Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية
Про підсумки підготовки з цивільного захисту у 2016 році та основні завдання на 2017 рік
 
На виконання вимог законодавчих і нормативних державних актів України з питань цивільного захисту, завдань, визначених наказом Міністра охорони здоров’я України, розпоряджень Управління з питань попередження НС та ЦЗН Запорізької міської ради, з метою забезпечення готовності органів управління, сил та засобів цивільного захисту університету до виконання заходів захисту учасників навчально-виховного процесу та працівників у вирогідних надзвичайних ситуаціях у 2016 році продовжувалась робота, спрямована на запобігання виникнення НС в університеті та підвищення ефективності запобіжних заходів:
-протягом року проведено ряд заходів цивільного захисту щодо забезпечення сталого функціонування університету, план основних заходів цивільного захисту університету загалом виконано;
-проведено уточнення і корегування плану дій при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації;
-згідно з  планом основних заходів цивільного захисту університету на 2016 рік  у вересні проведено комплексне об’єктове тренування з питань цивільного захисту при виникненні надзвичайної ситуації на території університету;
- заплановано в 2017 році обов’язкове навчання 3 осіб на обласних    курсах навчально-методичного центру підвищення кваліфікації з питань цивільного захисту;  
- у березні проведено тренування по учбовому сигналу “Повітряна тривога”;
- у травні на базі університету проведено змагання серед не медичних підрозділів з надання першої домедичної допомоги постраждалим у ДТП;
- у листопаді проведено практичне заняття з правил користування переносними вогнегасниками з працівниками учбових корпусів та гуртожитків університету офіцером міської пожежної служби;
- з квітня на території студентського містечка університету проводиться радіаційний моніторинг з записами у спеціальний журнал;
- на сайті ЗДМУ заснована сторінка цивільного захисту університету;
- проведено дообладнання підвальних приміщень будівель студентського містечка, призначених як найпростіші укриття у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації,здійснено капітальний ремонт найпростішого укриття у навчальному корпусі №1;
- проведено удосконалення оснащення та обладнання тематичних класів з питань цивільного захисту та медицини катастроф;
- вдосконалена система оповіщення у разі виникнення надзвичайних ситуацій з використанням міжнародної мережі «ІНТЕРНЕТ»;
- зі співробітниками та студентами проведені додаткові заняття з питань цивільного захисту та дій при загрозі і виникненні надзвичайної ситуації;
- відповідно до навчальних програм проведено навчання студентів з дисциплін «цивільний захист» та «безпека життєдіяльності», що сприяло підвищенню рівня уміння діяти під час надзвичайних ситуацій;
- біля входів у найпростіші укриття (підвальні приміщення) розміщені відповідні покажчики;
 - на вченій раді фармацевтичного факультету розглянуті питання безпечної роботи хімічних лабораторій та порядок знищення відпрацьованих сполук після проведення хімічних дослідів;
- в гуртожитках та навчальних корпусах розміщена інформація про порядок оповіщення та дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також покажчики руху до тимчасового укриття;
- для вдосконалення навчання студентів розроблені тести з питань цивільного захисту;
- на теперішній час вирішується питання щодо поповнення матеріальних засобів для забезпечення заходів з цивільного захисту.
 
На виконання вимог Кодексу цивільного захисту України, розпоряджень Управління з питань попередження НС та ЦЗН Запорізької міської ради,з метою забезпечення готовності органів управління, формувань ЦЗ, структурних підрозділів університету до дій в умовах вирогідних надзвичайних ситуацій, подальшого вдосконалення підготовки керівного складу, навчання співробітників та студентів з питань цивільного захисту, 
 
НАКАЗУЮ:
 
1. Головним завданням у сфері цивільного захисту університету на 2017-й рік вважати забезпечення сталого функціонування університету та підвищення готовності органів управління, сил цивільного захисту і структурних підрозділів до ефективних дій щодо захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників у надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру та в умовах можливих терористичних посягань. 
Основні зусилля в ході реалізації головного завдання зосередити на:
- вивченні та виконанні законодавчої і нормативної бази цивільного захисту щодо захисту працівників і студентів та майна від уражаючих факторів вирогідних надзвичайних ситуацій;
- підвищенні ефективності заходів, спрямованих на запобігання виникненню НС, підтримку безпечних умов життєдіяльності колективу;
- вдосконаленні та розвитку системи оповіщення та інформування;
- забезпеченні готовності органів управління, формувань і структурних підрозділів університету до своєчасного і ефективного реагування на надзвичайні ситуації, організації захисту особового складу, ліквідації наслідків НС;
- реалізації тематичних планів підготовки та навчання керівного складу ЦЗ, органів управління, сил ЦЗ і працівників, а також  програм підготовки студентів з нормативних дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист»;
- реалізації планів накопичення матеріально-технічних резервів, необхідних для виконання запобіжних інженерно-технічних заходів, проведення невідкладних робіт з локалізації НС та ліквідації їх наслідків, а також плану підготовки підвальних та цокольних приміщень до використання їх як найпростіші укриття. 
2. Виходячи з головного завдання та основних напрямків підготовки цивільного захисту у 2017 році, з метою досягнення позитивних кінцевих результатів  керівникам структурних підрозділів університету протягом першого квартала 2017 року вжити організаційних і практичних заходів, спрямованих на попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечити протягом року безумовне дотримання норм і правил з охорони праці, пожежної безпеки, техніки безпеки під час експлуатації устаткування, обладнання, комп’ютерної, розмножувальної техніки та інших технічних засобів.
3. Фахівцю зпитань цивільного захисту університету Мокрову В.В. в 2017 році:
3.1 забезпечити виконання плану основних заходів цивільного захисту університету на 2017рік;
3.2 розробити та доопрацювати документи з цивільного захисту згідно з вимогами нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту; 
3.3 взяти під контроль виконання плану функціонального навчання співробітників університету на 2017 рік у сфері цивільного захисту на курсах підвищення кваліфікації керівних кадрів на базі навчально-методичних центрів ЦЗ та БЖД Запорізької області.
4. Підготовку керівного складу ЦЗ, органів управління та сил ЦЗ здійснити відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 № 819 "Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту", а навчання постійного складу працівників і особового складу формувань – згідно з  наказом ДСНС України від 06.06.2014 № 310.
5. Підготовку студентів з питань дій у надзвичайних ситуаціях здійснити за нормативними навчальними дисциплінами “Безпека життєдіяльності” та “Цивільний захист” відповідно до вимог п.20 постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013р №444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях». 
6. Провести у вересні 2017 року спеціальне об’єктове тренування згідно затвердженого графіку.
7.У березні 2017 року провести тренування по сигналу “Повітрянна тревога”.
8.У квітні 2017 року  провести практичне заняття з правил користування переносними вогнегасниками з лаборантами кафедр університету офіцером міської пожежної служби.
9.У літній період провести гидравличні випробування пожежних кранів зі складанням акту. 
10. Покласти персональну відповідальність на начальників цивільного захисту факультетів за навчання з питань цивільного захисту своїх підлеглих.
11.  Проректору з АГР Козаку А.А. разом з керівниками підлеглих підрозділів постійно проводити заходи щодо попередження виникнення аварій на території університету, підтримання у належному стані підвальних приміщень будівель студентського містечка, призначених як найпростіші укриття у разі загрози або виникненні надзвичайної ситуації, організувати виконання плану комплектування обладнанням невоєнізованих формувань.
12. Проректору з науково-педагогічної  роботи, голові евакуаційної комісії професору Візіру В.А. забезпечити постійну готовність евакуаційних органів до виконання завдань за призначенням.
13.Першому проректору Авраменку М.О.,голові постійно діючої комісії з питань надзвичайних ситуацій, головним в своїй роботі вважати забезпечення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання найбільш вирогідних надзвичайних ситуацій.
14. Контроль за виконанням наказу покласти на фахівця з питань цивільного захисту університету Мокрова В.В.
 
 
Ректор Запорізького державного
медичного університету, професор           ___________ Ю.М. Колесник
 
 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR