Наука

ЗАСІДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ  Д 17.600.02

від 17.06.2015 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Захист дисертаційної роботи здобувачем наукового ступеня кандидата медичних наук молодшим науковим співробітником відділення кардіології ДУ «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України» Зубко Іриною Миколаївною на тему: «Особливості ремоделювання сонних артерій у жінок з артеріальною гіпертензією, їх взаємозв'язок з факторами серцево-судинного ризику та впливом терапії» (14.01.11 – кардіологія)

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, професор кафедри госпітальної терапії № 2 ДЗ «Дніпропетровська медична академія післядипломної освіти МОЗ України» Коваль Олена Акіндинівна

Офіційні опоненти: Сиволап Віталій Вікторович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб з доглядом за хворими Запорізького державного медичного університету; член ради;

Целуйко Віра Йосипівна – доктор медичних наук, професор, завідувач

кафедри кардіології та функціональної діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України

 

2. Захист дисертаційної роботи здобувачем наукового ступеня кандидата медичних наук очним аспірантом кафедри внутрішніх хвороб 1 Запорізького державного медичного університету Земляним Ярославом Вадимовичем на тему: «УДОСКОНАЛЕННЯ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ЗІ ЗБЕРЕЖЕНОЮ ФРАКЦІЄЮ ВИКИДУ У ХВОРИХ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ Q-ІНФАРКТ МІОКАРДА» (14.01.11 – кардіологія)

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішніх хвороб 1 Запорізького державного медичного університету Сиволап Віктор Денисович

Офіційні опоненти: Фуштей Іван Михайлович – доктор медичних наук, професор, проректор з наукової роботи ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»; член ради;

Курята Олександр Вікторович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри госпітальної терапії №1 та профпатології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar