Кафедра хірургічної та пропедевтичної стоматології

Кафедра хірургічної та пропедевтичної стоматології,  має потужну навчальну та  лікувальну базу, Вона розташована на території  шести лікувальних закладів (КУ «Запорізька обласна дитяча клінічна лікарня», КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗГС (відділення щелепно-лицьової хірургії), Запорізький  обласний  спеціалізований  будинок дитини «Сонечко», багатопрофільна лікарня «Вітацентр», стоматологічна клініка «Світ», стоматологічний центр «Клініка Чертова») та у студмістечку університету.

Завідувач кафедри – Чертов Сергій Олександрович, кандидат медичних наук, доцент. У 1996 році закінчив Українську медичну стоматологічну академію за спеціальністю «стоматологія». Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності хірургічна стоматологія. Кандидатську дисертацію на тему: «Розробка та обґрунтування одноетапної субперіостальної дентальної імплантації на верхній щелепі» захистив у 2009 році при Українській медичній стоматологічній  академії.

Чертов С.О. у співавторстві опублікував 73 наукових роботи, має 7 патентів про реєстрацію авторського права на корисну модель. З 2016 року голова Запорізького осередку Асоціації імплантології України, член Координаційної ради Асоціації стоматологів України. З 2019 р. завідувач  Центру щелепно-лицьвої хірургії при багатопрофільній лікарні «Вітацентр». Голова громадської організації «Запорізький клуб стоматологів», засновник та організатор Хортицького стоматологічного форуму.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Підготовка лікарів-стоматологів  у Запорізькому державному медичному університеті розпочалася  2007 року з відкриття курсу стоматології  за ініціативою «легенди» вітчизняної стоматології  Ігоря Васильовича Бердюка. Для оптимізації навчального, виховного, педагогічного і наукового процесів, а також для вдосконалення підготовки студентів за фахом «Стоматологія» у вересні 2011 року було створено дві кафедри: «Загальної та спеціальної стоматології» (зав.каф. – Возний О.В.) та «Оториноларингології і пропедевтичної стоматології» (зав.каф. проф. Троян  В.І.). У 2012 році університет випустив перших 29 лікарів-стоматологів. У жовтні 2013 року, з метою поліпшення навчального процесу, була проведена реорганізація, в результаті якої  була створена кафедра пропедевтичної та хірургічної стоматології, яку очолив Чертов  С.О.

СКЛАД КАФЕДРИ:

 

Кандидати медичних наук, доценти – С.О. Чертов, І.В. Возна, Ю.О. Бурега, О.М. Міщенко, кандидати медичних наук, асистенти – М.М. Карнаух, І.М. Маслова, О.М. Єгоров, асистенти – О.А. Варакута, С.О. Сапальов, К.С. Ганчев, О.С.Щербаков, Д.П. Гладкий, Д.М.Семенов, О.А. Ясногор, В.В.Дац, Г.І. Чібірашвілі.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

2 курс - пропедевтика терапевтичної стоматології; пропедевтика ортопедичної стоматології; пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології.

3 курс - профілактика стоматологічних захворювань; хірургічна стоматологія.

4 курс - хірургічна стоматологія; дитяча хірургічна стоматологія.

5 курс - хірургічна стоматологія; дитяча хірургічна стоматологія; хірургічна стоматологія щелепно-лицевої хірургії; імплантологія.

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Усі навчально-методичні матеріали відповідають вимогам навчальних програм з дисциплін. На кафедрі є методичні розробки для кожного практичного заняття, а також методичні вказівки студентам для самостійної позааудиторної роботи. Розроблені робочі програми для інтернів з пропедевтики терапевтичної, ортопедичної, хірургічної стоматології, дитячої стоматології згідно з типовою програмою. Видано 12 методичних рекомендацій для інтернів та методичні вказівки для викладачів з проведення практичних занять з інтернами з хірургічної стоматології. Створені лекції з мультимедійними презентаціями.

Постійно оновлюються бази для письмового та комп’ютерного тестового контролю рівня знань студентів з усіх дисциплін. Розроблені тестові завдання, ситуаційні задачі до кожного практичного заняття з усіх дисциплін, які викладаються на кафедрі студентам 3 - 5 курсів.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ

На кафедрі запланована та виконується науково-дослідницька робота на тему «Динамічні зміни морфологічних та біомеханічних властивостей тканин щелепно-лицевої ділянки при реабілітації пацієнтів з адентією».

За час існування кафедри захистили кандидатські дисертації Бурега Ю.О., Міщенко О.М., Маслова І.М.,  Карнаух М.М., Єгоров О.М., Ганчев К.С.

Готуються до захисту докторської дисертації доц. Міщенко О.М., до захисту кандидатських дисертацій асистенти Дац В.В., Семенова Д.М., Варакута О.А., Сапальов С.О.

Напрямки наукової роботи кафедри:

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки з науково-дослідницькими інститутами Києва, Полтави, Одеси, Харкова, Дніпра,Сум, Литви та Польщі.

 

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Співробітники кафедри проводять лікувально – консультативний прийом на базах: КУ «Запорізька обласна дитяча клінічна лікарня»;  КУ Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги  (щелепно-лицьове відділення); «Запорізький  обласний  спеціалізований  будинок дитини «Сонечко»; Запорізький державний медичний університет: - гуртожиток №3.

Викладачі кафедри впроваджують у практичну діяльність нові методики діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань. На базах надається висококваліфікована стоматологічна допомога. Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі асоціації стоматологів, асоціації імплантологів, асоціації пародонтологів Запорізької області, виступають з доповідями, стендовими доповідями. На всіх клінічних базах кафедри проводяться бесіди з пацієнтами з питань профілактики стоматологічних захворювань і здорового способу життя.

 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar