Наука

Засідання від 19 листопада 2014 р. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Захист дисертаційної роботи здобувачем наукового ступеня кандидата медичних наук очним аспірантом кафедри факультетської педіатрії Запорізького державного медичного університету Таран Наталею Миколаївною на тему: «Клініко-імунологічна ефективність алерген специфічної імунотерапії у дітей з бронхіальною астмою в залежності від її тривалості» (14.01.10 – педіатрія)

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри факультетської педіатрії Запорізького державного медичного університету Недельська Світлана Миколаївна

Офіційні опоненти: Овчаренко Леонід Сергійович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії та неонатології з курсом амбулаторної педіатрії ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»; член ради;

Уманець Тетяна Рудольфівна – доктор медичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділення проблем алергії та імунореабілітації дітей ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ.

 

2. Захист дисертаційної роботи здобувачем наукового ступеня  кандидата медичних наук старшим лаборантом кафедри терапії, клінічної фармакології та ендокринології Державного закладу «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» Соловйовим Олександром Володимировичем на тему: «Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції серцевого ритму та ендотеліальної функції у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та артеріальною гіпертензією при персистуючій фібриляції передсердь» (14.01.11 – кардіологія)

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапії, клінічної фармакології та ендокринології Державного закладу «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» Фуштей Іван Михайлович

Офіційні опоненти: Крайдашенко Олег Вікторович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної фармакології, фармації і фармакотерапії і косметології Запорізького державного медичного університету; член ради;

Курята Олександр Вікторович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри госпітальної терапії №1 та профпатології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar