Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Кафедра хірургічної та пропедевтичної стоматології

Кафедра хірургічної та пропедевтичної стоматології розташовується на території восьми  лікувальних закладів та у трьох приміщеннях ЗДМУ: КУ «Запорізька обласна дитяча клінічна лікарня»; щелепно-лицьове відділення обласного центру екстремальної та швидкої медичної допомоги; КУ «Стоматологічне відділення 1-ї міської поліклініки Хортицького району»; «Запорізький  обласний  спеціалізований  будинок дитини «Сонечко»; стоматологічна клініка «Вітадент»; стоматологічна клініка «Марта»; Запорізький державний медичний університет:

Технічні засоби навчання: 12 комп’ютерів (комп’ютерний клас на 10 місць), 4 плазмові  панелі, графопроектор. Хірургічні кабінети оснащені двома стоматологічними установками, рентгенологічним та іншим обладнання для проведення хірургії порожнини рота і стоматологічної імплантації. Тренінговий центр забезпечений 8 стоматологічними установками з фантомами порожнини рота, лікувальний кабінет зі стоматологічною установкою для проведення лікувальної роботи з пацієнтами.

 

Завідувач кафедри – Чертов Сергій Олександрович, кандидат медичних наук, доцент. У 1996 році закінчив Українську медичну стоматологічну академію за спеціальністю «стоматологія». Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності хірургічна стоматологія. Кандидатську дисертацію на тему: «Розробка та обґрунтування одноетапної субперіостальної дентальної імплантації на верхній щелепі» захистив у 2009 році при Українській медичній стоматологічній  академії.

Чертов Сергій Олександрович разом з співавторами надрукував 40 наукових робіт, в т. ч. 15 статей в фахових журналах та 25 тез в матеріалах науково-практичних конференцій з міжнародною участю.  Має 8 патентів про реєстрацію авторського права на корисну модель.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Підготовка лікарів стоматологів в Запорізькому державному медичному університеті розпочалася у 2007 році, тоді ж під керівництвом професора Ігоря Васильовича Бердюка засновано курс стоматології, на якому розпочали підготовку лікарів стоматологічного профілю.

Для оптимізації навчального, виховного, педагогічного і наукового процесів, а також для вдосконалення підготовки студентів за фахом «Стоматологія» у вересні 2011 року було створено дві кафедри: «Загальної та спеціальної стоматології» та «Оториноларингології і пропедевтичної стоматології». З вересня 2012 року кафедра загальної та спеціальної стоматології почала підготовку лікарів-стоматологів, інтернів та магістрів. У 2012 році кафедра випустила перших 29 лікарів-стоматологів. В жовтні 2013 року, з метою поліпшення навчального процесу, кафедри були реорганізовані в кафедру терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології та кафедру хірургічної та пропедевтичної стоматології. 

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

Професор Бердюк І.В., доценти - Чертов С.О., Артюх О.В., Зідрашко Г.А., Степанова Н.В., асистенти Бурега Ю.О., Варакута О.А., Ганчев К.С., Гладкий Д.П., Єфименко А.С., Зеркаль О.В., Карнаух М.М., Маслова І.М., Міщенко О.М., Сапальов С.О., Скаковська О.І., Щербаков О.С., Ясногор О.А., старші лаборанти Денискіна Г.А., Ковтун І.О., Нікулін А.М., прибиральниця Леженко Н.В.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1 курс - нормальна анатомія людини; гістологія, цитологія та ембріологія.

2 курс - нормальна фізіологія людини; пропедевтика терапевтичної стоматології; пропедевтика ортопедичної стоматології; пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології.

3 курс - профілактика стоматологічних захворювань; хірургічна стоматологія.

4 курс - хірургічна стоматологія; дитяча хірургічна стоматологія.

5 курс - хірургічна стоматологія; дитяча хірургічна стоматологія; імплантологія.

Основи стоматології - 4 курс  І, ІІ медичні факультети за спеціальністю "Лікувальна справа", "Педіатрія", Міжнародний факультет

 

Студенти 3, 4 та 5 курсу 1-го медичного факультету за спеціальністю «стоматологія» навчаються за кредитно-модульною системою у відповідності до нових типових та робочих програм.

Протягом всього навчання на кафедрі студенти 3 курсу у 6 семестрі складають МЛІ "КРОК-1. Стоматологія", 5 курсу у 10 семестрі складають МЛІ "КРОК- 2. Стоматологія", лікарі-інтерни на другому році навчання складають МЛІ «КРОК-3. Стоматологія». Студенти 5 курсу складають державний іспит з терапевтичної, дитячої, хірургічної, ортопедичної стоматології після 10 семестру навчання. Лікарі-інтерни та магістри по закінченні навчання складають державну атестацію та тестовий іспит за програмою «ELEX».

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Зміст і організація навчально-виховного процесу на кафедрі, його навчально-методичне та інформаційне забезпечення орієнтовані на кінцеву мету – професійну лікарську діяльність. Підготовка фахівців забезпечена освітньо-кваліфікаційною характеристикою (ОКХ), освітньо-професійною програмою (ОПП), навчальними планами і програмами дисциплін.

Усі навчально-методичні матеріали відповідають вимогам навчальних програм з дисциплін. На кафедрі є методичні розробки для кожного практичного заняття, а також методичні вказівки студентам для самостійної позааудиторної роботи.

Розроблені робочі програми для інтернів з пропедевтики терапевтичної, ортопедичної, хірургічної стоматології, дитячої стоматології згідно з типовою програмою.

Розроблені 12 методичних рекомендацій для інтернів та методичні вказівки для викладачів з проведення практичних занять з інтернами з хірургічної стоматології.

Розроблені лекції з мультимедійними презентаціями.

Створені бази для письмового та комп’ютерного тестового контролю рівня знань студентів з усіх дисциплін.

Розроблені тестові завдання, ситуаційні задачі до кожного практичного заняття усіх дисциплін, які викладаються на кафедрі студентам 3, 4, 5 курсів.

Співробітники кафедри взяли активну участь в обговоренні проекту нової типової програми курсу «Основи стоматології» на базовій кафедрі (кафедра терапевтичної стоматології НМУ ім. О.О. Богомольця).

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ

 На кафедрі захистили кандидатські дисертації Бурега Ю.О., Міщенко О.М., запланували та виконують кандидатські дисертації асистенти Маслова І.Н., Ганчев К.С., Карнаух М.М., Єфименко А.С., Варакута О.А. Готуються до планування кандидатські дисертації асистентів Ясногор О.А., Гладкий Д.П., Зеркаль О.В., Щербаков О.С.

Готується до планування разом з кафедрою терапевтичної, ортодонтичної та дитячої стоматології кафедральна науково-дослідницька робота.

Напрямки наукової роботи кафедри:

          

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки з науково-дослідними інститутами Києва, Полтави, Одеси, Харкова, Дніпропетровська, Мексики, Індії.

 

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Співробітники кафедри проводять лікувально – консультативний прийом на базах: КУ «Запорізька обласна дитяча клінічна лікарня»; щелепно-лицьове відділення обласного центру екстремальної та швидкої медичної допомоги; навчально-науковий медичний центру  «Університетська  Клініка»; КУ «Стоматологічне відділення 1-ї міської поліклініки Хортицького району»; «Запорізький  обласний  спеціалізований  будинок дитини «Сонечко»; стоматологічна клініка «Вітадент»; стоматологічна клініка «Марта»; Запорізький державний медичний університет: - гуртожиток №3.

Викладачі кафедри впроваджують у практичну діяльність нові методики діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань. На базах надається висококваліфікована стоматологічна допомога. Викладачі кафедри беруть активну участь у  роботі асоціації стоматологів, асоціації імплантологів, асоціації пародонтологів Запорізької області, виступають з доповідями, стендовими доповідями. На всіх клінічних базах кафедри проводяться бесіди з пацієнтами з питань профілактики стоматологічних захворювань і здорового способу життя.

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR