Наука

Засідання від 26.03.2014

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Захист дисертаційної роботи здобувачем наукового ступеня кандидата медичних наук асистентом кафедри внутрішніх хвороб-1 Запорізького державного медичного університету Кривенком Віталієм Віталійовичем на тему: «Роль системного запалення та оксидативного стресу у розвитку кардіоваскулярних порушень та їх фармакологічна корекція у хворих з поєднаним перебігом хронічного обструктивного захворювання легень ІІ-ІІІ стадії та гіпертонічної хвороби ІІ стадії» (14.01.02 – внутрішні хвороби)

Науковий керівник: заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, професор кафедри сімейної медицини та терапії ФПО Запорізького державного медичного університету МОЗ України Дейнега Володимир Григорович

Офіційні опоненти: Кузнєцова Любов Пилипівна – доктор медичних наук, професор, професор кафедри сімейної медицини та гастроентерології ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Свінціцький Анатолій Станіславович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця МОЗ України

 

2. Захист дисертаційної роботи здобувачем наукового ступеня кандидата медичних наук асистентом кафедри госпітальної терапії № 2 ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» Калашниковою Оксаною Сергіївною на тему: «Ефективність та безпека електричної кардіоверсії у хворих на фібриляцію передсердь» (14.01.11 – кардіологія)

Науковий керівник: академік НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри госпітальної терапії №2 ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» Дзяк Георгій Вікторович

Офіційні опоненти: Сиволап Віталій Вікторович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб з доглядом за хворими Запорізького державного медичного університету МОЗ України

Сичов Олег Сергійович – доктор медичних наук, професор, завідувач відділу аритмій серця ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка
М. Д. Стражеска» НАМН України»

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar