Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Кафедра медичної фізики, біофізики та вищої математики

Кафедра розташована в навчальному корпусі №3 ЗДМУ

69035 м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 24

тел.: +38(061)233-31-56.

Завідувач кафедри –  СЛИВКО Емануїл Ілліч, професор, доктор медичних наук.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедру фізики в 1965 році заснував кандидат фізико-математичних наук, доцент Анатолій Юхимович Ігнатенко. Під його керівництвом проводилась наукова робота в галузі фізики металів.

З 1982 р. кафедру перепрофільовано в кафедру медичної фізики, біофізики і вищої математики. Очолював кафедру професор Емануїл Ілліч Сливко. Він створив на кафедрі фізіологічну лабораторію, в якій проводились експерименти в галузі біофізики мембран епітеліальних клітин, а далі – дослідження нейрофізіології рухів людини. За час роботи кафедри захищено 5 кандидатських дисертацій.

З 2018 р. кафедру очолює д.економічних наук професор Людмила Нільсівна Сергєєва. 

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

 

зав. кафедрою професор Сергєєва Л.Н., професор Сливко Е.І., доцент к.б.н. Мельникова О.З., доцент Іванченко О.З., доцент Строгонова Т.В., доцент Прокопченко О.Є., доцент Приходько О.В., викладач Микоелян Г.Р., викладач Кожан О.Є., викладач Біляк Н.С.,  викладач Лукіна Г.М., ст. лаборант  Лісєєнко І.М. 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

Медична і біологічна фізика, біофізика, вища математика, біостатистика.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Для підготовки студентів ведеться науково-методична робота для забезпечення аудиторної і самостійної роботи студентів. На кафедрі укладено методичні рекомендації для підготовки студентів до занять за усіма темами дисциплін, презентації лекцій, видано навчальні посібники. Ефективному контролю знань сприяє створення пакетів тестів і задач з дисциплін кафедри.

Відповідно до навчального плану за Болонською декларацією і кредитно-модульною системою навчання створено робочі програми за всіма дисциплінами кафедри. Лекції для студентів читають з використанням мультимедійних технологій. На практичних заняттях використовуються анімаційно-мультимедійні наочні матеріали та навчальні фільми. Ефективному викладанню медичної і біологічної фізики, біофізики і вищої математики сприяє використання робочих зошитів, в яких питання тем курсу представлені у виді ситуаційних і розрахункових задач, добраних з урахуванням завдань і специфіки медичної освіти.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

В експериментах на тваринах продемонстровано існування впливу симпатичної нервової системи на епітеліоцити тонкої кишки. Описано зміни мембранного потенціалу цих клітин та їх біофізичні механізми.

У дослідженнях на здорових людях за допомогою електроміографічних методів вивчали динаміку збудження та гальмування у спинному мозку при стимуляції аферентних нервових волокон і довільних рухах кінцівок. Доведено існування пресинаптичного гальмування тривалістю в декілька секунд. Показано залежність випереджуючої дії центральних моторних програм на руховий апарат людини залежно від видів руху та положення тіла.

У дослідженнях на хворих, які перенесли мозковий інсульт, у співробітництві з кафедрою нервових хвороб з’ясовували залежність між клінічними показниками і ступенем порушення гальмівних процесів у центральній нервовій системі.

Під керівництвом проф. Е. І. Сливко захищено 5 кандидатських дисертацій.

 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує наукові та ділові стосунки з однопрофільними кафедрами медичних університетів України, інститутом фізіології ім. О. О. Богомольця, Дніпропетровським національним університетом ім. О. Гончара.

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR