
НОРДІО О.Г.
Фельдшер 
Медсестра
Психоневрологічна бригада:
Старший лікар – доцент кафедри психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та сексології ЧУЛКОВ О.М.
Лікар – доцент кафедри психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та сексології ХОМІЦЬКИЙ М.Є. 
Фельдшер 
Медсестра
 
 
Стоматологічна бригада:
Старший лікар – доцент кафедри терапевтичної,ортопедичної та дитячої стоматології КОКАРЬ О.О.
Лікар – асистент кафедри терапевтичної,ортопедичної та дитячої стоматології МАКСИМОВ Я.В.
Фельдшер
Медсестра
Кардіологічна бригада:
Старший лікар – доцент кафедри внутрішніх хвороб 1 КИСЕЛЬОВ С.М.
Лікар – асистент кафедри загальної практики-сімейної медицини КУЛІНІЧ Т.О. 
Фельдшер
Медсестра
Анестезіологічна бригада:
Старший лікар – доцент кафедри хірургії та анестезіології ФПО ВОРОТИНЦЕВ С.І.
Лікар – асистент кафедри хірургії та анестезіології ФПО МАНГУРЕНКО О.І.
Фельдшер 
Медсестра
Акушерсько-гінекологічна бригада:
Старший лікар – доцент кафедри акушерства і гінекології ПАВЛЮЧЕНКО М.І.
Лікар – асистент кафедри акушерства і гінекології АМРО І.Г.
Декану медичного факультету призначити середній медперсонал у відповідності зі штатним розкладом своїм розпорядженням.
 
16.4. Ланка пожежогасіння:
Командир ланки – начальник ремонтно-будівельної дільниці ХОВРИЧ В.А.
Пожежний
 
16.5. Пост радіаційного і хімічного спостереження:
Начальник поста - асистент кафедри фармакогнозії, фармакології та ботаніки МАЗУЛІН Г.В.
Декану фармацевтичного факультету призначити спостерігачів у відповідності зі штатним розкладом своїм розпорядженням.
 
16.6. Групи охорони суспільного порядку:
Командир групи №1 – викладач кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фіз. виховання і здоров'я ОЛІЙНИК М.О.
Командир групи №2 — викладач кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фіз. виховання і здоров'я ПОЛЬСКИЙ С.Г.
Декану першого медичного факультету основний склад групи №1 визначити своїм розпорядженням, декану першого фармацевтичного факультету - своїм розпорядженням склад групи №2.
 
 
16.7. Ланка зв'язку
Командир ланки –старший викладач кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фіз. виховання і здоров'я САЗАНОВА І.О. 
Заступник командира - доцент кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фіз. виховання і здоров'я МАЛАХОВА С.М.
Декану першого фармацевтичного факультету основний склад ланки призначити своїм розпорядженням.
 
17. Для проведення евакуації студентів, співробітників і членів їхніх родин колонованим способом створити п'ять піших колон, автоколону особистого і службового транспорту і групу евакуйованих залізничним транспортом.
 
17.1. Піша колона №1: студенти 1, 2 курсів І та ІІ медичних факультетів, співробітники кафедр і члени їхніх родин: медичної фізики, біофізики та вищої математики; анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії; медбіології, паразитології та генетики; гістології, цитології та ембріології; нормальної фізіології; мікробіології, вірусології та імунології; біохімії та лабораторної діагностики; пропедевтики внутрішніх хвороб з доглядом за хворими; іноземних мов; суспільних дисциплін. 
Начальник колони – декан І медичного факультету, доцент   КОМПАНІЄЦЬ В.М.
Заступник начальника – доцент ВАСИЛЕНКО Г.В.
Лікар – асистент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб з доглядом за хворими КРАВЧЕНКО Т.В. 
Лікар – асистент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб з доглядом за хворими ГЕРАСЬКО М.П.
Медсестра
Санітарна дружина №1
17.2. Піша колона №2: студенти 3, 4 курсів І та ІІ медичних факультетів, співробітники кафедр і члени їхніх родин: загальної гігієни, та екології; охорони здоров'я, соціальної медицини та лікарсько-трудової експертизи; мовної підготовки.
Начальник колони – декан ІІ медичного факультету, доцент ПОЛКОВНИКОВ Ю.Ф.
Заступник начальника – асистент кафедри нормальної фізіології ПУТІЛІН Д.А.
Лікар – асистент кафедри сімейної медицини, терапії та кардіології ФПО РАДОМСЬКА Т.Ю.
Лікар – асистент кафедри загальної практики-сімейної медицини  КУЛИНИЧ Т.О.
Медсестра 
Санітарна дружина №2
 
 
17.3.Піша колона №3: студенти 5, 6 курсів І та ІІ медичних факультетів, співробітники кафедр і члени їхніх родин: 
Начальник колони – доцент кафедри токсикологічної і неорганічної хімії КРЕМЗЕР О.А.
Заступник начальника – доцент кафедри внутрішніх хвороб 3 
ШЕВЧЕНКО М.В.
Лікар – асистент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб з доглядом за хворими ПОЗНАНСЬКА К.О.
Медсестра  
Санітарна дружина №3
17.4. Піша колона №4: студенти 1, 2, 3 курсів І фармацевтичного факультету, співробітники і члени їхніх родин:
Начальник колони - заступник декана, доцент КАНДИБЕЙ К.І.
Заступник начальника – доцент кафедри технології ліків НАГОРНИЙ В.В.
Лікар – доцент кафедри внутрішніх хвороб 3 СВИСТУН С.І.
Лікар – асистент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб з доглядом за хворими КУРІЛЕЦЬ Л.О.
Медсестра.
Санітарна дружина №4
17.5. Піша колона №5: студенти 4, 5 курсів І фармацевтичного факультету, співробітники, що входять до складу фармацевтичного факультету, співробітники навчальних корпусів, гуртожитків, бібліотеки і члени їхніх родин, підготовче відділення
Начальник колони – заступник декана, доцент ПУХАЛЬСЬКА І.О.
Заступник начальника – доцент кафедри внутрішніх хвороб 1 ЛАШКУЛ Д.А.
Лікар – асистент кафедри сімейної медицини, терапії та кардіології ФПО НЕПРЯДКІНА І.В.
Медсестра.
Санітарна дружина №5
Деканам І та ІІ медичних факультетів, санітарні дружини в кількості 24 особ кожна, командирів дружин і їхніх заступників призначити своїм розпорядженням.
 
17.6. Евакоколона службового й особистого автотранспорту:
Начальник колони - завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології КАМИШНИЙ О.М.  
Заступник начальника – асистент кафедри внутрішніх хвороб 2 ЗАІКА І.В.
Медсестра.
17.7. Група співробітників і членів їхніх родин, що евакуюються залізничним транспортом:
Начальник колони - доцент кафедри травматології та ортопедії МОСКАЛЬКОВ О.П.
Лікар - асистент кафедри внутрішніх хвороб 2 БУРЯК В.В.
Медсестра 
Деканам І та ІІ медичних факультетів призначити середній медичний персонал у відповідності зі штатним розкладом своїм розпорядженням.
18.Співробітники університету, призначені у формування ЦЗ, не звільняються від виконання основних службових обов'язків.
19.Деканам факультетів, проректору з АГР наказ довести до підлеглих, у частині що їх стосується.
20.Контроль за виконанням наказу покласти на начальника штабу ЦЗ університету.
 
 
 
 
Начальник Цивільного захисту,
ректор Запорізького державного
медичного університету, професор                                                Ю.М. КОЛЕСНИК              
 
 
 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR