Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Інтегрований рейтинг випускників

Інтегрований рейтинговий показник випускників
Запорізького державного медичного університету
(затверджено на розширеному засіданні Вченої ради ЗДМУ
17 вересня 2013 р. протокол №2 )
(Інтегрований рейтинговий показник = академічна успішність × 0,7 + наукова робота × 0,15 + громадська робота × 0,15. Максимальний показник – 5 балів за весь період навчання.)
1. Академічна успішність визначається за 5-ти бальною шкалою.
2. Науково-дослідна робота (максимально 5 балів): 
2.1. Голова СНТ та його заступник – 2 бали
2.2. Член Ради молодих вчених – 1 бал
2.3. Староста наукового гуртка кафедри – 1 бал
2.4. Член СНТ кафедри – 0,5 бала
2.5. Наявність наукових публікацій (за одну): тези – 0,5 бала; 
стаття - 1 бал; стаття у фаховому виданні – 2 бали.
2.6. Патент, нововведення (за один) – 2 бали; винахід (за один) - 3 бали.
2.7. Призер олімпіади: всеукраїнської – 2 бали,
міжнародної    -  3 бали.
2.8. Участь у конференції (за одну): 
всеукраїнській (3 місце - 1 бал; 2 місце -1,5 бали;  1 місце - 2 бали);
доповідь – 0,5 бала;
міжнародній (3 місце - 2 бали; 2 місце - 2,5 бали; 1 місце - 3 бали); 
доповідь – 1 бал.
2.9. Участь у конкурсі професійної майстерності (за одну): 
Обласний (3 місце – 0,5 бала; 2 місце -1 бал; 1 місце – 1,5 бала);
всеукраїнській (3 місце - 1 бал; 2 місце - 1,5 бала; 1 місце - 2 бали); 
2.10. Отримання премії за наукову роботу: регіональна – 2 бали, державна – 3 бали.
3. Громадська діяльність (максимально 5 балів):
3.1. Голова студентської ради: університету – 2 бали, 
Заступник голови – 1,5 бали,
Керівник сектору – 1 бал.
3.2. Староста курсу, потоку – 2 бали.
3.3. Староста групи – 1 бал.
3.4. Делегат конференції трудового колективу університету – 1 бал.
3.5. Член Вченої ради факультету, університету – 1 бал.
3.6. Заступник голови профкому на факультеті – 2 бали.
3.7. Член профкому – 0,5 бала.
3.8. Староста гуртожитку –1 бал, староста поверху – 0,5 бала.
3.9. Іменні стипендіати - 2 бали (республіканський рівень)
 - 1 бал (місцевий рівень) 
3.10. Студентський обмін між ВНЗ України та зарубіжжя – 2 бали
3.11. Суспільний діяч (артист, правоохоронець, спортсмен та ін.) – 0,5 бала
3.12. Грамота ректора – 0,5 бала.
Штрафні бали (відраховуються із загальної суми балів): 
- стягнення за несумлінне відношення до навчання – 0,3 бала, при повторних – 0,6 бала;
- стягнення за порушення Правил внутрішнього розпорядку університету, правил проживання у гуртожитку – 0,6 бала.

 

Інтегрований рейтинговий показник кожного випускника І медичного факультету зі спеціальності «Лікувальна справа» бюджетна форма навчання

Інтегрований рейтинговий показник кожного випускника IІ медичного факультету зі спеціальності «Педіатрія» бюджетна форма навчання

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR