Наука

Засідання від 26 листопада 2014 р.

ЗАСІДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ  Д 17.600.02

від 26.11.2014 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1. Захист дисертаційної роботи здобувачем наукового ступеня доктора медичних наук доцентом кафедри госпітальної педіатрії Запорізького державного медичного університету, кандидатом медичних наук Пашковою Оленою Єгорівною на тему: «Патогенетичні механізми розвитку серцево-судинних порушень у дітей з рецидивуючою та хронічною бронхолегеневою патологією та обґрунтування підходів щодо їх профілактики» (14.01.10 – педіатрія)

Науковий консультант: доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри госпітальної педіатрії Запорізького державного медичного університету Леженко Геннадій Олександрович

Офіційні опоненти: Овчаренко Леонід Сергійович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії та неонатології з курсом амбулаторної педіатрії ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»; член ради;

Богмат Людмила Федосіївна – доктор медичних наук, професор, завідувач відділення кардіоревматології ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», м. Харків

Кондратьєв Вячеслав Олександрович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри госпітальної педіатрії № 1 ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

 

2. Захист дисертаційної роботи здобувачем наукового ступеня кандидата медичних наук асистентом кафедри кардіології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика Лучинською Юлією Олександрівною на тему: «Клініко-гемодинамічні аспекти ефективнрості блокаторів ренін-ангіотензин-альдостеронової системи у пацієнтів з ІХС та постінфарктним кардіосклерозом після операції аортокоронарного шунтування» (14.01.11 – кардіологія)

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри кардіології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика Долженко Марина Миколаївна

Офіційні опоненти:  Фуштей Іван Михайлович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапії, клінічної фармакології та ендокринології ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»»; член ради;

Жарінова Вікторія Юріївна – доктор медичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу клінічної фізіології та патології внутрішніх органів Державної установи «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar