Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Кафедра медичної фізики, біофізики та вищої математики

Кафедра розташована в навчальному корпусі №3 ЗДМУ

69035 м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 24

тел.: +38(061)233-31-56.

Завідувач кафедри – професор Сергєєва Людмила Нільсівна.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедру фізики в 1965 році заснував кандидат фізико-математичних наук, доцент Анатолій Юхимович Ігнатенко. Під його керівництвом проводилась наукова робота в галузі фізики металів.

З 1982 р. кафедра перепрофільована в кафедру медичної фізики, біофізики і вищої математики. Очолив кафедру професор Емануїл Ілліч Сливко. Він створив на кафедрі фізіологічну лабораторію, в якій проводились експерименти в галузі біофізики мембран епітеліальних клітин, а далі – дослідження нейрофізіології рухів людини. За значний внесок в науку професору Е.І.Сливку призначено стипендію Президента України, як видатному діячу охорони здоров’я. Під керівництвом професора Сливка Е.І. захищено 5 кандидатських дисертацій.

З 2018 р. кафедру очолює доктор економічних наук, професор Сергєєва.

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

 

Завідувач кафедри - доктор економічних наук, професор Сергєєва Л.Н.; Професор кафедри - доктор медичних наук Сливко Е.І. Доценти кафедри: кандидат біологічних наук Мельникова О.З.; кандидат біологічних наук Іванченко О.З.; кандидат біологічних наук Прокопченко О.Є.; кандидат економічних наук Строгонова Т.В.; кандидат фізико-математичних наук Приходько О.В.; кандидат педагогічних наук Точиліна Т.М. Викладачі: Біляк Н.С.; Мікаєлян Г.Р.; Лукіна Г.М., Кожан О.Є. Старший лаборант кафедри Лісєєнко І.М.; лаборант кафедри Дегтярьова В.П.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

«Медичну і біологічну фізику» на кафедрі вивчають:

«Біофізику і фізичні методи аналізу» на кафедрі вивчають:

«Вищу математику і статистику» вивчають:

Соціальну медицину, громадське здоров’я («Біостатистику») вивчають:

«Медична статистика» вивчається:

«Математику» вивчають:

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Науково-методична робота спрямована на забезпечення аудиторної і самостійної роботи студентів. Укладені методичні рекомендації для підготовки студентів до занять за усіма темами дисциплін, презентації лекцій, видано навчальні посібники. Ефективному контролю знань сприяє створення пакетів тестів і задач з дисциплін кафедри.

Відповідно до навчального плану за Болонською декларацією і кредитно-модульною системою навчання створено робочі програми за всіма дисциплінами кафедри. Лекції для студентів читають з використанням мультимедійних технологій. На практичних заняттях використовуються анімаційно-мультимедійні наочні матеріали та навчальні фільми. Ефективному викладанню медичної і біологічної фізики, біофізики і вищої математики сприяє використання робочих зошитів, в яких питання тем курсу представлені у виді ситуаційних і розрахункових задач, добраних з урахуванням завдань і специфіки медичної освіти.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

В експериментах на тваринах продемонстровано існування впливу симпатичної нервової системи на епітеліоцити тонкої кишки. Описано зміни мембранного потенціалу цих клітин та їх біофізичні механізми.

У дослідженнях на здорових людях за допомогою електроміографічних методів вивчали динаміку збудження та гальмування у спинному мозку при стимуляції аферентних нервових волокон і довільних рухах кінцівок. Доведено існування пресинаптичного гальмування тривалістю в декілька секунд. Показано залежність випереджуючої дії центральних моторних програм на руховий апарат людини залежно від видів руху та положення тіла.

У дослідженнях на хворих, які перенесли мозковий інсульт, у співробітництві з кафедрою нервових хвороб з’ясовували залежність між клінічними показниками і ступенем порушення гальмівних процесів у центральній нервовій системі.

Під керівництвом проф. Е. І. Сливко захищено 5 кандидатських дисертацій.

З 2018 р. кафедра працює за двома науковими темами:

  1. «Розробка методів математичного моделювання в медичних і фармацевтичних дослідженнях».
  2. «Теорія та методологія підвищення ефективності формування компетентності студентів і викладачів вищих медичних навчальних закладів».

На кафедрі також продовжується наукова робота, яка присвячена вивченню механізмів довільних рухів.

 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує наукові та ділові стосунки з однопрофільними кафедрами медичних університетів України, інститутом фізіології ім. О. О. Богомольця, Дніпропетровським національним університетом ім. О. Гончара, Запорізьким національним університетом.

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR