Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية
Про підсумки підготовки з цивільного захисту у 2017 році та основні завдання на 2018 рік

 

На виконання вимог законодавчих і нормативних державних актів України з питань цивільного захисту, завдань, визначених наказом Міністра охорони здоров’я України, розпоряджень Управління з питань попередження НС та ЦЗН Запорізької міської ради, з метою забезпечення готовності органів управління, сил та засобів цивільного захисту університету до виконання заходів захисту учасників навчально-виховного процесу та працівників у вірогідних надзвичайних ситуаціях, у 2017 році продовжувалась робота, спрямована на запобігання виникнення НС в університеті та підвищення ефективності запобіжних заходів:

- протягом року проведено ряд заходів цивільного захисту щодо забезпечення сталого функціонування університету, план основних заходів цивільного захисту університету загалом виконано;

- проведено уточнення і корегування плану дій при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації;

- згідно з  планом основних заходів цивільного захисту університету на 2017 рік,  у вересні проведено комплексне об’єктове тренування з питань цивільного захисту при виникненні надзвичайної ситуації на території університету;

- заплановане в 2017 році обов’язкове навчання 3 осіб на обласних    курсах навчально-методичного центру підвищення кваліфікації з питань цивільного захисту виконано; 

- у березні проведено тренування за навчальним сигналом “Повітряна тривога”;

- у листопаді офіцером міської пожежної служби проведено практичне заняття з правил користування переносними вогнегасниками з працівниками навчальних корпусів та гуртожитків університету;

- на сайті ЗДМУ заснована сторінка цивільного захисту університету;

- проводилося дообладнання підвальних приміщень будівель студентського містечка, призначених як найпростіші укриття у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації, здійснено капітальний ремонт найпростішого укриття у навчальному корпусі № 1 та АСК;

- проведено удосконалення оснащення та обладнання тематичних класів з питань цивільного захисту та медицини катастроф;

- відповідно до навчальних програм проведено навчання студентів з дисциплін «цивільний захист» та «безпека життєдіяльності», що сприяло підвищенню рівня уміння діяти під час надзвичайних ситуацій;

- біля входів у найпростіші укриття (підвальні приміщення) розміщені відповідні покажчики;

- у гуртожитках та навчальних корпусах розміщена інформація про порядок оповіщення та дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також покажчики руху до тимчасового укриття;

- для вдосконалення навчання студентів розроблені тести з питань цивільного захисту;

- вирішується питання щодо поповнення матеріальних засобів для забезпечення заходів з цивільного захисту;

- з 01.12.2017 р. проводиться вступний інструктаж з питань техногенної безпеки для працівників, які приймаються на роботу;

- з 23 жовтня по 02 листопада 2017 р. в університеті була проведена перевірка комісією з надзвичайних ситуацій Запорізького міськрайонного управління ГУ ДСНС України у Запорізькій області, стан загалом задовільний.

На виконання вимог Кодексу цивільного захисту України, розпоряджень Управління з питань попередження НС та ЦЗН Запорізької міської ради, з метою забезпечення готовності органів управління, формувань ЦЗ, структурних підрозділів університету до дій в умовах вірогідних надзвичайних ситуацій, подальшого вдосконалення підготовки керівного складу, навчання співробітників та студентів з питань цивільного захисту, 

Н А К А З У Ю :

1. Головним завданням у сфері цивільного захисту університету на 2018-й рік вважати забезпечення сталого функціонування університету та підвищення готовності органів управління, сил цивільного захисту і структурних підрозділів до ефективних дій щодо захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників у надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру та в умовах можливих терористичних зазіхань. 

Основні зусилля в ході реалізації головного завдання зосередити на:

-  усуненні недоліків, виявлених комісією з надзвичайних ситуацій

Запорізького міськрайонного управління ГУ ДСНС України у Запорізькій області;

- вивченні та виконанні законодавчої і нормативної бази цивільного захисту щодо захисту працівників і студентів та майна від вражаючих факторів вірогідних надзвичайних ситуацій;

- підвищенні ефективності заходів, спрямованих на запобігання виникненню НС, підтримку безпечних умов життєдіяльності колективу;

- вдосконаленні та розвитку системи оповіщення та інформування;

- забезпеченні готовності органів управління, формувань і структурних підрозділів університету до своєчасного і ефективного реагування на надзвичайні ситуації, організації захисту особового складу, ліквідації наслідків НС;

- реалізації тематичних планів підготовки та навчання керівного складу ЦЗ, органів управління, сил ЦЗ і працівників, а також  програм підготовки студентів з нормативних дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист»;

- реалізації планів накопичення матеріально-технічних резервів, необхідних для виконання запобіжних інженерно-технічних заходів, проведення невідкладних робіт з локалізації НС та ліквідації їх наслідків, а також плану підготовки підвальних та цокольних приміщень до використання їх як найпростіші укриття. 

2. Виходячи з головного завдання та основних напрямків підготовки цивільного захисту у 2018 році, з метою досягнення позитивних кінцевих результатів  керівникам структурних підрозділів університету протягом  2018 року вжити організаційних і практичних заходів, спрямованих на попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечити протягом року безумовне дотримання норм і правил з охорони праці, пожежної  та техногенної безпеки, техніки безпеки під час експлуатації устаткування, обладнання, комп’ютерної, розмножувальної техніки та інших технічних засобів.

3. Фахівцю з питань цивільного захисту університету Мокрову В.В. в 2018 році:

3.1 забезпечити виконання плану основних заходів цивільного захисту університету на 2018 рік;

3.2 розробити та доопрацювати документи з цивільного захисту згідно з вимогами нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту; 

3.3 взяти під контроль виконання плану функціонального навчання співробітників університету на 2018 рік у сфері цивільного захисту на курсах підвищення кваліфікації керівних кадрів на базі навчально-методичних центрів ЦЗ та БЖД Запорізької області.

4. Підготовку керівного складу ЦЗ, органів управління та сил ЦЗ здійснити відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 р. № 819 "Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту", а навчання постійного складу працівників і особового складу формувань – згідно з  наказом ДСНС України від 06.06.2014 р. № 310.

5. Підготовку студентів з питань дій у надзвичайних ситуаціях здійснити за нормативними навчальними дисциплінами “Безпека життєдіяльності” та “Цивільний захист” відповідно до вимог п.20 Постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013р № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях». 

6. Провести у жовтні 2018 року спеціальне об’єктове тренування згідно з затвердженим графіком.

7. У березні 2018 року провести тренування за сигналом “Повітряна тривога”.

8. У квітні 2018 року  провести практичне заняття з правил користування переносними вогнегасниками з лаборантами кафедр університету з запрошенням офіцера міської пожежної служби.

9. У літній період провести гідравлічні випробування пожежних кранів зі складанням акту.

10. Покласти персональну відповідальність на керівників цивільного захисту факультетів за навчання з питань цивільного захисту своїх підлеглих.

11.  Проректору з АГР Козаку А.А. разом з керівниками підлеглих підрозділів постійно вживати заходів щодо попередження виникнення аварій на території університету, підтримання у належному стані підвальних приміщень будівель студентського містечка, призначених як найпростіші укриття у разі загрози або виникненні надзвичайної ситуації, організувати виконання плану комплектування обладнанням невоєнізованих формувань.

12. Проректору з науково-педагогічної  роботи, голові евакуаційної комісії професору Візіру В.А. забезпечити постійну готовність евакуаційних органів до виконання завдань за призначенням.

13. Першому проректору Авраменку М.О., голові постійно діючої комісії з питань надзвичайних ситуацій, головним в своїй роботі вважати забезпечення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання найбільш вірогідних надзвичайних ситуацій.

14. Наказ довести до відома виконавців.

15. Контроль за виконанням наказу покласти на фахівця з питань цивільного захисту  університету Мокрова В.В.

 

 

Ректор Запорізького державного

медичного університету, професор                                   Ю.М. Колесник

 

 

 
 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR